Aktuelt

 • Treff for kreftrammede onsdag 4.oktober-23

  Les saken »


 • Kurs i mestring av belastning

  Kurs i Mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Målgruppen er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.

  Les saken »


 • Veiledning for pårørende - rus/psykisk helse

  Mange følelser er i bevegelse for deg som pårørende til en person med utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. Pårørendeveiledning er et faglig lavterskeltilbud for personer som er pårørende, og vi er opptatt av hvordan det er å være deg.

  Les saken »


 • Vi søker nye fritidskontakter

  Les saken »


 • Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for Grettejordet

  Det er tre ukers klagefrist på vedtaket.

  Les saken »


 • Kommunal info-TV til markedsføring?

  Les saken »


 • Åpent møte om "Hans" (video)

  Det blir et åpent folkemøte om uværet "Hans" på Hovlitunet onsdag 20.september kl.18

  Les saken »


 • Samfunnsplana i ny drakt

  Når et kommunalt dokument blomstrer!

  Les saken »


 • Statnett arrangerer åpne kontordager i Hov

  Åpne kontordager på Sportshytta (Søndre Land Idrettspark) tirsdag 26.september og 31.oktober kl. 09-19

  Les saken »


 • Det nye kommunestyret

  Kommunestyret i Søndre Land 2023-2027

  Les saken »


 • Redusert foreldrebetaling barnehage/SFO

  Samfunnsøkonomien og prisveksten fortsetter, og det kan være vanskelig økonomisk for mange barnefamilier.

  Les saken »


 • Valgresultater i Søndre Land kommune 2023

  Les saken »


 • Infomøte om natur- og produksjonsskadeordninger

  Onsdag 13.9.23 kl. 17.30 – 21.00

  Les saken »


 • Utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Norge

  Mattilsynet informerer: Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Informasjon, spørsmål/svar og råd finner man her.

  Les saken »


 • Stemmesteder i Søndre Land

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

  Les saken »


 • Kurs for foreldre med barn som har fylt 6 måneder

  Nyttig foreldreveiledningskurs med oppstart 21.september

  Les saken »


 • Droneflyvning i Hov 6. og 7. september

  Les saken »


 • "Fram i Skoa"

  Et samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land og Nordre Land

  Les saken »


 • Åpent møte om ekstremværet "Hans"

  Les saken »


 • Kokepåbudet på Trevatn oppheves

  Søndre Land kommune har sendt ut følgende varsler på SMS til berørte i dette området:

  Les saken »


 • Pårørendeskole - demens

  Et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom.

  Les saken »


 • Åpen kirke på Raufoss og Kolbu i anledning flyulykken

  Les saken »


 • Bondens nettverk - hjelpetelefon for bønder og andre

  Les saken »


 • Krav om vilkårsrevisjon for Randsfjorden og Dokkavassdraget 2023. Forlenget høringsfrist til 27.08.23

  Les saken »


 • Status på drikkevannet på Trevatn

  Les saken »


 • Badevannskvaliteten er fremdeles for dårlig enkelte steder

  Les saken »


 • 23.aug.: Kokepåbud Grime opphevet og Evenstuvegen stengt pga graving

  Les saken »


 • Forlenget båndtvang

  Les saken »


 • Vegen til Enger kirke

  Les saken »


 • Lag og foreninger: Er dere klar over Tilskuddsportalen?

  Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Den gir en god oversikt over ulike tilskudd.

  Les saken »


 • Dekning av utgifter for evakuerte

  Les saken »


 • Tusen takk alle sammen

  Ordfører og rådmann takker alle som bidro gjennom ekstremværet "Hans"

  Les saken »


 • Hvis hjemmet ditt rammes av flom

  Å oppleve at hus og eiendom rammes av flom kan være både skremmende og trist. Når vannet trekker seg tilbake, kan det dukke opp mange spørsmål. Her er noen råd til deg som skal vende hjem til en bolig rammet av flom.

  Les saken »


 • Besøk av Kronprins Haakon

  Les saken »


 • Den andre søkerrunden av Coop–dugnaden 2023 er nå i gang

  Les saken »


 • Rødt farevarsel og full beredskap

  Denne saken oppdateres løpende, slik at man alltid finner informasjon på samme link gjennom ekstremværet "Hans". Siste nytt vil alltid ligge øverst på siden.

