Aktuelt

 • Henger på vogntog har veltet i Fluberg

  Les saken »


 • Status korona i Søndre Land

  Det har ikke skjedd endringer i smittestatus i Søndre Land kommune siste uke.

  Les saken »


 • Video: Rådmannen presenterer budsjettet

  Rådmann Arne Skogsbakken presenterte økonomiplan og budsjett for formannskapet i møte onsdag 14.10

  Les saken »


 • Ikke brudd på helselovgivningen

  Fylkesmannen finner ikke at Søndre Land kommune har brutt helselovgivningen i tilsynssaken ved Hov Nordre

  Les saken »


 • Ikke ordinær influensavaksinering i 2020

  Det blir ikke arrangert åpen fellesvaksinering mot Influensa i Søndre Land kommune i 2020

  Les saken »


 • Garasjesalg på Hovli

  På fredager blir det garasjesalg fra gamle Hovli. 9. oktober er første dag. Det legges ut nye ting hver fredag. Velkommen!

  Les saken »


 • Slik flagger vi i Søndre Land kommune

  Les saken »


 • Det søkes etter borgerstyrte personlige assistenter

  Les saken »


 • Nye Hov barnehage offisielt åpnet!

  Og alle hjerter gleder seg…

  Les saken »


 • Vellykkede sysselsettingstiltak

  Les saken »


 • Velkommen til COS-P foreldrekurs!

  Velkommen til COS-P foreldrekurs - med oppstart torsdag 15. oktober kl.13.30!

  Les saken »


 • Verdensdagen for psykisk helse 2020

  Les saken »


 • Odnes skole fikk besøk fra Stortinget

  Les saken »


 • Status korona i Søndre Land

  Det har ikke skjedd endringer i smittestatus i Søndre Land kommune siste uke.

  Les saken »


 • Teststasjonen på Odnes gjenåpnes

  Felles teststasjon Odnes legekontor

  Les saken »


 • Arbeidsulykke på Hovlitunet

  Tirsdag 22.09 ca. kl 15 ble prosjektledelsen i Søndre Land kommune informert om at det hadde vært en arbeidsulykke på byggeplassen for Hovlitunet. Ulykken gjaldt en snekker som hadde hatt et uhell med ei sag, og nær kappet av seg tre fingre. Vedkommende ble raskt transportert til lege og videre til sykehus, og det meldes i dag onsdag at man trolig klarer å redde alle tre fingrene. Arbeidstilsynet og politi ble rutinemessig informert, og politiet ankom byggeplassen 15.15 for å gjennomføre kartlegging av årsakssammenheng. Kommunens SHA-ansvarlig (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) deltok også i kartleggingen. Søndre Land kommune ønsker snekkeren god bedring!

  Les saken »


 • Fredag 18/9: Atter et nytt COVID19 tilfelle i Søndre Land

  Ny COVID19 smitte påvist i Søndre Land fredag 18.09.20

  Les saken »


 • Torsdag 17/9: Ny COVID19 smitte påvist i Søndre Land

  Les saken »


 • Onsdag 16/9: Et nytt smittetilfelle i Søndre Land

  COVID19 smitte påvist i Søndre Land onsdag 16.09

  Les saken »


 • Kommunestyremøte mandag 14.09 - koronatiltak

  Les saken »


 • Leder ønskes til spennende stilling!

  Leder ønskes – til spennende stilling i Teknisk, bygg og vedlikehold i Søndre Land!

  Les saken »


 • Ryddedugnad langs vann og vassdrag

  RYDDEDUGNAD LANGS VANN OG VASSDRAG - i perioden 7.-20.september!

  Les saken »


 • FHI har kommet med presiseringer om smittevernråd for barnehager og skoler

  Hovedregelen er at alle skal holde seg hjemme når man er syk/føler deg dårlig. Men hvor går grensene for hvor syk man skal være?

  Les saken »


 • Koronaoppdatering - Nytt fra kommunens kriseledelse

  Les saken »


 • Nå kan du søke på legater

  Les saken »


 • Kartlegging av jordsmonn

  Til deg som grunneier av dyrka mark, og øvrige innbyggere i Søndre Land kommune

  Les saken »


 • Pårørendeskole demens

  Les saken »


 • Ny krisepakke for frivilligheten

  Les saken »


 • Inntekstsgradert SFO-betaling

  Les saken »


 • Velkommen til nytt skoleår!

  Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

  Les saken »


 • Ny foresattportal for barnehage og SFO

  Velkommen til barnehage- og SFO-portalen

  Les saken »


 • Pandemien er fremdeles over oss

  Informasjon om lokalt vedtak om utvidet krav om test og bruk av munnbind for helsepersonell med pasientnært arbeide, etter hjemkomst fra reise utenfor NORGE

  Les saken »


 • Flink ungdom i kommunale skoger!

  Les saken »


 • Hva gjør du om du treffer på syke beitedyr?

  Les saken »


 • Vi skal rekruttere...

  Les saken »


 • Åpningstider i servicetorget i sommer

  Servicetorgets og sentralbordets åpningstid i sommer er kl.10-14. Dette gjelder i perioden 22.juni til 7.august.

  Les saken »


 • Borgerstyrt personlig assistent søkes

  Les saken »


 • NAV avvikler midlertidig koronakanal for brukere av sosiale medier

  På grunn av stor pågang på telefon og i chatløsningene og begrenset fysisk tilgjengelighet til NAV-kontorene, åpnet NAV 2. april en midlertidig, skriftlig kanal for brukere av de sosiale tjenestene. NAV ønsker å minne om at løsningen stenges 30. juni.

  Les saken »


 • Frister for leie av idrettshall, gymsal og svømmebasseng.

  Les saken »


 • Ferieoversikt Hov legesenter

  Les saken »


 • Badevannskvalitet

  Les saken »


 • Nye regler ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

  Nå kan man hente sine kjære og ta dem med ut på tur

  Les saken »


 • Ekstraordinær støtte til lag og foreninger

  Les saken »


 • Nye meddommere er valgt

  Kommunestyret valgte nye meddommere på sitt møte 15.juni. Meddommerne tiltrer 1.januar 2021. Disse ble valgt:

  Les saken »


 • Kurs i ungskogpleie

  Les saken »


 • Har du rotter på eiendommen?

  Det er smågnagerår i år. Det er kommet meldinger om rotter flere steder i kommunen. Alle har ansvar for å forebygge forekomst av skadedyr. (Forskrift om skadedyrbekjempelse: § 2-1 Alle har en plikt til å forebygge forekomsten av skadedyr.)

  Les saken »


 • Rådhuset har normal åpningstid igjen

  Les saken »


 • Kommuneoverlegen om smittefaren ved større folkeansamlinger

  Les saken »


 • Alvorlig hendelse ved Hovli sykehjem

  Les saken »


 • Hva er viktig for deg-dagen 9.juni 2020

  I år markerer vi Hva er viktig for deg?-dagen 9.Juni, for syvende år på rad. «Hva er viktig for deg?» eller «What matters to you?» har blitt en internasjonal bevegelse.Hva er viktig for deg? -spørsmålet må være med oss hele tiden, derfor er markeringen av Hva er viktig for deg?-dagen en nyttig påminnelse. Hverdagsrehabiliterings-teamet har i den forbindelse sendt ut en forespørsel til kollegaer og brukere om hva som er viktig for dem. Bildet illustrerer svarene vi fikk i perioden med rapportering av svar.

  Les saken »


 • Lørdagens brudepar

  Brudeparet Marit Slåttsveen Vikestrand og Simen Andre Skogum ble viet av ordfører Anne Hagenborg i en seremoni på Søndre Land rådhus lørdag 6.juni kl.14:00. Vi gratulerer!

  Les saken »


 • Søndre Land ungdomsklubb åpner!

  Les saken »


 • Natursti i Hov-sentrum

  Les saken »


 • Hovlitunet - felles pressemelding vedrørende oppmannsavgjørelse

  Les saken »


 • Nå åpnes det opp enda mer på Hovli

  NY RUTINE FOR Å TILRETTELEGGE FOR BESØK I HOVLI SYKEHJEM. GJELDER FRA 02.06.20

  Les saken »


 • Utvidelse av oppholdstiden for de kommunale og private barnehagene i Søndre Land

  Fra og med tirsdag 2. juni kan barnehagetilbudet benyttes hele åpningstiden på 10 timer.

  Les saken »


 • Normalisering for skolene

  Utdanningsdirektoratet har nå varslet om gult smittefarenivå for skolene, som er gjeldende fra førstkommende tirsdag. Vi vil bruke neste uke til å områ oss for mest mulig normal drift de to siste ukene av skoleåret.

