Aktuelt

 • Ny krisepakke for frivilligheten

  Les saken »


 • Inntekstsgradert SFO-betaling

  Les saken »


 • Velkommen til nytt skoleår!

  Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

  Les saken »


 • Siste nytt om koronasituasjonen i Søndre Land

  Intet nytt om koronasituasjonen i Søndre Land siste uke.

  Les saken »


 • Ny foresattportal for barnehage og SFO

  Velkommen til barnehage- og SFO-portalen

  Les saken »


 • Pandemien er fremdeles over oss

  Informasjon om lokalt vedtak om utvidet krav om test og bruk av munnbind for helsepersonell med pasientnært arbeide, etter hjemkomst fra reise utenfor NORGE

  Les saken »


 • Flink ungdom i kommunale skoger!

  Les saken »


 • Hva gjør du om du treffer på syke beitedyr?

  Les saken »


 • Vi skal rekruttere...

  Les saken »


 • Åpningstider i servicetorget i sommer

  Servicetorgets og sentralbordets åpningstid i sommer er kl.10-14. Dette gjelder i perioden 22.juni til 7.august.

  Les saken »


 • Borgerstyrt personlig assistent søkes

  Les saken »


 • NAV avvikler midlertidig koronakanal for brukere av sosiale medier

  På grunn av stor pågang på telefon og i chatløsningene og begrenset fysisk tilgjengelighet til NAV-kontorene, åpnet NAV 2. april en midlertidig, skriftlig kanal for brukere av de sosiale tjenestene. NAV ønsker å minne om at løsningen stenges 30. juni.

  Les saken »


 • Frister for leie av idrettshall, gymsal og svømmebasseng.

  Les saken »


 • Ferieoversikt Hov legesenter

  Les saken »


 • Badevannskvalitet

  Les saken »


 • Nye regler ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

  Nå kan man hente sine kjære og ta dem med ut på tur

  Les saken »


 • Ekstraordinær støtte til lag og foreninger

  Les saken »


 • Nye meddommere er valgt

  Kommunestyret valgte nye meddommere på sitt møte 15.juni. Meddommerne tiltrer 1.januar 2021. Disse ble valgt:

  Les saken »


 • Kurs i ungskogpleie

  Les saken »


 • Har du rotter på eiendommen?

  Det er smågnagerår i år. Det er kommet meldinger om rotter flere steder i kommunen. Alle har ansvar for å forebygge forekomst av skadedyr. (Forskrift om skadedyrbekjempelse: § 2-1 Alle har en plikt til å forebygge forekomsten av skadedyr.)

  Les saken »


 • Rådhuset har normal åpningstid igjen

  Les saken »


 • Kommuneoverlegen om smittefaren ved større folkeansamlinger

  Les saken »


 • Alvorlig hendelse ved Hovli sykehjem

  Les saken »


 • Hva er viktig for deg-dagen 9.juni 2020

  I år markerer vi Hva er viktig for deg?-dagen 9.Juni, for syvende år på rad. «Hva er viktig for deg?» eller «What matters to you?» har blitt en internasjonal bevegelse.Hva er viktig for deg? -spørsmålet må være med oss hele tiden, derfor er markeringen av Hva er viktig for deg?-dagen en nyttig påminnelse. Hverdagsrehabiliterings-teamet har i den forbindelse sendt ut en forespørsel til kollegaer og brukere om hva som er viktig for dem. Bildet illustrerer svarene vi fikk i perioden med rapportering av svar.

  Les saken »


 • Lørdagens brudepar

  Brudeparet Marit Slåttsveen Vikestrand og Simen Andre Skogum ble viet av ordfører Anne Hagenborg i en seremoni på Søndre Land rådhus lørdag 6.juni kl.14:00. Vi gratulerer!

  Les saken »


 • Søndre Land ungdomsklubb åpner!

