Aktuelt

 • Innbyggerne i nye Innlandet fylke deltar i nasjonal spørreundersøkelse om helse og sykdom

  Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for en ny, digital, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom. Innbyggere i nye Innlandet fylke er valgt ut til å være mottakere av spørreundersøkelsen som foregår via mobiltelefon/SMS. Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

  Les saken »


 • Veteranplan for Gjøvikregionen

  Kommunene i Norge er oppfordret til å utarbeide veteranplaner. Dette skal være planer som skal bidra til anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av de som har deltatt i Forsvarets internasjonale operasjoner for Norge, med familie og pårørende.

  Les saken »


 • Eldredagen 2019

  Eldredagen 2019 arrangeres i samarbeid med Søndre Land Frivilligsentral

  Les saken »


 • Kurs: Å leve med diabetes

  Kursinvitasjon til alle med diabetes i Søndre Land

  Les saken »


 • Fiskeretten leies ut ved Tronhus seter

  Les saken »


 • COS-P kurs høsten 2019

  Les saken »


 • Hold høsten ren!

  Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter driver sammen med flere aktører prosjektet «Hold Innlandet rent» hvor de skal rydde avfall i Mjøsa og Randsfjorden. «Hold høsten ren» er en landsomfattende ryddeaksjon som arrangeres fra 16.-22. september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen 21. september. Skoleklasser som er med og rydder får 2000 kr pr klasse, og lag og foreninger får 150 kr pr sekk!

  Les saken »


 • Stemmesteder i Søndre Land

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Les saken »


 • Gi Tid!

  Verdensdagen for psykisk helse 2019

  Les saken »


 • Hvordan avsløre falske nyheter

  Her er viktig informasjon om hvordan nu kan avsløre falske nyheter før valget.

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede og pårørende 28. august 2019

  Velkommen til treff for kreftrammede og deres pårørende Onsdag 28. august kl 18-20

  Les saken »


 • Hodeluskampanje helgen 31. aug-1. sept 2019

  Informasjon om hodeluskampanje i barnehagene

  Les saken »


 • Felles valgkampåpning lørdag 17. august kl 12:00

  Alle partier som stiller liste ved årets kommunevalg arrangerer felles valgkampåpning på Fladsrudtomta lørdag 17. august kl.1200

  Les saken »


 • Kronprinsparetsfond i Søndre Land

  Les saken »


 • Forhåndsstemming

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Les saken »


 • Uværet har skapt telefonproblemer

  Les saken »


 • Står du i manntallet?

  Les saken »


 • Kommunestyret vedtok reguleringsplaner 24.06

  Søndre Land kommunestyre vedtok reguleringsplaner på sitt siste møte før sommerferien

  Les saken »


 • Valg 2019: Tidligstemmegivning

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Les saken »


 • Årsmelding og årsregnskap 2018

  Kommunestyret vedtok på sitt møte 24.juni i år årsmelding og årsregnskap for 2018

  Les saken »


 • Vannkvalitet i kommunens vann og vassdrag

  Les saken »


 • Kokepåbud av drikkevann oppheves

  Les saken »


 • Ferieoversikt Hov legesenter sommeren 2019

  Les saken »


 • Kokepåbud av kommunalt vann i område Fall, Fryal og Berthas

  Les saken »


 • Bygg, reis deg!

  Les saken »


 • Investerer 160 millioner i Hov!

  De nærmeste årene skal Hov Utvikling og eiendomsinvestorene og -utviklerne Geir Skari og Eldar Sofienlund investere 160 millioner kroner i Hov.

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 12.06.19

  Les saken »


 • Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

  Les saken »


 • Tid for Tømmer 14. - 16. juni

  Les saken »


 • 5 tips til håndtering av matavfall i sommer

  I SOMMER VIL MATAVFALLET BLI HENTET ANNENHVER UKE. HER ER 5 TIPS TIL HÅNDTERING AV MATAVFALL

  Les saken »


 • Informasjonsmøte om Klinkenbergtoppen boligområde

  Les saken »


 • 10 nye arbeidsplasser ved Berthas Bakeri

  Med god hjelp fra Gjøvikregionen Utvikling har eierne av Berthas i Fall nå fått på plass helårs produksjon av småkaker. Dermed blir det også 10 nye arbeidsplasser ved den tradisjonsrike bedriften i Søndre Land.

