Aktuelt

 • Pressemelding: Idrettsaktiviteter i Gjøvikregionen

  Les saken »


 • Aksellastrestriksjoner

  Teknisk drift informerer

  Les saken »


 • Ordføreren hilser til barn i barnehagen

  Barnehagebarn og alle andre ønskes en riktig god påske fra ordfører Anne Hagenborg

  Les saken »


 • Luftveismitteklinikk åpnet i helsehuset på Odnes

  Mandag 30.03 åpnet luftveismitteklinikken på Odnes.

  Les saken »


 • VilMer - Bistand i forbindelse med Korona

  Søndre Land kommune benytter VilMer til å organisere frivillighet til hjemmeboende med behov for bistand på grunn av Korona-epidemien.

  Les saken »


 • Mulighet for å søke dagpenger for de som kun har ekstravakter

  Les saken »


 • Vi kan ikke gi dispensasjon fra forbudet mot å være på hytta!

  Søknader om dispensasjon fra lov om karantene som omfatter forbud mot å ta opphold på fritidseiendom i annen kommune en der vedkommende er folkehelseregistrert, vil bli avvist. KOMMUNER / KOMMUNELEGEN HAR IKKE ANLEDNING TIL Å INNVILGE DISPENSASJON FRA LOVEN. Søknader til kommunen vil derfor bli returnert uten ytterligere behandling enn en henvisning til loven. Minner om at personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune, i strid med denne loven, kan bli idømt bot normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

  Les saken »


 • Endret åpningstid på koronatelefonen

  Fra og med onsdag 25.03 er åpningstiden på koronatelefonen endret til 08:30 - 20:00

  Les saken »


 • 24.03: Ordføreren orienterer

  Ordfører Anne Hagenborg gir en kort oppdatering av koronasituasjonen i Søndre Land

  Les saken »


 • Alle nasjonale vedtak fra 12.mars videreføres til 13.april

  Alle nasjonale vedtak fra 12. mars videreføres til 13. aprilVedtakene omfatter blant annet stengte skoler, SFO og barnehager og kultur- og idrettsarrangementer, samt restriksjoner for besøk til helseinstitusjoner.

  Les saken »


 • Nå kan du melde fra om symptomer på koronavirus

  Folkehelseinstituttet har i dag sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

  Les saken »


 • 6 råd for å dempe uro og engstelse for korona

  Les saken »


 • To planer er lagt ut på høring og offentlig ettersyn

  Les saken »


 • Vern våre luftveier! Brenn ikke hageavfall eller bråte!

  Nasjonsdugnaden for å forhindre smittespredning av coronaviruset COVID19, og karantenebestemmelsene har gitt mange også friske folk mye uønsket fritid. Og med det anledning til å gjøre mye positivt. Miljøstasjoner opplever at mange har brukt tiden til å rydde i kjeller, loft og hage. Det usedvanlig tørre været har kastet oss brått inn i en sesong der folk fristes til å tenne på hageavfall og bråte. Helseulempene har vi varslet om hvert år i mange år nå. Det har også allerede ført til flere utrykninger i distriktet der branner er kommet ut av kontroll.

  Les saken »


 • Nye kjøreregler fra Fylkesmannen

  Fylkesmannen i Innlandet har sendt ut oppdaterte "kjøreregler"

  Les saken »


 • Viktig informasjon fra NAV

  Les saken »


 • Vi trenger flere sykepleiere/vernepleiere eller studenter

  Søndre Land kommune trenger flere sykepleiere/vernepleiere eller studenter, fagarbeidere eller assistenter med erfaring fra tilsvarende tjenester

  Les saken »


 • Forbud mot opphold på hytter

  Helseministeren vedtok i dag, 19.mars, et forbud mot opphold på hytter som ligger i andre kommuner enn den kommunen du bor i. Med "opphold" menes overnatting. Det er lov å dra på dagsturer. Dette gjelder også campingvogner du har stående på campingplasser i andre kommuner og alle andre overnattingsinstitusjoner. Kun lov med dagstur.

  Les saken »


 • Presisering når det gjelder betaling for barnehageplass

  Les saken »


 • Tiltak for å redusere betalingsutfordringer

  Kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land ønsker å bidra til å redusere de økonomiske utfordringene til innbyggerne og næringslivets i den spesielle situasjonen vi nå opplever.

  Les saken »


 • Kontakttelefon for barn og unge

  Les saken »


 • For oss som ikke har opplevd krigen...

