Slik fordelte årets kulturmidler seg

Fra 2022 trådte de nye retningslinjene for kulturmidlene i kraft. Det er laget nye kategorier, og søknadene skal være mer rettet direkte mot tiltak og prosjekter. Slik var søknadsmassen og fordelingen for 2024

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kulturmidler er en pott kommunale midler som deles ut til frivillige lag og foreninger i Søndre Land. Tidligere år har midlene blitt jevnt fordelt til alle som har søkt. De nye retningslinjene fra 2022 er tilrettelagt slik at det søkes om støtte til konkrete prosjekter og tiltak, og at det gis litt mer støtte til litt færre prosjekter. På den måten kan støtten bli mer verdsatt, og mer direkte overførbar til tiltak. Over flere år vil fordelingen jevne seg mer ut over alle som søker. 

Foreningene kan søke på fire områder; «Løypekjøring», «Bygg og anlegg», «Arrangementer, aktiviteter og utstyr» og «Andre kategorier».

Når søknadsfristen var ute hadde det kommet inn 59 søknader fra 41 forskjellige lag og foreninger.  Det ble til sammen søkt om 2,1 mill kroner. Kulturmiddelpotten for 2024 var på 306 000 kr. Det vil si at mange søkere måtte få avslag på sin søknad. Til sammen 30 søknader fikk tildelt støtte på til sammen kr 306 000. En søker fikk også forskuttering av spillemidler gjennom kulturmidlene, noe som vil tilbakebetales når spillemidlene blir utbetalt fra fylkeskommunen. Dette gjør at kulturmiddelpotten vil bli større det året spillemidlene blir utbetalt. 

Søkere som fikk avslag ble oppfordret til å søke igjen til neste år, og vil i utgangspunktet bli prioritert høyere neste år enn de som nå fikk tilslag.

Det ble søkt om støtte til mange ulike gode tiltak, og det viser at det foregår et svært aktivt og mangfoldig frivillig arbeid rundt omkring i Søndre Land.

Nedenfor er tiltakene som fikk støtte listet opp i de ulike kategoriene.  

Løypekjøring (ca 20%)

Forening

Tiltak

Støtte

Fluberg skiklubb

Maskin og scooter-løyper + GPS

26 000 kr

Trevann il

Kjøring med scooter + GPS

8 000 kr

Kaldingen vel

Kjøring med scooter + GPS

4 000 kr

Rostberget veidemark vel

Kjøring med scooter + GPS + Øyvasslia (Veståsen løypelag)

8 000 kr

SLIL ski

Brøyting av p-plasser

8 000 kr

Odnes vel

Kjøring med maskin

3 000 kr

Nordre Østbygda vel

Kjøring med scooter + GPS

8 000kr

Lausgarda Grendelag

Kjøring med scotter

500 kr

Enger vel

 Kjøring med scooter  500 kr

 (21%)

66 000kr

 

 Bygg og anlegg (ca 40%)

Forening

Tiltak

Støtte

Søndre Land il fotball

Lagerbygg sportshytta 

(Forskuttering spillemidler, lån)

17 000 kr

(113 000 kr)

(42%)

 

130 000 kr

               

 Arrangementer, aktiviteter og utstyr (ca 30%)

Forening

Tiltak

Støtte

Vestsida musikkorps

Showkonsert

5 000 kr

SLIL Ski

Fjord til Helvete

5 000 kr

Hov musikkorps

Reparasjon instrumenter

5 000 kr

Skude skytterlag

Tilrettelegging for skyteaktivtet barn og unge

10 000 kr

Land kunstforening

Formidling og verkstedaktiviteter

10 000 kr

Søndre Land skolekorps

Notestativer og instrumentrep.

10 000 kr

Trevatn musikkforening

Dekke husleie til øvelser

5 000 kr

Land museumslag

Innsamlings- og foredragskvelder i grender

15 000 kr

Matondo

Dialoghelg likestilling og inkludering

10 000 kr

 (25 %)

75 000 kr

 

Andre kategorier (Ca 10%)            

Forening

Tiltak

Støtte

Bergegarda mannskor

Nytt korverk om Søndre Land

15 000 kr

Hov båtforening

Utbedring lys, strøm og kameraovervåkning

20 000 kr

Lomsdalsvassdragets bevaring

Gjenoppbygging av damanlegg

5 000 kr

Landåsbygda velforening

HC-rampe på lokalet

2 000 kr

Landslaget

Dirigent – og konsertutgifter

5 000 kr

 (12%)

35 000 kr

Vi ønsker alle som fikk midler lykke til med tiltakene. De som fikk avslag på en ellers godkjent søknad oppfordres til å søke på nytt neste år, hvor de vil prioriteres foran de som fikk tilslag i år. 

 

Evaluering av retningslinjer for kulturmidler nå i høst. 

Retningslinjene skal opp til evaluering igjen nå til høsten. Alle lag og foreninger oppfordres til å gi tilbakemeldinger på retningslinjene. Nærmere info om dette blir lagt ut på våre nettsider etter sommerferien. Umiddelbare kommentarer kan når som helst sendes til epost@sondre-land.kommune.no, så vil de bli tatt med i evalueringen. 


Publisert: 01.07.2024 14.43.25
Sist endret: 01.07.2024 14.44