Aktuelt

 • Få appen "Min renovasjon"

  FÅ VARSEL OM TØMMING RETT PÅ MOBILEN!

  Les saken »


 • Vi har ledige lærligeplasser!

  2 LÆRLINGEPLASSER SOM HELSEFAGARBEIDER OG 2 LÆRLINGEPLASSER SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER. NOE FOR DEG?

  Les saken »


 • E-postproblemene er løst

  Kommunens epost virker nå som normalt igjen.

  Les saken »


 • Status bredbåndsutbyggingen

  Status på bredbåndsutbygging, i første runde med NKOM (Vestsida nord og sør, Nordre Østbygda, Skjeskroken og Låndåsbygda)

  Les saken »


 • Oppdatert pressemelding mandag 20.01.20

  Fredag 17. januar oppsto en hendelse ved botilbudet Hov Nordre. Hendelsen fikk dessverre en tragisk utgang. Fra kommunens side har oppfølging av pårørende, ansatte og andre berørte hatt høyeste prioritet. Det vil også være situasjonen framover. Hendelsen, og omstendighetene rundt denne, utredes av politiet. Eventuelle spørsmål i den forbindelse, må derfor rettes dit.

  Les saken »


 • Pressemelding vedrørende tragisk hendelse i bofellesskapet Hov Nordre

  Pressemelding: Det har skjedd en tragisk hendelse i bofellesskapet Hov Nordre som ligger i Søndre Land. Søndre Land kommune føler med de som er berørt av hendelsen, og vår oppmerksomhet nå er rettet mot å ta vare på pårørende, ansatte og andre berørte. Psykososialt kriseteam er involvert.

  Les saken »


 • COS-P kurs våren 2020

  Les saken »


 • Framtidas sentrum - Folkemøte torsdag 9. januar

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 8. januar

  Les saken »


 • Sykepleieprisen 2019 tildelt Nina Kristin Aarstad

  Nina Kristin Aarstad er tildelt NSF Opplands sykepleiepris 2019

  Les saken »


 • Formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan med budsjett 2020-2023

  Les saken »


 • Gruppekurs om personlighet

  Les saken »


 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

  Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

  Les saken »


 • Ledig stilling i Visit Innlandet

  Visit Innlandet har ledig 3-årig prosjektstilling som digital markedsfører/Innholdsprodusent

  Les saken »


 • Vi har fått mer penger til bredbåndsutbygging!

  I årets søknadsrunde har Oppland fylkeskommune ved fylkesrådmann bevilget 5,2 millioner og Nkom har bevilget 2,8 millioner til kommunene Gjøvik og Søndre Land, tilsammen 8 millioner. Søndre Land fikk støtte for disse områdene til utbygging: Svingvoll – Brattland – Bergegarda – Hasvoldsetra. Ersrud – Fagerlund. Nordberg – Skrankefoss. Brattvoll – Nervasslia (Trevatn).

  Les saken »


 • Matrikkel og Grunnbok stengt i desember

  Les saken »


 • KID - Kurs i depresjonsmestring

  KiD - kurs i depresjonsmestring er et forskningsbasert, forebyggende og behandlende tiltak for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert (fra lett til moderat), slik at det går ut over livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. Kurset er lagt opp som en undervisning, basert på en kognitiv forståelsesmodell knyttet til depresjon.

  Les saken »


 • Status bredbåndsutbygging

  Les saken »


 • Varsel om oppstart av planarbeid for Grettejordet boligområde i Hov

  Det inviteres til åpent møte i rådhuset onsdag 13.11.kl. 18:00 – 20:00

  Les saken »


 • Søknadsfrist for årets kulturmidler

  Les saken »


 • Egenberedskapsuka

  Denne uka gjennomføres Egenberedskapsuka for første gang

  Les saken »


 • Nå kan du søke om økonomisk sosialhjelp digitalt

  Les saken »


 • Influensavaksinering i Søndre Land 2019

  Influensavaksine til risikogrupper

  Les saken »


 • Randsfjordmuseet har ledig stilling som museumskurator/fagkonsulent

  Les saken »


 • Innbyggerne i nye Innlandet fylke deltar i nasjonal spørreundersøkelse om helse og sykdom

  Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for en ny, digital, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom. Innbyggere i nye Innlandet fylke er valgt ut til å være mottakere av spørreundersøkelsen som foregår via mobiltelefon/SMS. Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

  Les saken »


 • Veteranplan for Gjøvikregionen

  Kommunene i Norge er oppfordret til å utarbeide veteranplaner. Dette skal være planer som skal bidra til anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av de som har deltatt i Forsvarets internasjonale operasjoner for Norge, med familie og pårørende.

