Aktuelt

 • Åpningstider i påsken

  Les saken »


 • Kake til ansatte i kommunens boliger

  Les saken »


 • Høring av planendringer for reguleringsplan Fv.247

  Les saken »


 • Vi trenger flere kolleger innen psykisk helse- og rusarbeid

  Vi trenger flere kolleger - kan dette være jobben for deg?

  Les saken »


 • Luften er for alle!

  Bråtebrenning, brenning av hageavfall og halmbrenning kan være både nyttig for deg, og irriterende for andre på samme tid. Ikke minst kan det være ulovlig, så husk å sjekke før du brenner.

  Les saken »


 • Verdifullt møte på tvers av generasjonene

  Les saken »


 • Se dine fakturaer og søk betalingsutsettelse på nett

  Les saken »


 • Sammen om Søndre Land

  Hva kan vi gjøre sammen for å skape en attraktiv kommune? Det var spørsmålet frivillige organisasjoner, næringsliv, politikere og administrasjon i Søndre Land brynet seg på, da de var samlet til arbeidsverksted i kommunestyresalen på Hov denne uken. Målet med samlingen var å finne tiltak og strategier for å utvikle Søndre Land kommune i ønsket – og riktig retning i årene som kommer.

  Les saken »


 • Samhandlingsøvelse i Hov/Fall Onsdag 27.03.19 kl 17-20

  Les saken »


 • Foreldrekurs COS-P Søndre Land våren 2019

  Det arrangeres nytt COS-P foreldrekurs i Søndre Land våren 2019

  Les saken »


 • Velkommen til Kulturskolekonsert 25.mars!

  Les saken »


 • Kommunestyret har vedtatt Klima- og energiplan for Søndre Land kommune

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 3.april 2019

  Les saken »


 • HUSK: Redusert åpningstid ved Hov legesenter fredag 22.mars

  Les saken »


 • Ny ordning for levering av sekker for restavfall

  Det er innført en ny ordning med levering av sekker for restavfall på miljøstasjonen i Hov og i Gjøvikregionen generelt.

  Les saken »


 • Stort engasjement om "Søndre Land i møte med framtida"

  Les saken »


 • Bekymringsfulle mobbetall på 7. og 10. trinn

  Les saken »


 • Reguleringsplan for Lille Odnes boligområde

  Les saken »


 • Ledige stillinger i grunnskole og barnehage

  Les saken »


 • Hovlitunet: Endringer på byggeplassen fra uke 9

  Les saken »


 • Nytt på Min Side

  Nå kan du finne mer informasjon på Min Side

  Les saken »


 • Endring ved utsendelse av post via Altinn

  Post som sendes ut fra kommunen via Altinn vil ikke lenger bli sendt som brev

  Les saken »


 • OA-nett skriver i kveld om en vond hendelse ved Fryal skole...

  Les saken »


 • Bli støttekontakt!

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 20.februar

  Les saken »


 • Blir ikke søpla di hentet?

  Les saken »


 • Søndre Land på 4. plass i Norge

  Les saken »


 • Oppdatert informasjon om Hovlitunet

  Les saken »


 • Strømbruddet 6. februar

  Les saken »


 • Redusert kapasitet på løypekjøring

  Les saken »


 • Kurs i depresjonsmestring

  Les saken »


 • Bli støttekontakt

  Les saken »


 • Endret åpningstid i hjemmetjenesten

  Les saken »


 • Hogst og bredding av skiløyper på Øståsen - enkelte løyper blir stengt fra 30.01.19

  Les saken »


 • Endrede åpnings- og telefontider for Hjemmesykepleien og Tildelingskontoret fra 01.02.19

  Les saken »


 • Fleksible fakturaterminer for kommunale eiendomsgebyrer innføres fra 2. termin 2019

  Les saken »


 • Jobb hos oss

  Vi trenger flere kolleger - kan dette være jobben for deg?

  Les saken »


 • Gå'ta Banen!! 2019

  En folkefest på ski langs Valdresbanen mellom Eina og Dokka

  Les saken »


 • NAV-kontoret er stengt 24.01.19

  Les saken »


 • Nytt om bredbånd - Prosessen er godt i gang

  Nkom-midler og tilskudd fra fylkeskommunen

  Les saken »


 • Oppdatert! Status skiløypekjøring - løypemaskin havarert

  Les saken »


 • Siste nytt om Hovlitunet

  Arbeidet med Hovlitunet er godt i gang

  Les saken »


 • Informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet for klinikkområdet i Hov, 15.01.19 kl 18:00 i kommunestyresalen i rådhuset

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede

  Les saken »


 • Julelunsj på Hovli

  Julen gjør verden litt mykere, og varmere...

  Les saken »


 • Varsel om oppstart av reguleringsplan for Klinikken i Hov

  Les saken »


 • Vi har fått midler til bredbåndsutbygging!

  Les saken »


 • Stram belte!

  Trafikksikkerhetsutvalget informerer: Mange ulykker medfører unødvendig store skader på fører og passasjer dersom sikkerhetsbeltet ikke etterstrammes riktig.

  Les saken »


 • Vannmåleren kan nå leses av elektronisk

  DET ER NÅ MULIG Å FORETA ELEKTRONISK AVLESNING AV VANNMÅLEREN

  Les saken »


 • Første par som giftet seg på rådhuset i Hov

  Det var Silje Hagen og Kjetil Rustad som ble de første som giftet seg på Søndre Land rådhus

  Les saken »


 • Jul i Søndre Land 2018

  Her er programmet for årets "Jul i Søndre Land":

  Les saken »


 • Helsestasjon for ungdom starter opp igjen på ungdommens hus

  Les saken »


 • Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

  Les saken »


 • Formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 legges ut til offentlig ettersyn

  Les saken »


 • TV-aksjonen 2018: Så mye samlet vi inn i Søndre Land

  Les saken »


 • Hovli inviterer til Julelunsj!

