Aktuelt

 • Fugleinfluensa

  Les saken »


 • Sjekk din vaksinestatus

  Les saken »


 • Opprydning i gamlevegen i Odnes

  Les saken »


 • NAV-kontorene i Søndre og Nordre Land er blitt NAV Land

  Les saken »


 • Stor fangst i barkebilleovervåkningens første tømming 21.5.24

  Les saken »


 • Ny beplantning Sentrumsvegen

  Les saken »


 • Info om ferieavvikling 2024

  Les saken »


 • Arrangement på ungdomsklubben fredag 7. juni

  Les saken »


 • Status felles NAV-kontor i Land

  Les saken »


 • Besøk av statsråd Tonje Brenna

  Den 28. mai hadde Søndre Land kommune gleden av å ønske arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna velkommen til Sølve og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter.

  Les saken »


 • Midlertidig tilskuddsordning - opprydding etter avfall etter "Hans"

  Det er avsatt 10 millioner nasjonalt til denne ordningen som skal bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser som følge av forsøpling. Søknadsfristen 1. juli 2024 er absolutt.

  Les saken »


 • Skogbrannfare

  For tiden er det mye tørr vegetasjon, og skogbrannfaren er enkelte steder i Innlandet høy. Det er meldt om noe spredt nedbør som medfører at det lokalt kan være store variasjoner i skogbrannfaren. Brannsjefene i Innlandet er bekymret for utviklingen, da det allerede har vært mange skogbrannhendelser den siste uka. Brannvesenene i Innlandet har vært på 57 hendelser relatert til skog og innmark så langt i år.

  Les saken »


 • Slippedato for sau og storfe på utmarksbeite våren 2024

  Husk å se over gjerdet ditt, lukke grinder osv. før beitesesongen tar til!

  Les saken »


 • Biskopen kommer til Søndre Land

  Biskop Ole Kristian Bonden kommer på bispevisitas til Søndre Land

  Les saken »


 • Beste bilde fra Søndre Land?

  Les saken »


 • Bra respons på boligundersøkelsen

  Boligundersøkelsen som Søndre Land kommune satte i gang 6.mai har fått bra respons så langt.

  Les saken »


 • NAV-mottaket i Søndre Land stengt i mai

  Les saken »


 • Kommunen gjennomfører boligundersøkelse

  Søndre Land kommune vil gjennomføre en boligundersøkelse. SMS sendes ut mandag 6.mai

  Les saken »


 • Valg av meddommere legges ut til alminnelig ettersyn

  Formannskapet har foreslått meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2025-2028. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før sluttbehandling i kommunestyret.

  Les saken »


 • Gamlevegen i Odnes, utbedring av ras

  Fra mandag 29. april og ut uka vil det bli begrenset fremkommelighet i Gamlevegen i Odnes. Det skal graves og utbedres etter raset i fjor høst ("HANS"). Arbeidene vil medføre ventetid og korte perioder med stengt veg. Omkjøring via fylkesveg 33.

  Les saken »


 • Søndre Land kommune sier nei til vindkraftverk

  Enstemmig kommunestyrevedtak.

  Les saken »


 • Hytte på Tronhus, fiskerett i Skrautvål og båthus i Sæbu-Røssjøen til leie

  Søknadsfrist er 15.mai 2024

  Les saken »


 • Ny tilskuddordning til barn og unge

  Utlysning av midler til aktivitet og inkludering av barn og unge

  Les saken »


 • Fluberg bru stengt torsdag

  Fluberg bru stenges førstkommende torsdag 25.04 kl.21:00 - 01:00

  Les saken »


 • Nytt styre i Randsfjordforbundet

  Randsfjordforbundet har valgt nytt styre for perioden 2023-2027.

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede og deres pårørende

  Les saken »


 • Kurs for foreldre med barn i alderen 6 måneder til 3 år

  Nyttig foreldreveiledningskurs med oppstart 4.april-24

  Les saken »


 • Pappatreff

  PAPPATREFF PÅ FAMILIEBASEN

  Les saken »


 • Gratis ferietilbud

  Sommerferietilbud gjennom Blå Kors - søk nå!