  Les saken »


 • Natursti i Hov-sentrum

  Les saken »


 • Hovlitunet - felles pressemelding vedrørende oppmannsavgjørelse

  Les saken »


 • Nå åpnes det opp enda mer på Hovli

  NY RUTINE FOR Å TILRETTELEGGE FOR BESØK I HOVLI SYKEHJEM. GJELDER FRA 02.06.20

  Les saken »


 • Utvidelse av oppholdstiden for de kommunale og private barnehagene i Søndre Land

  Fra og med tirsdag 2. juni kan barnehagetilbudet benyttes hele åpningstiden på 10 timer.

  Les saken »


 • Normalisering for skolene

  Utdanningsdirektoratet har nå varslet om gult smittefarenivå for skolene, som er gjeldende fra førstkommende tirsdag. Vi vil bruke neste uke til å områ oss for mest mulig normal drift de to siste ukene av skoleåret.

  Les saken »


 • Besøk på Hovli sykehjem

  Besøk på Hovli sykehjem vil fortsette med de rutinene som ble innført fra 25.05.20 til over pinse. Rutinene vil da bli vurdert på nytt.

  Les saken »


 • NAV-kontoret åpner for publikum fra torsdag 04.06.2020

  Les saken »


 • Ansatt på byggeprosjektet Hovlitunet smittet av covid-19

  Les saken »


 • Slippedato for sau på utmarksbeite

  Under finner du tabell med slippedato for de forskjellige beitelagene i Søndre Land kommune våren 2020. Husk å se over gjerdet ditt, lukke grinder osv før beitesesongen tar til!

  Les saken »


 • Rådhuset åpner opp dørene igjen 25.mai

  Fra 25.mai er rådhuset åpent på hverdager fra 10:00 - 14:00. Vi er tilgjengelig på telefon fra 08:00-15:30.

  Les saken »


 • Søndre Land folkebibliotek åpner igjen

  SØNDRE LAND FOLKEBIBLIOTEK ÅPNER IGJEN! TIRSDAG 19. MAI KL. 12.00. Vi er veldig glade for å kunne fortelle at vi åpner biblioteket igjen. Riktignok med reduserte åpningstider og restriksjoner på antall personer som får komme inn i biblioteket samtidig.

  Les saken »


 • Årets 17.mai-taler og kulturelle innslag

  Les saken »


 • Oppdatert informasjon om nærmiljøanlegg, lekeplasser og idrettsanlegg i Søndre Land kommune.

  11.mars stengte Søndre Land kommune alle nærmiljøanlegg, lekeplasser og idrettsanlegg i Søndre Land. Dette er fortsatt gjeldende for allmennheten. For den organiserte idretten er det åpnet opp for begrenset idrettsaktivitet.

  Les saken »


 • Søndre Land kommune begynner å åpne for avtalte besøk på Hovli fra 25.mai

  Les saken »


 • Tiltakspakke for kultur, næringsliv og frivillighet er vedtatt

  Kommunestyret vedtok i sitt møte 11. mai den fremlagte lokale tiltakspakka for næringslivet, med 20 mot tre stemmer.

  Les saken »


 • Randsfjordmuseet med innsamlingsaksjon om 17.mai

  Randfjordmuseet er med på en nasjonal innsamlingsaksjon om 17.mai.

  Les saken »


 • Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

  Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har avsatt midler til lokalt forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i 2020. Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd.

  Les saken »


 • 17.mai i Søndre Land

  Les saken »


 • Nå åpner skolene igjen!

  Fra neste uke kan alle elever og ansatte på skolene i Søndre Land komme tilbake på skolen. For å kunne tilrettelegge på en trygg og god måte for elevene trenger skolene en planleggingsdag for gjenåpningen av 5.-10. trinn, dette blir mandag 11.mai.

  Les saken »


 • Besøksforbud i sykehjem og fellesarealer i omsorgsboliger

  Det er flere som i det siste har henvendt seg til kommunen med spørsmål om de kan få besøke sine pårørende innlagt på Hovli sykehjem. Bakgrunnen for spørsmålene er at noen kommuner har begynt å åpne opp for en slik besøksordning. Det er også kommet spørsmål om hva som skiller Hovli sykehjem og Eldresenteret.