  Les saken »


 • Hjemmetjenesten/sykepleien og tildelingskontoret har ikke lenger telefonproblemer

  Les saken »


 • Innskriving til skolestart

  Les saken »


 • Sentralbordet på rådhuset er ok igjen

  På grunn av nettverksproblemer var sentralbordet på rådhuset ute av drift fredag formiddag. Feilen er nå funnet og sentralbordet fungerer normalt igjen.

  Les saken »


 • Plassering av brakkerigg Hovlitunet

  Les saken »


 • Nye parkeringsplasser rundt Hovli

  Les saken »


 • Åpning av buldrevegg på Odnes skole

  Les saken »


 • Søndre Land kommune fikk byggeskikkprisen

  Søndre Land kommune fikk byggeskikkprisen for det nye beredskapssenteret

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede og deres pårørende

  ONSDAG 7.NOVEMBER KL.18 – 20 PÅ FRIVILLIGSENTRALEN

  Les saken »


 • Søndre Land er Trafikksikker kommune

  Les saken »


 • "Du er en del av Norges beredskap"

  Les saken »


 • Trafikksikkerhetsprisen 2018

  Les saken »


 • Søndre Land kommune verken satser eller investerer i Bitcoin

  Les saken »


 • Ekstrakostnader ved bruk av massivtre ved Hovlitunet

  Oppland Arbeiderblad 5.oktober har en artikkel om Hovlitunet omsorgssenter der det bl.a. står at valg av massivtre medfører en merkostnad av prosjektet med 34 mill kr. Det korrekte beløpet er ca kr 10 mill + MVA. Selvsagt mye penger, men vesentlig mindre enn 34 mill.

  Les saken »


 • Eldredagen 2018

  Søndre Land Eldreråd har gleden av å invitere alle kommunens pensjonister til Eldredagen 2018! Fri entré og bevertning!

  Les saken »


 • Påmelding "Jul i Søndre Land"

  Les saken »


 • Influensavaksinering

  Influensavaksinering i Søndre Land 2018

  Les saken »


 • Ikke lenger lang telefonventetid ved Hov legesenter

  Les saken »


 • Snakk med sårbare grupper om NATO-øvelsen

  Informasjonsskriv fra Helsedirektoratet

  Les saken »


 • Kommunen fikk 200 000 kr for å styrke rehabiliteringsarbeidet

  Les saken »


 • TV-aksjonen 2018

  Årets TV-aksjon er 21. oktober

  Les saken »


 • Velkommen til åpen brannstasjon og offisiell åpning av Søndre Land beredskapssenter!

  Lørdag 22.09 kl.10-14 - Søndre Lands nye beredskapssenter. Alle hjertelig velkommen!

  Les saken »


 • Kunngjøring av vedtatte planendringer for Fv.247

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede og deres pårørende

  ONSDAG 26. SEPTEMBER KL. 18 – 20 PÅ FRIVILLIGSENTRALEN

  Les saken »


 • Nå blir det bygging!

  Kommunestyret med historisk vedtak

  Les saken »


 • Sentrumsvegen ferdigstilles denne uka

  Les saken »


 • Hovlitunet - anbudskonkurransen er nå avgjort

  Consto AS ble vinneren!

  Les saken »


 • Vi har tatt i bruk eDialog for sikker kommunikasjon

  Les saken »


 • Tar deler av lærlingetiden i Tyskland

  Les saken »


 • Randsfjorden - Innlandets roarena?

  Kom og prøv skikkelige robåter i Kråkvika - Lørdag 15. september kl 12.00

  Les saken »


 • Økonomi- og handlingsplan 2019-2022

  Les saken »


 • Foreldrekurs høsten 2018 - COS-P Trygghetssirkelen

  Det arrangeres to foreldrekurs i Søndre Land høsten 2018. Oppstart 13. september og 8. oktober.

  Les saken »


 • Verdensdagen for psykisk helse

  Markering mandag 24.sept. kl 18.30

  Les saken »


 • Søknadsfrist legater 1.oktober

  Les saken »


 • 25 000 spørres om liv, trivsel og helse

  I uke 36 går startskuddet for den siste store folkehelseundersøkelsen i Oppland.

  Les saken »


 • Framtidig bruk av skolelokalene ved Vestsida oppvekstsenter

  Det jobbes med ny aktivitet for de tidligere skolelokalene ved Vestsida oppvekstsenter

  Les saken »


 • Stor-Oslo Nord - konferanse om Gjøvikbanen og Rv 4

  Les saken »


 • Høstfest på Hovli

  Les saken »


 • Foreldrekurs høsten 2018 - COS-P Trygghetssirkelen

  Det arrangeres to foreldrekurs i Søndre Land høsten 2018. Oppstart 13. september og 8. oktober.

  Les saken »


 • Vanningsforbudet oppheves fra i dag

  Les saken »


 • Mulige problemer med fasttelefoner mandag 20. august

  Les saken »


 • Totalforbud mot åpen ild oppheves

  Les saken »


 • Skolestart 20. august

  Les saken »


 • Velkommen til treff for kreftrammede og deres pårørende

  Velkommen til treff for kreftrammede og deres pårørende 15. august kl 18 - 20

  Les saken »


 • Skolestart og trafikksikkerhet

  Les saken »Publisert: 08.11.2017 15.19
Sist endret: 23.11.2018 14.54

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?