  Les saken »


 • Eldredagen 2019

  Eldredagen 2019 arrangeres i samarbeid med Søndre Land Frivilligsentral

  Les saken »


 • Kurs: Å leve med diabetes

  Kursinvitasjon til alle med diabetes i Søndre Land

  Les saken »


 • Fiskeretten leies ut ved Tronhus seter

  Les saken »


 • COS-P kurs høsten 2019

  Les saken »


 • Hold høsten ren!

  Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter driver sammen med flere aktører prosjektet «Hold Innlandet rent» hvor de skal rydde avfall i Mjøsa og Randsfjorden. «Hold høsten ren» er en landsomfattende ryddeaksjon som arrangeres fra 16.-22. september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen 21. september. Skoleklasser som er med og rydder får 2000 kr pr klasse, og lag og foreninger får 150 kr pr sekk!

  Les saken »


 • Stemmesteder i Søndre Land

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Les saken »


 • Gi Tid!

  Verdensdagen for psykisk helse 2019

  Les saken »


 • Hvordan avsløre falske nyheter

  Her er viktig informasjon om hvordan nu kan avsløre falske nyheter før valget.

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede og pårørende 28. august 2019

  Velkommen til treff for kreftrammede og deres pårørende Onsdag 28. august kl 18-20

  Les saken »


 • Hodeluskampanje helgen 31. aug-1. sept 2019

  Informasjon om hodeluskampanje i barnehagene

  Les saken »


 • Felles valgkampåpning lørdag 17. august kl 12:00

  Alle partier som stiller liste ved årets kommunevalg arrangerer felles valgkampåpning på Fladsrudtomta lørdag 17. august kl.1200

  Les saken »


 • Kronprinsparetsfond i Søndre Land

  Les saken »


 • Forhåndsstemming

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Les saken »


 • Uværet har skapt telefonproblemer

  Les saken »


 • Står du i manntallet?

  Les saken »


 • Kommunestyret vedtok reguleringsplaner 24.06

  Søndre Land kommunestyre vedtok reguleringsplaner på sitt siste møte før sommerferien

  Les saken »


 • Valg 2019: Tidligstemmegivning

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Les saken »


 • Årsmelding og årsregnskap 2018

  Kommunestyret vedtok på sitt møte 24.juni i år årsmelding og årsregnskap for 2018

  Les saken »


 • Vannkvalitet i kommunens vann og vassdrag

  Les saken »


 • Kokepåbud av drikkevann oppheves

  Les saken »


 • Ferieoversikt Hov legesenter sommeren 2019

  Les saken »


 • Kokepåbud av kommunalt vann i område Fall, Fryal og Berthas

  Les saken »


 • Bygg, reis deg!

  Les saken »


 • Investerer 160 millioner i Hov!

  De nærmeste årene skal Hov Utvikling og eiendomsinvestorene og -utviklerne Geir Skari og Eldar Sofienlund investere 160 millioner kroner i Hov.

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 12.06.19

  Les saken »


 • Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

  Les saken »


 • Tid for Tømmer 14. - 16. juni

  Les saken »


 • 5 tips til håndtering av matavfall i sommer

  I SOMMER VIL MATAVFALLET BLI HENTET ANNENHVER UKE. HER ER 5 TIPS TIL HÅNDTERING AV MATAVFALL

  Les saken »


 • Informasjonsmøte om Klinkenbergtoppen boligområde

  Les saken »


 • 10 nye arbeidsplasser ved Berthas Bakeri

  Med god hjelp fra Gjøvikregionen Utvikling har eierne av Berthas i Fall nå fått på plass helårs produksjon av småkaker. Dermed blir det også 10 nye arbeidsplasser ved den tradisjonsrike bedriften i Søndre Land.

  Les saken »


 • 15 nye turkort og åpning av Aksjon Turmål 2019

  Les saken »


 • Tryggere tilværelse for 20 paller med papirbaserte arkiver

  Siden kommunen fikk felles postmottak og fullelektronisk sak og arkivsystem i 2013 har det blitt sortert, pakket og avlevert 20 paller til Fylkesarkivet i Oppland hos IKA Opplandene. Der oppbevares dokumentene i bedre sikrede lokaler og det blir lettere for kommunens ansatte å finne igjen gamle dokumenter.

