Ny tilskuddordning til barn og unge

Utlysning av midler til aktivitet og inkludering av barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Illustrasjon: AdobeStock

 

Søndre Land kommunale ungdomsråd har et eget budsjett som de kan bruke til barn og ungdoms beste. Ungdomsrådet har besluttet å lyse ut kr 40 000 slik at lag, foreninger eller andre som driver aktivitet for barn og unge kan søke om tilskudd.

Man kan søke om bidrag til å gjennomføre gratis arrangementer for barn og unge, til nødvendig utstyr eller til å dekke avgifter eller andre kostnader for barn og unges deltakelse.
Ungdomsrådet vil foreta en vurdering av innkomne søknader, og tildele midler til den eller de som vurderes å kunne gi et godt og inkluderende supplement til tilbudet rettet mot barn og unge i kommunen vår.

Søknader må inneholde en beskrivelse av tenkt tiltak, en begrunnelse for søknaden og et budsjett.
Søknaden må også inneholde navn på lag/forening, org.nr., adresse og kontonummer.

Søknadsfrist: 16. mai 2024

Du kan søke på dette søknadsskjemaet


Publisert: 24.04.2024 13.55.26
Sist endret: 24.04.2024 13.57