  Les saken »


 • Besøk på Hovli sykehjem

  Besøk på Hovli sykehjem vil fortsette med de rutinene som ble innført fra 25.05.20 til over pinse. Rutinene vil da bli vurdert på nytt.

  Les saken »


 • NAV-kontoret åpner for publikum fra torsdag 04.06.2020

  Les saken »


 • Ansatt på byggeprosjektet Hovlitunet smittet av covid-19

  Les saken »


 • Slippedato for sau på utmarksbeite

  Under finner du tabell med slippedato for de forskjellige beitelagene i Søndre Land kommune våren 2020. Husk å se over gjerdet ditt, lukke grinder osv før beitesesongen tar til!

  Les saken »


 • Rådhuset åpner opp dørene igjen 25.mai

  Fra 25.mai er rådhuset åpent på hverdager fra 10:00 - 14:00. Vi er tilgjengelig på telefon fra 08:00-15:30.

  Les saken »


 • Søndre Land folkebibliotek åpner igjen

  SØNDRE LAND FOLKEBIBLIOTEK ÅPNER IGJEN! TIRSDAG 19. MAI KL. 12.00. Vi er veldig glade for å kunne fortelle at vi åpner biblioteket igjen. Riktignok med reduserte åpningstider og restriksjoner på antall personer som får komme inn i biblioteket samtidig.

  Les saken »


 • Årets 17.mai-taler og kulturelle innslag

  Les saken »


 • Oppdatert informasjon om nærmiljøanlegg, lekeplasser og idrettsanlegg i Søndre Land kommune.

  11.mars stengte Søndre Land kommune alle nærmiljøanlegg, lekeplasser og idrettsanlegg i Søndre Land. Dette er fortsatt gjeldende for allmennheten. For den organiserte idretten er det åpnet opp for begrenset idrettsaktivitet.

  Les saken »


 • Søndre Land kommune begynner å åpne for avtalte besøk på Hovli fra 25.mai

  Les saken »


 • Tiltakspakke for kultur, næringsliv og frivillighet er vedtatt

  Kommunestyret vedtok i sitt møte 11. mai den fremlagte lokale tiltakspakka for næringslivet, med 20 mot tre stemmer.

  Les saken »


 • Randsfjordmuseet med innsamlingsaksjon om 17.mai

  Randfjordmuseet er med på en nasjonal innsamlingsaksjon om 17.mai.

  Les saken »


 • Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

  Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har avsatt midler til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i 2020. Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd.

  Les saken »


 • 17.mai i Søndre Land

  Les saken »


 • Nå åpner skolene igjen!

  Fra neste uke kan alle elever og ansatte på skolene i Søndre Land komme tilbake på skolen. For å kunne tilrettelegge på en trygg og god måte for elevene trenger skolene en planleggingsdag for gjenåpningen av 5.-10. trinn, dette blir mandag 11.mai.

  Les saken »


 • Besøksforbud i sykehjem og fellesarealer i omsorgsboliger

  Det er flere som i det siste har henvendt seg til kommunen med spørsmål om de kan få besøke sine pårørende innlagt på Hovli sykehjem. Bakgrunnen for spørsmålene er at noen kommuner har begynt å åpne opp for en slik besøksordning. Det er også kommet spørsmål om hva som skiller Hovli sykehjem og Eldresenteret.

  Les saken »


 • Frigjøringsdagen 8.mai - La oss flagge!

  Les saken »


 • Video: Åpning av skolene

  Les saken »


 • Vil du hjelpe ungdom i Søndre Land i å gjøre gode valg?

  Kronprinsparets Fond og Søndre Land kommune starter Flytprogrammet høsten 2020. Flyt er et program for ungdom som vil bruke fritiden til å forberede framtiden. I Flyt får ungdommene både spennende aktiviteter og nyttige øvelser.

  Les saken »


 • Opprettholdelse av besøksforbud i sykehjem og fellesarealer i omsorgsboliger

  Det er flere som i det siste har henvendt seg til kommunen med spørsmål om de kan få besøke sine pårørende innlagt på Hovli sykehjem. Bakgrunnen for spørsmålene er at det i noen kommuner er åpnet opp for en slik besøksordning. Det er også kommet spørsmål om hva som skiller Hovli sykehjem og Eldresenteret.