  Les saken »


 • Har du fått vannskader på veg, bro, gårdsplass, jord- og skogarealer?

  Les saken »


 • "Fram i skoa": Ungdomskontakt ansatt

  Malin Aasen er ansatt i midlertidig stilling som ungdomskontakt

  Les saken »


 • Velkommen til skoleåret 2023-24

  Les saken »


 • Velkommen til barnehageåret 2023-24

  Les saken »


 • Forbered deg på store nedbørsmengder de neste to døgn!

  Les saken »


 • Forhåndsstemming

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

  Les saken »


 • Står du i manntallet?

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

  Les saken »


 • Tidligstemmegiving

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

  Les saken »


 • Fluberg Bru - byggestart 3.juli

  Pressemelding fra Innlandet fylkeskommune vedr byggestart for utbedringsarbeidet på Fluberg bru

  Les saken »


 • Redusert foreldrebetaling barnehage/SFO

  Samfunnsøkonomien og prisveksten fortsetter, og det kan være vanskelig økonomisk for mange barnefamilier.

  Les saken »


 • "Snart Voksen" - kurs for pårørende/foreldre til ungdom 15-19 år med nedsatt funksjonsevne

  Lillehammer, 14. – 15. september 2023, kl. 09.00 –15.30

  Les saken »


 • Innbyggervarsling - sjekk ditt telefonnummer

  Innbyggervarsling er et system for å varsle innbyggere om kritiske hendelser. Sjekk om ditt telefonnummer er registrert på din adresse.

  Les saken »


 • I sommer skal det fiskes - eller?

  Ny forskrift om fiske i Randsfjorden trådte i kraft fra 10.juni i fjor. Målet med forskriften er å gi ørretbestanden og røyebestanden økt beskyttelse mot overbeskatning, samtidig som den ikke skal være til hinder for en utnyttelse av de andre fiskebestandene i innsjøen.

  Les saken »


 • Skal du ferdes på vannet i sommer? Kan du trafikkreglene?

  I 2021 vedtok kommunestyret i Søndre Land en forskrift om motorferdsel på vann og vassdrag i kommunen. Denne bør du ta en titt på dersom du har tenkt deg en tur med båten.

  Les saken »


 • Sommeraktiviteter for barn, ungdom og familier

  Barne- og familiekoordinator Bente Hallingstad i Søndre Land kommune har laget en oversikt over aktiviteter for barn og unge i sommer. Dette for å vise at det er mange aktiviteter man kan delta på uten at dette nødvendigvis koster så mange penger.

  Les saken »


 • Opplever du produksjonssvikt i planteproduksjon? Meld produksjonssvikt her!

  Det er blitt en digital løsning for å melde produksjonssvikt.

  Les saken »


 • Sommeråpningstider helsestasjon og jordmor

  Sommeren 2023

  Les saken »


 • Det er omkjøring og graving flere steder i Hov nå

  Stor aktivitet hos teknisk drift framover

  Les saken »


 • Nasjonal test av nødvarsel 14. juni

  Onsdag 14. juni tester politiet nødvarsel på mobil over hele landet. Mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd i cirka ti sekunder.

  Les saken »


 • Hvorfor driver kommunen med kantklipping?

  Les saken »


 • Nå er det snart "Tid for Tømmer" igjen!

  Les saken »


 • Stor skogbrannfare!

  Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

  Les saken »


 • Fire unge idrettsutøvere i Søndre Land har i år blitt tildelt lokalt idrettsstipend.

  Les saken »


 • Kunngjøring av godkjente valglister ved kommunestyrevalget

  Valgstyret har i møte 24.05.2023 godkjent valglistene til kommunestyrevalget i Søndre Land 2023

  Les saken »


 • Slippedato for sauebeite våren 2023

  Under finner du tabell med slippedato for de forskjellige beitelagene i Søndre Land kommune.

  Les saken »


 • Åpent folkemøte om Fluberg Bru 25. mai

  Les saken »


 • Sommerjobber for ungdom er nå trekt

  Les saken »


 • Åpningstider ved Hov Legesenter 12. mai - 31. juli 2023

  Les saken »


 • Folkehelseundersøkelse i Innlandet. ER du utvalgt?