  I flere medieoppslag trekkes det sammenligninger til andre verdenskrig når situasjonen vi nå er oppe i skal beskrives. De færreste av oss, selv vi som er godt voksne, har opplevd krigen. Likevel har vi antakelig både hørt og lest mye om hvordan det var under krigen. Det er nok sannsynligvis riktig at denne pandemisituasjonen er unik, sammenlignet med annet vi har opplevd her til lands de siste 75 årene, men vi skal vokte oss for å dra sammenligningen med krigen for langt.

  Les saken »


 • Organisering av frivillighet

  Søndre Land kommune har en avtale med VilMer vedrørende formidling av frivillighet. VilMer har som følge av koronaviruset tilbudt å avhjelpe kommunen med å organisere frivillig hjelp til hjemmeboende med behov for dette.

  Les saken »


 • Informasjon fra legesenteret

  Les saken »


 • Viktig informasjon til foresatte, barn og unge

  Her finner du viktig informasjon til foresatte, barn og unge

  Les saken »


 • Krisestab er satt i Søndre Land. Rådhuset stenges

  Statusoppdatering pr.16.mars 2020

  Les saken »


 • NAV Søndre Land er stengt for fysiske møter

  For å bidra til å redusere smittespredning i samfunnet, er kontoret, fra og med mandag 16. mars, stengt for fysiske møter. Nødvendig oppfølging vil skje gjennom våre digitale løsninger eller telefon.

  Les saken »


 • Presisering av utsendt SMS til innbyggerne

  Kjære innbygger!

  Les saken »


 • Kommuneoverlegene innskjerper anbefalinger for befolkningen

  Spredningen av koronaviruset blir stadig mere utbredt. Smittsomheten er ekstremt høy, og det skal derfor svært lite kontakt til for å smitte mellom mennesker. Kommuneoverlegene i Gjøvik-Land-Toten, Gran og Lunner ønsker å komme med en felles innskjerpende oppfordring til alle. Dette må sees på som et bidrag til den nasjonale dugnaden for å begrense, eller forsinke smittespredning.

  Les saken »


 • Om utgiftsdekning ved kansellerte reiser for helsepersonell

  Les saken »


 • "Koronatelefon" for Gjøvikregionen

  Det er etablert en egen "Koronatelefon" i Gjøvikregionen

  Les saken »


 • Informasjon om skole og barnehage i Søndre Land

  Fra i dag, fredag 13.03 er alle kommunens skoler og barnehager stengt.

  Les saken »


 • Endringer i hjemmekaranteneordningen - KONTRAMELDING

  Endret bestemmelse:

  Les saken »


 • Skoler og barnehager i Søndre Land stenges

  Skoler og barnehager i Søndre Land stenges fra 12.03.20 kl.18:00

  Les saken »


 • Nye tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset

  Regjeringen kunngjorde torsdag 12.mars 2020 kl.14:00 nye tiltak i bekjempelsen av koronaviruset. Tiltakene omfatter blant annet stenging av barnehager og skoler, restriksjoner for helsepersonell og begrensninger for serveringssteder og personlig tjenesteyting. Søndre Land kommune jobber for å avklare de konkrete effekter og konsekvenser lokalt. Kommunen oppfordrer på det sterkeste til at tiltakene etterleves.

  Les saken »


 • Stengte kommunale arealer

  Les saken »


 • Kirkekontoret er stengt

  KIRKEKONTORET HOLDER STENGT SOM FØLGE AV COVID-19

  Les saken »


 • Felles pressemelding fra kommunedirektørene

  ONSDAG 11.03 KL.18:45: PRESSEMELDING FRA KOMMUNEDIREKTØRENE / RÅDMENNENE OG KOMMUNELEGENE I KOMMUNENE GJØVIK, ØSTRE TOTEN, VESTRE TOTEN, NORDRE LAND OG SØNDRE LAND

  Les saken »


 • Kommunestyremøtet avlyst

  KOMMUNESTYREMØTET SOM VAR PLANLAGT 16.MARS ER AVLYST

  Les saken »


 • Pressemelding: Ansatte i hjemmekarantene

  Denne pressemeldingen sendes ut fra kommunedirektør og kommuneoverlege i Vestre Toten kommune på vegne av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Søndre Land og Lunner.

  Les saken »


 • Oppdatert informasjon om karantenekrav i forbindelse med koronaviruset

  Kommunens orientering til foresatte, skoler og barnehager vedr innskjerpede karantenekrav.