  Les saken »


 • Trekning av sommerjobber for ungdom

  Se trekningen av sommerjobber for ungdom her:

  Les saken »


 • Mye anleggstrafikk i Møllevegen

  I forbindelse med bort-transport av masser vil det bli mye anleggstrafikk i Møllevegen i Fall.

  Les saken »


 • Droneflyving over Fall/Fallselva starter i dag tirsdag 9.april 2024

  Det vil bli droneflyvning over Fall og oppover Fallsevla fra i dag og t.o.m fredag

  Les saken »


 • Digital brosjyre for å markedsføre kommunen

  Les saken »


 • Tilskuddsordning til opprydding av avfall etter flommen i 2023

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i august 2023.

  Les saken »


 • Åpen brenning i Søndre Land kommune

  Våren er her, og med den følger det gjerne en del behov for å bli kvitt forskjellig avfall

  Les saken »


 • Frisen for å søke om idretts- og kulturstipend er 1.mai

  Søndre Land kommune gir hvert år ut stipend til unge idretts- og kulturutøvere. Fristen for å søke er 1.mai

  Les saken »


 • Opprydding i Randsfjorden 2024

  Går du i en skoleklasse, eller er med i et lag eller en forening, som har lyst til å være med på dugnad for Randsfjorden?

  Les saken »


 • Treff for kreftrammede og deres pårørende

  Les saken »


 • Kulturmidler 2024: Søknadsfrist 1.april

  Søndre Land kommune har flere ulike tilskuddsordninger som det kan søkes støtte fra til kultur- og idrettsaktiviteter. Fristen for å søke i år er mandag 1.april 2024.

  Les saken »


 • Sunnaasstiftelsen inviterer til "Brain Camp Yng"

  Les saken »


 • Margrethe skal lede Land flyktningetjeneste

  Margrethe Glad er fra 1. mars ansatt som avdelingsleder i flyktningtjenesten, og skal lede arbeidet med etableringen av felles flyktningetjeneste i Nordre og Søndre Land.

  Les saken »


 • Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

  I henhold til plan- og bygningsloven (Pbl) §12-8, varsles det oppstart av arbeid med to reguleringsplaner i Hov sentrum i Søndre Land kommune: detaljregulering for flomveg A og detaljregulering for flomveg C. Planarbeidet starter opp som en følge av vedtak gjort i formannskapet 24.01.24.

  Les saken »


 • På tide å se framover mot sommeren!

  «Antall barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa i Norge øker. Stadig flere barn vokser opp i familier som har lav inntekt. Ofte kan ikke disse barna delta på fritidsaktiviteter sammen med venner, og etter ferier har de kanskje ingen turer å snakke om. For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser sammen. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner å se tilbake på». (Røde Kors 2023) Det er uten kostnad/gratis å delta.

  Les saken »


 • Høring - endring av skolekretser

  Forslag om å innlemme Vestsida i Odnes skolekrets

  Les saken »


 • Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

  Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med fokus på Søndre Land kommunes levering av trygge og gode helse- og omsorgstjenester, samt kommunens systematiske styring og kvalitetsforbedringsarbeid i tråd med gjeldende regelverk. Tilsynet er gjennomført i Breskebakke og ved Hov bo.

  Les saken »


 • Ekstraordinær båndtvang innføres f.o.m lørdag 17.02.24

  Les saken »


 • Pappatreff på Familiebasen

  Les saken »


 • Folkemøte om vindkraft

  Folkeaksjonen "NEI til vindturbiner i Søndre Land/Vestre Toten/Gran" i samarbeid med Motvind arrangerer folkemøte torsdag 29.februar kl.18:00 på Fyrvereriet, Raufoss

  Les saken »


 • Pårørendeskole våren 2024

  Et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom.