  Les saken »


 • 15 nye turkort og åpning av Aksjon Turmål 2019

  Les saken »


 • Tryggere tilværelse for 20 paller med papirbaserte arkiver

  Siden kommunen fikk felles postmottak og fullelektronisk sak og arkivsystem i 2013 har det blitt sortert, pakket og avlevert 20 paller til Fylkesarkivet i Oppland hos IKA Opplandene. Der oppbevares dokumentene i bedre sikrede lokaler og det blir lettere for kommunens ansatte å finne igjen gamle dokumenter.

  Les saken »


 • Redusert åpningstid på legesenteret torsdag 9.mai

  Les saken »


 • Ønsker du månedlig faktura for kommunale avgifter?

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 15.mai 2019

  Les saken »


 • Beiteslipp i Søndre Land kommune våren 2019

  Les saken »


 • Forprosjektrapport - Søndre Land i møte med framtida

  Den endelige rapporten fra forprosjektet foreligger nå, og denne trekker opp noen aktuelle retninger og temaer for det videre arbeidet.

  Les saken »


 • Åpningstider i påsken

  Les saken »


 • Kake til ansatte i kommunens boliger

  Les saken »


 • Høring av planendringer for reguleringsplan Fv.247

  Les saken »


 • Vi trenger flere kolleger innen psykisk helse- og rusarbeid

  Vi trenger flere kolleger - kan dette være jobben for deg?

  Les saken »


 • Luften er for alle!

  Bråtebrenning, brenning av hageavfall og halmbrenning kan være både nyttig for deg, og irriterende for andre på samme tid. Ikke minst kan det være ulovlig, så husk å sjekke før du brenner.

  Les saken »


 • Verdifullt møte på tvers av generasjonene

  Les saken »


 • Se dine fakturaer og søk betalingsutsettelse på nett

  Les saken »


 • Sammen om Søndre Land

  Hva kan vi gjøre sammen for å skape en attraktiv kommune? Det var spørsmålet frivillige organisasjoner, næringsliv, politikere og administrasjon i Søndre Land brynet seg på, da de var samlet til arbeidsverksted i kommunestyresalen på Hov denne uken. Målet med samlingen var å finne tiltak og strategier for å utvikle Søndre Land kommune i ønsket – og riktig retning i årene som kommer.

  Les saken »


 • Samhandlingsøvelse i Hov/Fall Onsdag 27.03.19 kl 17-20

  Les saken »


 • Foreldrekurs COS-P Søndre Land våren 2019

  Det arrangeres nytt COS-P foreldrekurs i Søndre Land våren 2019

  Les saken »


 • Velkommen til Kulturskolekonsert 25.mars!

  Les saken »


 • Kommunestyret har vedtatt Klima- og energiplan for Søndre Land kommune

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 3.april 2019

  Les saken »


 • HUSK: Redusert åpningstid ved Hov legesenter fredag 22.mars

  Les saken »


 • Ny ordning for levering av sekker for restavfall

  Det er innført en ny ordning med levering av sekker for restavfall på miljøstasjonen i Hov og i Gjøvikregionen generelt.

  Les saken »


 • Stort engasjement om "Søndre Land i møte med framtida"

  Les saken »


 • Bekymringsfulle mobbetall på 7. og 10. trinn

  Les saken »


 • Reguleringsplan for Lille Odnes boligområde

  Les saken »


 • Ledige stillinger i grunnskole og barnehage

  Les saken »


 • Hovlitunet: Endringer på byggeplassen fra uke 9

  Les saken »


 • Nytt på Min Side

  Nå kan du finne mer informasjon på Min Side

  Les saken »


 • Endring ved utsendelse av post via Altinn

  Post som sendes ut fra kommunen via Altinn vil ikke lenger bli sendt som brev

  Les saken »


 • OA-nett skriver i kveld om en vond hendelse ved Fryal skole...