  Les saken »


 • Ny administrativ organisering

  Søndre Land kommune har gjennomgått en administrativ omorganisering.

  Les saken »


 • Informasjonsfilm om koronaviruset

  Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset. Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

  Les saken »


 • Koronaviruset - Info fra helsedirektoratet

  Helsedirektoratet har sendt ut plakater om hygiene og informasjon til reisende

  Les saken »


 • Få appen "Min renovasjon"

  FÅ VARSEL OM TØMMING RETT PÅ MOBILEN!

  Les saken »


 • Vi har ledige lærlingeplasser!

  2 LÆRLINGEPLASSER SOM HELSEFAGARBEIDER OG 2 LÆRLINGEPLASSER SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER. NOE FOR DEG?

  Les saken »


 • E-postproblemene er løst

  Kommunens epost virker nå som normalt igjen.

  Les saken »


 • Status bredbåndsutbyggingen

  Status på bredbåndsutbygging, i første runde med NKOM (Vestsida nord og sør, Nordre Østbygda, Skjeskroken og Låndåsbygda)

  Les saken »


 • Oppdatert pressemelding mandag 20.01.20

  Fredag 17. januar oppsto en hendelse ved botilbudet Hov Nordre. Hendelsen fikk dessverre en tragisk utgang. Fra kommunens side har oppfølging av pårørende, ansatte og andre berørte hatt høyeste prioritet. Det vil også være situasjonen framover. Hendelsen, og omstendighetene rundt denne, utredes av politiet. Eventuelle spørsmål i den forbindelse, må derfor rettes dit.

  Les saken »


 • Pressemelding vedrørende tragisk hendelse i bofellesskapet Hov Nordre

  Pressemelding: Det har skjedd en tragisk hendelse i bofellesskapet Hov Nordre som ligger i Søndre Land. Søndre Land kommune føler med de som er berørt av hendelsen, og vår oppmerksomhet nå er rettet mot å ta vare på pårørende, ansatte og andre berørte. Psykososialt kriseteam er involvert.

  Les saken »


 • COS-P kurs våren 2020

  Les saken »


 • Framtidas sentrum - Folkemøte torsdag 9. januar

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 8. januar

  Les saken »


 • Sykepleieprisen 2019 tildelt Nina Kristin Aarstad

  Nina Kristin Aarstad er tildelt NSF Opplands sykepleiepris 2019

  Les saken »


 • Formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan med budsjett 2020-2023

  Les saken »


 • Gruppekurs om personlighet

  Les saken »


 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

  Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

  Les saken »


 • Ledig stilling i Visit Innlandet

  Visit Innlandet har ledig 3-årig prosjektstilling som digital markedsfører/Innholdsprodusent

  Les saken »


 • Vi har fått mer penger til bredbåndsutbygging!

  I årets søknadsrunde har Oppland fylkeskommune ved fylkesrådmann bevilget 5,2 millioner og Nkom har bevilget 2,8 millioner til kommunene Gjøvik og Søndre Land, tilsammen 8 millioner. Søndre Land fikk støtte for disse områdene til utbygging: Svingvoll – Brattland – Bergegarda – Hasvoldsetra. Ersrud – Fagerlund. Nordberg – Skrankefoss. Brattvoll – Nervasslia (Trevatn).

  Les saken »


 • Matrikkel og Grunnbok stengt i desember

  Les saken »


 • KID - Kurs i depresjonsmestring

  KiD - kurs i depresjonsmestring er et forskningsbasert, forebyggende og behandlende tiltak for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert (fra lett til moderat), slik at det går ut over livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. Kurset er lagt opp som en undervisning, basert på en kognitiv forståelsesmodell knyttet til depresjon.

  Les saken »


 • Status bredbåndsutbygging

  Les saken »


 • Varsel om oppstart av planarbeid for Grettejordet boligområde i Hov

  Det inviteres til åpent møte i rådhuset onsdag 13.11.kl. 18:00 – 20:00

  Les saken »


 • Søknadsfrist for årets kulturmidler

  Les saken »


 • Egenberedskapsuka

  Denne uka gjennomføres Egenberedskapsuka for første gang

  Les saken »


 • Nå kan du søke om økonomisk sosialhjelp digitalt

  Les saken »


 • Influensavaksinering i Søndre Land 2019

  Influensavaksine til risikogrupper

  Les saken »


 • Randsfjordmuseet har ledig stilling som museumskurator/fagkonsulent

  Les saken »


 • Innbyggerne i nye Innlandet fylke deltar i nasjonal spørreundersøkelse om helse og sykdom

  Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for en ny, digital, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom. Innbyggere i nye Innlandet fylke er valgt ut til å være mottakere av spørreundersøkelsen som foregår via mobiltelefon/SMS. Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

  Les saken »


 • Veteranplan for Gjøvikregionen

  Kommunene i Norge er oppfordret til å utarbeide veteranplaner. Dette skal være planer som skal bidra til anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av de som har deltatt i Forsvarets internasjonale operasjoner for Norge, med familie og pårørende.