  Les saken »


 • Consto trekker anken - kommunen skal ikke betale noe

  Søndre Land kommune har i dag fått bekreftelse fra Constos advokat at Consto trekker sin anke til lagmannsretten i forbindelse med Hovlitunet-prosjektet. Det betyr at Søndre Land kommune har fått fullt gjennomslag for sine synspunkter, og Consto må betale kommunens saksomkostninger i tingretten.

  Les saken »


 • Statsforvalteren med ros til Søndre Land

  Statsforvalter Knut Storberget var på besøk i Søndre Land tirsdag 6.februar. Han benyttet anledningen til å rose Søndre Land kommune både med håndteringen av pandemien og med uværet "Hans".

  Les saken »


 • Pasientkurs: Gruppetilbud for søsken til barn med en diagnose

  SIBS et forebyggende tiltak rettet mot søsken til barn med en diagnose og deres foresatte/foreldre. Søsken i alderen 8–16 år og målsettingen for SIBS er å forebygge utviklingen av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose.

  Les saken »


 • Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars 2024

  Les saken »


 • Vil du bli meddommer?

  Snart skal det velges nye meddommere for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. Vil du bli meddommer? Søk innen fristen 1.april.

  Les saken »


 • Vil du bli fritidskontakt?

  Les saken »


 • Digitalt møte om Land-Hadeland-Toten vindpark

  Les saken »


 • Kommunestyret på skolebenken

  Søndre Land kommunestyre har satt seg på skolebenken for å få folkevalgtopplæring.

  Les saken »


 • Pårørendeundersøkelsen

  for alle over 18 år som er pårørende til noen som mottar kommunale helse og omsorgstjenester.

  Les saken »


 • Taper anslagsvis 15 millioner på gammelt fordelingssystem

  Les saken »


 • Hvem bør få årets kulturpriser og frivillighetspris?

  Send inn forslag på kandidater!

  Les saken »


 • Informasjon fra byggesaksavdelingen om vedlikehold og gjenoppbygging av tiltak etter ekstremværet "Hans"

  Les saken »


 • Kafeteriaen på Hovlitunet stengt 9.-11.februar på grunn av vedlikehold

  Les saken »


 • Sommervikarer 2024

  Les saken »


 • Bli lærling i Søndre Land kommune!

  Søndre Land kommune lyser i disse dager ut ledige lærlingestillinger i flere fag.

  Les saken »


 • Fluberg bru - stengt i korte perioder (oppdatert 17.01.24)

  Denne saken oppdateres fortløpende når kommunen får inn nye opplysninger om byggeaktiviteten.

  Les saken »


 • Ledig stilling - Rådgiver miljørettet helsevern og folkehelse

  Les saken »


 • Test av Nødvarsel

  Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg.

  Les saken »


 • Grimesvingen stenges tirsdag 09.01.24 kl.09:00

  Les saken »


 • Nå kan du søke i Styrevervregisteret

  Her kan du se hvilke styreverv og aksjer lokalpolitikere og ledere i Søndre Land kommune har.

  Les saken »


 • Vi søker NAV-leder til NAV Land

  Les saken »


 • Hundeeiere, se her!

  Les saken »


 • Har du forslag på kandidater til Folkehelseprisen og Demensprisen 2024?

  Nasjonalforeningen for folkehelsen skal også i år dele ut to priser; «Folkehelsepris 2024» og «Demenspris 2024» og de trenger vår hjelp til forslag på gode kandidater.

  Les saken »


 • Pappatreff på familiebasen

  Familiebasen ønsker å invitere pappaer med barn i alderen 0-2 år til et uformelt treff. Du må gjerne ta med deg barnet ditt.

  Les saken »


 • Handlings- og økonomiplan 2024-2027. Kommunestyrets vedtak.

  Kommunestyret vedtok handlings- og økonomiplan på sitt møte 11.12.23.