  Les saken »


 • Frigjøringsdagen 8.mai - La oss flagge!

  Les saken »


 • Video: Åpning av skolene

  Les saken »


 • Vil du hjelpe ungdom i Søndre Land i å gjøre gode valg?

  Kronprinsparets Fond og Søndre Land kommune starter Flytprogrammet høsten 2020. Flyt er et program for ungdom som vil bruke fritiden til å forberede framtiden. I Flyt får ungdommene både spennende aktiviteter og nyttige øvelser.

  Les saken »


 • Opprettholdelse av besøksforbud i sykehjem og fellesarealer i omsorgsboliger

  Det er flere som i det siste har henvendt seg til kommunen med spørsmål om de kan få besøke sine pårørende innlagt på Hovli sykehjem. Bakgrunnen for spørsmålene er at det i noen kommuner er åpnet opp for en slik besøksordning. Det er også kommet spørsmål om hva som skiller Hovli sykehjem og Eldresenteret.

  Les saken »


 • Oppheving av aksellastrestriksjoner

  Med virkning fra mandag den 11.05.2020,kl 07.00, oppheves aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Søndre Land kommune. Eventuelle spørsmål rettes til Teknisk drift

  Les saken »


 • Oppdatert informasjon om barnehagene i Søndre Land

  Barnehagene i Søndre Land åpnet tirsdag 21. april etter stenging p.g.a Covid-19 utbrudd. For å kunne ivareta de smittevernfaglige rammene ble det innført redusert åpningstid i barnehagene. Dette videreføres.

  Les saken »


 • Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

  Fra og med 4. mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt på grunn av koronautbruddet søke om kompensasjon

  Les saken »


 • Valg av meddommere

  Les saken »


 • Gratis rådgivning til bedrifter i Gjøvikregionen

  Ordførerne i Gjøvikregionen inviterer til dugnad og tilbyr gratis rådgivning til små og mellomstore bedrifter i regionen. Ved hjelp av rådgivning, veiledning og webinarer skal Gjøvikregionen hjelpe bedriftene gjennom koronakrisen.

  Les saken »


 • Fysioterapi, ergoterapi og frisklivssentralen med forsiktig oppstart fra og med 20. april

  Les saken »


 • Kompensasjonsordning for næringslivet

  Les saken »


 • Alle elever i 1.-4. klasse: Velkommen tilbake til skolen!

  Vi er glade for å kunne ønske elevene på 1.-4.trinn velkommen tilbake til skolene mandag 27.04.20!

  Les saken »


 • Til foreldre og foresatte i kommunale og private barnehager

  Her finner du informasjon til foreldre og foresatte i kommunale og private barnehager i Søndre Land

  Les saken »


 • Vi må fortsatt holde avstand og ha god håndhygiene

  Selv om vi i Søndre Land nå åpner litt opp igjen og åpner barnehager og småskoletrinnet på skolene så betyr ikke dette at krisen er over. Vi må fortsatt være flinke å overholde de rådene som blir gitt. Søndre Land kommune har kommet godt ut av dette så langt. Dette skyldes ikke minst den gode jobben hver og en av dere gjør. Takk for det!

  Les saken »


 • Helsestasjon for ungdom åpner igjen 28.april

  Les saken »


 • Appen "Smittestopp" - vil stoppe smitte raskere

  Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig, står det i et presseskriv fra Regjeringen.

  Les saken »


 • Oppdatert barnehageinfo

  Åpning av kommunale og private barnehager i Søndre Land

  Les saken »


 • Lokal tiltakspakke for næringsliv, kultur og frivillighet

  Søndre Land kommune arbeider nå med utforming av en lokal tiltakspakke for næringsliv, kultur og frivillighet i forbindelse med korona-situasjonen.

