Fra 1. juni 2024 samles NAV-kontorene i Søndre Land og Nordre Land til ett felles kontor - NAV Land. Dette initiativet er basert på politiske vedtak i de to kommunene høsten 2023, og markerer starten på et samarbeid som vil styrke NAV-tjenestene i regionen. Oppstarten av NAV Land ble markert den 7. juni.  Begge kommuner har utfordringer med utenforskap, derfor er det viktig å ha et godt NAV kontor. Oppgaven er å ta med seg det beste fra begge kontorer og få det beste NAV kontoret for innbyggerne i Land.

Formålet med det nye NAV-samarbeidet er å:

 • Fremme NAVs hovedmål om flere i arbeid og færre på stønad.
 • Sikre god oppfølging og kontroll med NAV-tjenestene.
 • Garantere tilgjengeligheten av NAV-tjenester i begge kommuner.
 • Videreutvikle tjenestetilbudet for brukerne.
 • Aktivt redusere ungt utenforskap.
 • Ta vare på medarbeidernes arbeidsmiljø.
 • Styrke brukernes rettssikkerhet.
 • Sikre effektiv og stabil drift, spesielt i perioder med sykdom og ferier.
 • Optimalisere bruk av ressurser og kompetanse.
 • Forbedre markedsarbeidet i regionen.
 • Fremme utviklingsarbeid gjennom innovative prosjekter.
 • Skape helhetlige løsninger i samarbeid med andre kommunale tjenester.

To lokasjoner

NAV Land ansatte, prosjektgruppe og ordførereNAV Land vil operere fra to lokasjoner, en i Hov og en i Dokka, og vil betjene både innbyggere og virksomheter i begge kommunene. Nordre Land kommune blir vertskommune for samarbeidet, mens Søndre Land kommune tar ansvar for den kommunale flyktningtjenesten.

Ny leder

Settar Al-Jabri er ansatt som leder for NAV Land, og vil lede det nye samarbeidet med fokus på å forbedre tjenestene for innbyggerne, og vil blant annet etablere et ungdomsteam i Land. Ny leder i NAV Land: Settar Al-Jabri