  Les saken »


 • Bli støttekontakt!

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 20.februar

  Les saken »


 • Blir ikke søpla di hentet?

  Les saken »


 • Søndre Land på 4. plass i Norge

  Les saken »


 • Oppdatert informasjon om Hovlitunet

  Les saken »


 • Strømbruddet 6. februar

  Les saken »


 • Redusert kapasitet på løypekjøring

  Les saken »


 • Kurs i depresjonsmestring

  Les saken »


 • Bli støttekontakt

  Les saken »


 • Endret åpningstid i hjemmetjenesten

  Les saken »


 • Hogst og bredding av skiløyper på Øståsen - enkelte løyper blir stengt fra 30.01.19

  Les saken »


 • Endrede åpnings- og telefontider for Hjemmesykepleien og Tildelingskontoret fra 01.02.19

  Les saken »


 • Fleksible fakturaterminer for kommunale eiendomsgebyrer innføres fra 2. termin 2019

  Les saken »


 • Jobb hos oss

  Vi trenger flere kolleger - kan dette være jobben for deg?

  Les saken »


 • Gå'ta Banen!! 2019

  En folkefest på ski langs Valdresbanen mellom Eina og Dokka

  Les saken »


 • NAV-kontoret er stengt 24.01.19

  Les saken »


 • Nytt om bredbånd - Prosessen er godt i gang

  Nkom-midler og tilskudd fra fylkeskommunen

  Les saken »


 • Oppdatert! Status skiløypekjøring - løypemaskin havarert

  Les saken »


 • Siste nytt om Hovlitunet

  Arbeidet med Hovlitunet er godt i gang

  Les saken »


 • Informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet for klinikkområdet i Hov, 15.01.19 kl 18:00 i kommunestyresalen i rådhuset

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede

  Les saken »


 • Julelunsj på Hovli

  Julen gjør verden litt mykere, og varmere...

  Les saken »


 • Varsel om oppstart av reguleringsplan for Klinikken i Hov

  Les saken »


 • Vi har fått midler til bredbåndsutbygging!

  Les saken »


 • Stram belte!

  Trafikksikkerhetsutvalget informerer: Mange ulykker medfører unødvendig store skader på fører og passasjer dersom sikkerhetsbeltet ikke etterstrammes riktig.

  Les saken »


 • Vannmåleren kan nå leses av elektronisk

  DET ER NÅ MULIG Å FORETA ELEKTRONISK AVLESNING AV VANNMÅLEREN

  Les saken »


 • Første par som giftet seg på rådhuset i Hov

  Det var Silje Hagen og Kjetil Rustad som ble de første som giftet seg på Søndre Land rådhus

  Les saken »


 • Jul i Søndre Land 2018

  Her er programmet for årets "Jul i Søndre Land":

  Les saken »


 • Helsestasjon for ungdom starter opp igjen på ungdommens hus

  Les saken »


 • Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

  Les saken »


 • Formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 legges ut til offentlig ettersyn

  Les saken »


 • TV-aksjonen 2018: Så mye samlet vi inn i Søndre Land

  Les saken »


 • Hovli inviterer til Julelunsj!

  Les saken »


 • Hjemmetjenesten/sykepleien og tildelingskontoret har ikke lenger telefonproblemer

  Les saken »


 • Innskriving til skolestart

  Les saken »


 • Sentralbordet på rådhuset er ok igjen

  På grunn av nettverksproblemer var sentralbordet på rådhuset ute av drift fredag formiddag. Feilen er nå funnet og sentralbordet fungerer normalt igjen.

  Les saken »


 • Plassering av brakkerigg Hovlitunet

  Les saken »


 • Nye parkeringsplasser rundt Hovli

  Les saken »Publisert: 08.11.2017 15.19
Sist endret: 19.06.2019 12.02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?