  Les saken »


 • Redusert åpningstid på legesenteret torsdag 9.mai

  Les saken »


 • Ønsker du månedlig faktura for kommunale avgifter?

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 15.mai 2019

  Les saken »


 • Beiteslipp i Søndre Land kommune våren 2019

  Les saken »


 • Forprosjektrapport - Søndre Land i møte med framtida

  Den endelige rapporten fra forprosjektet foreligger nå, og denne trekker opp noen aktuelle retninger og temaer for det videre arbeidet.

  Les saken »


 • Åpningstider i påsken

  Les saken »


 • Kake til ansatte i kommunens boliger

  Les saken »


 • Høring av planendringer for reguleringsplan Fv.247

  Les saken »


 • Vi trenger flere kolleger innen psykisk helse- og rusarbeid

  Vi trenger flere kolleger - kan dette være jobben for deg?

  Les saken »


 • Luften er for alle!

  Bråtebrenning, brenning av hageavfall og halmbrenning kan være både nyttig for deg, og irriterende for andre på samme tid. Ikke minst kan det være ulovlig, så husk å sjekke før du brenner.

  Les saken »


 • Verdifullt møte på tvers av generasjonene

  Les saken »


 • Se dine fakturaer og søk betalingsutsettelse på nett

  Les saken »


 • Sammen om Søndre Land

  Hva kan vi gjøre sammen for å skape en attraktiv kommune? Det var spørsmålet frivillige organisasjoner, næringsliv, politikere og administrasjon i Søndre Land brynet seg på, da de var samlet til arbeidsverksted i kommunestyresalen på Hov denne uken. Målet med samlingen var å finne tiltak og strategier for å utvikle Søndre Land kommune i ønsket – og riktig retning i årene som kommer.

  Les saken »


 • Samhandlingsøvelse i Hov/Fall Onsdag 27.03.19 kl 17-20

  Les saken »


 • Foreldrekurs COS-P Søndre Land våren 2019

  Det arrangeres nytt COS-P foreldrekurs i Søndre Land våren 2019

  Les saken »


 • Velkommen til Kulturskolekonsert 25.mars!

  Les saken »


 • Kommunestyret har vedtatt Klima- og energiplan for Søndre Land kommune

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 3.april 2019

  Les saken »


 • HUSK: Redusert åpningstid ved Hov legesenter fredag 22.mars

  Les saken »


 • Ny ordning for levering av sekker for restavfall

  Det er innført en ny ordning med levering av sekker for restavfall på miljøstasjonen i Hov og i Gjøvikregionen generelt.

  Les saken »


 • Stort engasjement om "Søndre Land i møte med framtida"

  Les saken »


 • Bekymringsfulle mobbetall på 7. og 10. trinn

  Les saken »


 • Reguleringsplan for Lille Odnes boligområde

  Les saken »


 • Ledige stillinger i grunnskole og barnehage

  Les saken »


 • Hovlitunet: Endringer på byggeplassen fra uke 9

  Les saken »


 • Nytt på Min Side

  Nå kan du finne mer informasjon på Min Side

  Les saken »


 • Endring ved utsendelse av post via Altinn

  Post som sendes ut fra kommunen via Altinn vil ikke lenger bli sendt som brev

  Les saken »


 • OA-nett skriver i kveld om en vond hendelse ved Fryal skole...

  Les saken »


 • Bli støttekontakt!

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 20.februar

  Les saken »


 • Blir ikke søpla di hentet?

  Les saken »


 • Søndre Land på 4. plass i Norge

  Les saken »


 • Oppdatert informasjon om Hovlitunet

  Les saken »


 • Strømbruddet 6. februar

  Les saken »


 • Redusert kapasitet på løypekjøring

  Les saken »


 • Kurs i depresjonsmestring

  Les saken »


 • Bli støttekontakt

  Les saken »


 • Endret åpningstid i hjemmetjenesten

  Les saken »


 • Hogst og bredding av skiløyper på Øståsen - enkelte løyper blir stengt fra 30.01.19

  Les saken »


 • Endrede åpnings- og telefontider for Hjemmesykepleien og Tildelingskontoret fra 01.02.19

  Les saken »


 • Fleksible fakturaterminer for kommunale eiendomsgebyrer innføres fra 2. termin 2019

  Les saken »


 • Jobb hos oss

  Vi trenger flere kolleger - kan dette være jobben for deg?

  Les saken »Publisert: 08.11.2017 15.19
Sist endret: 19.06.2019 12.02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?