  Les saken »


 • Det er to personer som er smittet i Søndre Land

  Det er to personer som er smittet av Covid-19 i Søndre Land

  Les saken »


 • Tilsyn på private avløpsanlegg

  Les saken »


 • Regjeringen: Gradvis åpning av skoler og barnehager

  Les saken »


 • GOD PÅSKE!

  Les saken »


 • Kontakttelefon barn, unge og foresatte Søndre Land

  I forbindelse med korona er det opprettet en kontakttelefon for barn, unge og foresatte i Søndre Land

  Les saken »


 • Vis varsomhet med brenning av bål og bruk av åpen ild

  I deler av Innlandet er det allerede gult beredskapsnivå for skogbrannrisiko. Dette er derfor ikke tida for å fyre opp bål og engangsgriller eller drive med bråtebrenning.

  Les saken »


 • Påskehilsen til skoleelevene fra ordføreren

  Les saken »


 • En person smittet i Søndre Land

  Les saken »


 • Info til dere i landbruket

  Informasjon fra kommunen til dere i landbruket før påske 2020

  Les saken »


 • Åpningstider for kommunens sentralbord i påska

  Rådhuset er som kjent stengt, men kommunens sentralbord er åpent mandag 06.04 og tirsdag 07.04 kl.9-14. Onsdag stengt. Telefon til legevakt er 116 117. Øyeblikkelig hjelp 113. Koronatelefonen for Gjøvikregionen: 611 58 911.

  Les saken »


 • Pressemelding: Idrettsanlegg

  Gjøvikregionen følger Helsedirektoratets retningslinjer for å unngå spredning av koronaviruset ved trening og annen aktivitet.

  Les saken »


 • Helsestasjonen for ungdom er nå på instagram

  Helsestasjon for ungdom i Søndre Land kommune (HFU) har fått sin egen Instagram konto

  Les saken »


 • Rektor Solhaug takker av

  Til elever, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere.Takk for meg!

  Les saken »


 • Takk til dere alle!

  På noen få uker har hverdagen vår blitt totalt forandret. Vi lever i en slags unntakstilstand. I denne unntakstilstanden tar vi del i en nasjonal dugnad for redusere alvorlig sykdom og død. Vi er imponert over alle dyktige kommunalt ansatte som bidrar. Takk til dere som går på jobb som normalt, til dere som av ulike grunner arbeider hjemmefra – med eller uten barnepass som en av arbeidsoppgavene, og til folkevalgte som tar digitale kvantesprang for å utøve rollen sin!

  Les saken »


 • Pressemelding: Idrettsaktiviteter i Gjøvikregionen

  Les saken »


 • Aksellastrestriksjoner

  Teknisk drift informerer

  Les saken »


 • Ordføreren hilser til barn i barnehagen

  Barnehagebarn og alle andre ønskes en riktig god påske fra ordfører Anne Hagenborg

  Les saken »


 • Luftveismitteklinikk åpnet i helsehuset på Odnes

  Mandag 30.03 åpnet luftveismitteklinikken på Odnes.

  Les saken »


 • VilMer - Bistand i forbindelse med Korona

  Søndre Land kommune benytter VilMer til å organisere frivillighet til hjemmeboende med behov for bistand på grunn av Korona-epidemien.

  Les saken »


 • Mulighet for å søke dagpenger for de som kun har ekstravakter

  Les saken »


 • Vi kan ikke gi dispensasjon fra forbudet mot å være på hytta!