  Les saken »


 • Oppheving av aksellastrestriksjoner

  Med virkning fra mandag den 11.05.2020,kl 07.00, oppheves aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Søndre Land kommune. Eventuelle spørsmål rettes til Teknisk drift

  Les saken »


 • Oppdatert informasjon om barnehagene i Søndre Land

  Barnehagene i Søndre Land åpnet tirsdag 21. april etter stenging p.g.a Covid-19 utbrudd. For å kunne ivareta de smittevernfaglige rammene ble det innført redusert åpningstid i barnehagene. Dette videreføres.

  Les saken »


 • Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

  Fra og med 4. mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet søke om kompensasjon

  Les saken »


 • Valg av meddommere

  Les saken »


 • Gratis rådgivning til bedrifter i Gjøvikregionen

  Ordførerne i Gjøvikregionen inviterer til dugnad og tilbyr gratis rådgivning til små og mellomstore bedrifter i regionen. Ved hjelp av rådgivning, veiledning og webinarer skal Gjøvikregionen hjelpe bedriftene gjennom koronakrisen.

  Les saken »


 • Fysioterapi, ergoterapi og frisklivssentralen med forsiktig oppstart fra og med 20. april

  Les saken »


 • Kompensasjonsordning for næringslivet

  Les saken »


 • Alle elever i 1.-4. klasse: Velkommen tilbake til skolen!

  Vi er glade for å kunne ønske elevene på 1.-4.trinn velkommen tilbake til skolene mandag 27.04.20!

  Les saken »


 • Til foreldre og foresatte i kommunale og private barnehager

  Her finner du informasjon til foreldre og foresatte i kommunale og private barnehager i Søndre Land

  Les saken »


 • Vi må fortsatt holde avstand og ha god håndhygiene

  Selv om vi i Søndre Land nå åpner litt opp igjen og åpner barnehager og småskoletrinnet på skolene så betyr ikke dette at krisen er over. Vi må fortsatt være flinke å overholde de rådene som blir gitt. Søndre Land kommune har kommet godt ut av dette så langt. Dette skyldes ikke minst den gode jobben hver og en av dere gjør. Takk for det!

  Les saken »


 • Helsestasjon for ungdom åpner igjen 28.april

  Les saken »


 • Appen "Smittestopp" - vil stoppe smitte raskere

  Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig, står det i et presseskriv fra Regjeringen.

  Les saken »


 • Oppdatert barnehageinfo

  Åpning av kommunale og private barnehager i Søndre Land

  Les saken »


 • Lokal tiltakspakke for næringsliv, kultur og frivillighet

  Søndre Land kommune arbeider nå med utforming av en lokal tiltakspakke for næringsliv, kultur og frivillighet i forbindelse med korona-situasjonen.

  Les saken »


 • Det er to personer som er smittet i Søndre Land

  Det er to personer som er smittet av Covid-19 i Søndre Land

  Les saken »


 • Tilsyn på private avløpsanlegg

  Les saken »


 • Regjeringen: Gradvis åpning av skoler og barnehager

  Les saken »


 • GOD PÅSKE!

  Les saken »


 • Kontakttelefon barn, unge og foresatte Søndre Land

  I forbindelse med korona er det opprettet en kontakttelefon for barn, unge og foresatte i Søndre Land

  Les saken »


 • Vis varsomhet med brenning av bål og bruk av åpen ild

  I deler av Innlandet er det allerede gult beredskapsnivå for skogbrannrisiko. Dette er derfor ikke tida for å fyre opp bål og engangsgriller eller drive med bråtebrenning.

  Les saken »


 • Påskehilsen til skoleelevene fra ordføreren

  Les saken »


 • En person smittet i Søndre Land

  Les saken »


 • Info til dere i landbruket

  Informasjon fra kommunen til dere i landbruket før påske 2020

  Les saken »


 • Åpningstider for kommunens sentralbord i påska

  Rådhuset er som kjent stengt, men kommunens sentralbord er åpent mandag 06.04 og tirsdag 07.04 kl.9-14. Onsdag stengt. Telefon til legevakt er 116 117. Øyeblikkelig hjelp 113. Koronatelefonen for Gjøvikregionen: 611 58 911.

  Les saken »Publisert: 08.11.2017 15.19
Sist endret: 12.06.2020 11.14

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?