  Les saken »


 • Unngå brann i adventstiden

  Les saken »


 • Slik jobber vi med lærlinger i Søndre Land kommune

  Samlingene og aktivitetene med lærlingene har bidratt til å styrke deres nærvær og trivsel på arbeidsplassen. Det har vært en verdifull arena for læring, refleksjon og samarbeid.

  Les saken »


 • Hva gjør at du føler deg hjemme?

  Søndre Land kommune deler her et innlegg fra Bufetat, fosterhjemstjenesten region øst, som ønsker seg flere fosterhjem.

  Les saken »


 • Viktige meldinger fra Teknisk drift

  Les saken »


 • Nå er det tid for å lese av vannmåleren

  Les saken »


 • Digital infotavle i sentrum

  Til uka blir det gravearbeid på Fladsrudplassen, som ledd i arbeid med å montere en digital infotavle. I mange år har handelsstanden blitt lovet skilting, endelig kommer det en løsning, om enn noe alternativ til det opprinnelige.

  Les saken »


 • Kle barna godt i kulda

  Les saken »


 • Fagdag om veien til førerkortet og egen bil

  Les saken »


 • TILTAK FOR BARN OG UNGE: Sparebankstiftelsen DNB ønsker seg flere søknader før fristen 1. desember

  Sparebankstiftelsen DNB håper mange organisasjoner på Østlandet benytter muligheten til å søke støtte til prosjekter for barn og unge innen fristen 1. desember.

  Les saken »


 • Månedsbetaling kommunale eiendomsavgifter

  Les saken »


 • Formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan med budsjett 2024-2027 legges ut til offentlig ettersyn

  Les saken »


 • Opprydding etter raset i gamlevegen på Odnes

  Les saken »


 • Pappatreff på familiebasen

  Les saken »


 • Partienes alternative budsjett

  På gårsdagens formannskapsmøte 8.november la de politiske partiene i Søndre Land fram sine alternative budsjettforslag.

  Les saken »


 • Ustabilt mobilnett på Trevatn

  Telenor melder om ustabil dekning i et større området rundt Trevatn, i forbindelse med oppgradering til 5G, i perioden 8. november til 18. november.

  Les saken »


 • Har du kontroll på egenberedskapen?

  Kriser er forskjellige, men i mange kriser vil strøm og telefon være borte i kortere eller lengre perioder. Ekstremvær, flom og ras kan også medføre at noen blir avskåret og ikke kommer fram på veinettet. Alle må derfor være forberedt på å klare seg selv i inntil tre døgn.

  Les saken »


 • Brøyting av snø

  Snøen må brøytes, noe som fører til at kommunen får en del henvendelser om snøbrøyting. De som jobber med dette svarer her på de mest stilte spørsmålene og kommer med noen tips.

  Les saken »


 • Slik kan du melde feil på gatelys

  Les saken »


 • Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-2027

  Les saken »


 • Gamlevegen i Odnes er stengt rett nord for Bjørnen

  Les saken »


 • Stor beredskapsøvelse i Hov sentrum

  Det vil foregå en stor beredskapsøvelse mellom klokken 16 og 21 i dag, 19. oktober 2023. Øvelsen vil kunne innbefatte bevæpnet politi, med mulig avfyring av skudd, foruten utrykningskjøretøyer fra brannvesenet, ambulanse og politi.

  Les saken »


 • Klimapris til Søndre Land!

  Med sine 32,25 poeng, er Søndre Land kommune best på klimatilpasning blant de mellomstore kommunene i en fersk klimakartlegging. Det viser Ekstremværrapporten 2023. Den viser hvordan norske kommuner egentlig er rustet for å takle stadig mer ekstremvær.

  Les saken »


 • Kommunestyret har hatt sitt konstituerende møte

  Les saken »


 • Klimapris og klimakampanje 2023 #Klimasats

  Les saken »


 • Feil på det nye erosjonskartet

  Les saken »


 • Tilskudd til inkludering av barn og unge

  Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

  Les saken »Publisert: 08.11.2017 15.19
Sist endret: 13.03.2024 10.09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?