  Les saken »


 • Eldredagen 2019

  Eldredagen 2019 arrangeres i samarbeid med Søndre Land Frivilligsentral

  Les saken »


 • Kurs: Å leve med diabetes

  Kursinvitasjon til alle med diabetes i Søndre Land

  Les saken »


 • Fiskeretten leies ut ved Tronhus seter

  Les saken »


 • COS-P kurs høsten 2019

  Les saken »


 • Hold høsten ren!

  Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter driver sammen med flere aktører prosjektet «Hold Innlandet rent» hvor de skal rydde avfall i Mjøsa og Randsfjorden. «Hold høsten ren» er en landsomfattende ryddeaksjon som arrangeres fra 16.-22. september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen 21. september. Skoleklasser som er med og rydder får 2000 kr pr klasse, og lag og foreninger får 150 kr pr sekk!

  Les saken »


 • Stemmesteder i Søndre Land

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Les saken »


 • Gi Tid!

  Verdensdagen for psykisk helse 2019

  Les saken »


 • Hvordan avsløre falske nyheter

  Her er viktig informasjon om hvordan nu kan avsløre falske nyheter før valget.

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede og pårørende 28. august 2019

  Velkommen til treff for kreftrammede og deres pårørende Onsdag 28. august kl 18-20

  Les saken »


 • Hodeluskampanje helgen 31. aug-1. sept 2019

  Informasjon om hodeluskampanje i barnehagene

  Les saken »


 • Felles valgkampåpning lørdag 17. august kl 12:00

  Alle partier som stiller liste ved årets kommunevalg arrangerer felles valgkampåpning på Fladsrudtomta lørdag 17. august kl.1200

  Les saken »


 • Kronprinsparetsfond i Søndre Land

  Les saken »


 • Forhåndsstemming

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Les saken »


 • Uværet har skapt telefonproblemer

  Les saken »


 • Står du i manntallet?

  Les saken »


 • Kommunestyret vedtok reguleringsplaner 24.06

  Søndre Land kommunestyre vedtok reguleringsplaner på sitt siste møte før sommerferien

  Les saken »


 • Valg 2019: Tidligstemmegivning

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Les saken »


 • Årsmelding og årsregnskap 2018

  Kommunestyret vedtok på sitt møte 24.juni i år årsmelding og årsregnskap for 2018

  Les saken »


 • Vannkvalitet i kommunens vann og vassdrag

  Les saken »


 • Kokepåbud av drikkevann oppheves

  Les saken »


 • Ferieoversikt Hov legesenter sommeren 2019

  Les saken »


 • Kokepåbud av kommunalt vann i område Fall, Fryal og Berthas

  Les saken »


 • Bygg, reis deg!

  Les saken »


 • Investerer 160 millioner i Hov!

  De nærmeste årene skal Hov Utvikling og eiendomsinvestorene og -utviklerne Geir Skari og Eldar Sofienlund investere 160 millioner kroner i Hov.

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede 12.06.19

  Les saken »


 • Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

  Les saken »


 • Tid for Tømmer 14. - 16. juni

  Les saken »


 • 5 tips til håndtering av matavfall i sommer

  I SOMMER VIL MATAVFALLET BLI HENTET ANNENHVER UKE. HER ER 5 TIPS TIL HÅNDTERING AV MATAVFALL

  Les saken »


 • Informasjonsmøte om Klinkenbergtoppen boligområde

  Les saken »


 • 10 nye arbeidsplasser ved Berthas Bakeri

  Med god hjelp fra Gjøvikregionen Utvikling har eierne av Berthas i Fall nå fått på plass helårs produksjon av småkaker. Dermed blir det også 10 nye arbeidsplasser ved den tradisjonsrike bedriften i Søndre Land.

  Les saken »Publisert: 08.11.2017 15.19
Sist endret: 16.03.2020 12.27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?