  Søknader om dispensasjon fra lov om karantene som omfatter forbud mot å ta opphold på fritidseiendom i annen kommune en der vedkommende er folkehelseregistrert, vil bli avvist. KOMMUNER / KOMMUNELEGEN HAR IKKE ANLEDNING TIL Å INNVILGE DISPENSASJON FRA LOVEN. Søknader til kommunen vil derfor bli returnert uten ytterligere behandling enn en henvisning til loven. Minner om at personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune, i strid med denne loven, kan bli idømt bot normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

  Les saken »


 • Endret åpningstid på koronatelefonen

  Fra og med onsdag 25.03 er åpningstiden på koronatelefonen endret til 08:30 - 20:00

  Les saken »


 • 24.03: Ordføreren orienterer

  Ordfører Anne Hagenborg gir en kort oppdatering av koronasituasjonen i Søndre Land

  Les saken »


 • Alle nasjonale vedtak fra 12.mars videreføres til 13.april

  Alle nasjonale vedtak fra 12. mars videreføres til 13. aprilVedtakene omfatter blant annet stengte skoler, SFO og barnehager og kultur- og idrettsarrangementer, samt restriksjoner for besøk til helseinstitusjoner.

  Les saken »


 • Nå kan du melde fra om symptomer på koronavirus

  Folkehelseinstituttet har i dag sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

  Les saken »


 • 6 råd for å dempe uro og engstelse for korona

  Les saken »


 • To planer er lagt ut på høring og offentlig ettersyn

  Les saken »


 • Vern våre luftveier! Brenn ikke hageavfall eller bråte!

  Nasjonsdugnaden for å forhindre smittespredning av coronaviruset COVID19, og karantenebestemmelsene har gitt mange også friske folk mye uønsket fritid. Og med det anledning til å gjøre mye positivt. Miljøstasjoner opplever at mange har brukt tiden til å rydde i kjeller, loft og hage. Det usedvanlig tørre været har kastet oss brått inn i en sesong der folk fristes til å tenne på hageavfall og bråte. Helseulempene har vi varslet om hvert år i mange år nå. Det har også allerede ført til flere utrykninger i distriktet der branner er kommet ut av kontroll.

  Les saken »


 • Nye kjøreregler fra Fylkesmannen

  Fylkesmannen i Innlandet har sendt ut oppdaterte "kjøreregler"

  Les saken »


 • Viktig informasjon fra NAV

  Les saken »


 • Vi trenger flere sykepleiere/vernepleiere eller studenter

  Søndre Land kommune trenger flere sykepleiere/vernepleiere eller studenter, fagarbeidere eller assistenter med erfaring fra tilsvarende tjenester

  Les saken »


 • Forbud mot opphold på hytter

  Helseministeren vedtok i dag, 19.mars, et forbud mot opphold på hytter som ligger i andre kommuner enn den kommunen du bor i. Med "opphold" menes overnatting. Det er lov å dra på dagsturer. Dette gjelder også campingvogner du har stående på campingplasser i andre kommuner og alle andre overnattingsinstitusjoner. Kun lov med dagstur.

  Les saken »


 • Presisering når det gjelder betaling for barnehageplass

  Les saken »


 • Tiltak for å redusere betalingsutfordringer

  Kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land ønsker å bidra til å redusere de økonomiske utfordringene til innbyggerne og næringslivets i den spesielle situasjonen vi nå opplever.

  Les saken »


 • For oss som ikke har opplevd krigen...

  I flere medieoppslag trekkes det sammenligninger til andre verdenskrig når situasjonen vi nå er oppe i skal beskrives. De færreste av oss, selv vi som er godt voksne, har opplevd krigen. Likevel har vi antakelig både hørt og lest mye om hvordan det var under krigen. Det er nok sannsynligvis riktig at denne pandemisituasjonen er unik, sammenlignet med annet vi har opplevd her til lands de siste 75 årene, men vi skal vokte oss for å dra sammenligningen med krigen for langt.

  Les saken »


 • Organisering av frivillighet

  Søndre Land kommune har en avtale med VilMer vedrørende formidling av frivillighet. VilMer har som følge av koronaviruset tilbudt å avhjelpe kommunen med å organisere frivillig hjelp til hjemmeboende med behov for dette.

  Les saken »Publisert: 08.11.2017 15.19
Sist endret: 12.06.2020 11.14

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?