  10. mai sender Innlandet fylkeskommune ut en invitasjon til å delta i en folkehelseundersøkelse via SMS eller epost til 80 000 tilfeldig utvalgte innbyggere i Innlandet. Kanskje du er en av mange utvalgte fra Søndre Land? I så fall ønsker vi at du tar deg tid til å besvare spørreskjemaet.

  Les saken »


 • Åpen brenning - hva er egentlig lov? Hvor kan jeg levere avfall?

  Les saken »


 • Fluberg bru skal rustes opp for 45 millioner kroner

  Les saken »


 • Redusert kapasitet på Hov legesenter 24. april

  Les saken »


 • Gamlevegen i Odnes er nå åpen igjen

  Les saken »


 • Gamlevegen i Odnes stenges fredag kveld og på ubestemt tid

  Les saken »


 • Vakttelefon Teknisk drift

  Vi minner om at telefonnummeret til vakt Teknisk drift er 918 40 103

  Les saken »


 • Folkemøte om ny trase for strømlinje

  Det arrangeres åpent folkemøte 18.april kl. 19.00 i Gjøvik rådhus. Gjelder høring av ny trasè for 420 kV strømlinje Lillehammer-Gran som går gjennom Søndre Land kommune. NVE arrangerer møtet.

  Les saken »


 • Stengt resepsjon på Hov legesenter 14. april

  Les saken »


 • Smitteverntiltak på Hovlitunet

  Les saken »


 • Barnas bok - støtte fra sparebankstiftelsen

  Les saken »


 • Er du en engasjert ungdom mellom 18 og 34?

  Les saken »


 • 75 eller eldre? Bestill oppfriskningsdose koronavaksine på sms

  Anbefaling om 5.dose koronavaksine for alle over 75 år

  Les saken »


 • Kurs i mestring av kronisk sykdom

  Søndre Land kommune arrangerer kurs i mestring av kronisk sykdom.

  Les saken »


 • I vår starter vi opp med forebyggende hjemmebesøk til alle 75-åringer.

  Les saken »


 • Bibliotek og servicetorg åpner 12.00 17. mars

  Les saken »


 • Søndre Land kommune skal bygge minihus på to kommunale tomter nær Hov sentrum

  Søndre Land kommune skal bygge minihus på to kommunale tomter nær Hov sentrum

  Les saken »


 • NAV sitt mottak er stengt 9. og 10. mars

  Les saken »


 • Nå kan lag og foreninger søke på kulturmidler for 2023

  1. april er fristen for å søke på årets kulturmidler. De nye retningslinjene som kom i fjor er videreført, og vi anbefaler alle å sette seg godt inn i disse før de søker. Dette vil øke sjansen for å få støtte.

  Les saken »


 • Solidaritetsmarkering for Ukraina 24. februar

  Les saken »


 • Ekstraordinær båndtvang fra 21.2.23

  Les saken »


 • Skal det være lov å ta av/lande med sportsfly på Trevassisen?

  Les saken »


 • Din trygghet, vårt ansvar

  Les saken »


 • SFO i skoleferien

  Les saken »


 • Pressemelding knyttet til ung kvinne funnet død

  Les saken »


 • Dette fikk lag og foreninger støtte til av kulturmidlene i 2022

  2022 var første året med nye retningslinjer for kulturmidlene. Det er laget nye kategorier, og søknadene skal være mer rettet direkte mot tiltak og prosjekter. Slik ble fordelingen dette første året.

  Les saken »


 • Prosjekt "Verksted for alle"

  Les saken »


 • Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land Kommune og NTNU

  Les saken »


 • Søndre Land fikk medhold i tingretten

  Les saken »


 • Biblioteket og servicetorget flytter ned igjen

  Les saken »


 • Løpende vurdering av ekstraordinært båndtvang

  Les saken »


 • Kurs i Trygghetssirkelen - COS-P

  Nytt kurs for foreldre og omsorgspersoner starter 2. februar 2023

  Les saken »


 • Stengt resepsjon på Hov legesenter

  Les saken »


 • Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

  Invitasjon til samtalegruppe for pårørende til personer med demens

  Les saken »


 • Konfliktrådet Innlandet søker meglere

  Les saken »


 • Stengt resepsjonen på legesenteret 09.01

  Les saken »Publisert: 08.11.2017 15.19
Sist endret: 10.08.2023 10.41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?