Kommunestyret på skolebenken

Søndre Land kommunestyre har satt seg på skolebenken for å få folkevalgtopplæring.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Kommunestyret i Søndre Land består av 25 representanter. Mange av disse er helt ferske i rollen, mens andre har vært med i flere perioder. Uansett er det nyttig med en innføring i oppgavene man har som kommunestyrerepresentant. Derfor ble alle 25 pluss flere vararepresentanter satt på skolebenken i to dager.

Opplæringen er en del av folkevalgtprogrammet til KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge).
Fra KS Innlandet var det Martin Skramstad og Siv Storbekk som hadde tatt turen til rådhuset i Søndre Land mandag 29. og tirsdag 30.januar i år for å gi representantene en innføring i hvordan det er å være kommunepolitiker i Norge.


Martin Skramstad, KS Innlandet og tidligere ordfører i Løten, skapte god stemning på folkevalgtopplæringen i Søndre Land.

Det var et innholdsrikt program våre lokalpolitikere skulle gjennom. Det er et stort ansvar å være kommunestyremedlem. Det er nemlig kommunestyret som er kommunens øverste arbeidsgiver og bestemmer hva pengene skal brukes til. De har ansvaret for at kommunen drives i henhold til lovverket. Heldigvis må de ikke utføre alle oppgavene alene. Til å hjelpe seg har de rådmannen og hans undersåtter. Ikke bare de som jobber på rådhuset med administrasjon og saksbehandling, men også innenfor alle de tjenester som kommunen tilbyr sine innbyggere, slik som skole, sfo og barnehage, helse- og omsorgstjenester, veg, vann og avløp, kultur, idrett- og fritidstilbud og mye mer. Tjenester som gjør kommunen til et godt sted å bo og vokse opp.

Kommunens samfunnsoppdrag
For en kommunestyrepolitiker er det viktig å få en forståelse av kommunens oppgaver, ansvar og plass i samfunnet. Men samtidig også vite hva som er kommunesektorens utfordringer. Det er et mangfold av oppgaver, hvorav mange er fastsatt av Stortinget gjennom lovverket. Hvilket politisk handlingsrom har man som lokalpolitiker? Hva innebærer det å være folkevalgt innenfor de forskjellige rollene der de skal lede, styre, være ombud for innbyggerne og arbeidsgiver? Det gjelder å bli trygg i disse rollene, og samtidig være stolt av å være kommunestyrerepresentant.

Hvordan foregår saksbehandlingen i de fokevalgte organene? I tillegg til selve kommunestyret er det flere utvalg lokalpolitikerne blir valgt inn i. Noen sitter i formannskapet, i fagkomiteer og kommunale råd. Mange oppgaver er delegert til disse utvalgene. Det er viktig å kunne bli trygg på den jobben man skal gjøre. Ikke minst i forhold til habilitet. Hva er det man ikke har lov til å være med å behandle? Som lokalpolitiker har man fått utdelt en porsjon makt i lokalsamfunnet. Denne må forvaltes på en trygg og tillitsfull måte.

God kjennskap til planer og budsjett
Det å jobbe som lokalpolitiker betyr at man antakeligvis har en tanke om hva man vil prøve å få utrettet i den kommende fireårsperioden. Da må man sette seg inn i kommuneplan og budsjett. Hva har man mulighet til å forandre på? Hva kan man oppnå? Bli kjent med spillereglene. Bli bevisst på hva som er administrasjonens rolle. 

Det er ikke alltid man blir populær i lokalsamfunet hvis man må ta vanskelige avgjørelser. Hvordan håndterer man hets og trusler. Rollen som lokalpolitiker er ikke alltid ren idyll.


Det var god stemning blant kursdeltakerne.

Kommunens organisasjon
En annen viktig oppgave som lokalpolitiker er å ha god kjennskap til hvordan kommunen er bygd opp. Hvordan er samspillet med administrasjonen? Hva er rådmannens rolle kontra ordførerens? Hvilke kommunale avdelinger har ansvaret for hvilke tjenester osv. Hvordan kan kommunestyret ha en god dialog og godt samarbeid med aministrasjonen?

Innimellom foredragene ble deltakerne utfordret med gruppearbeid der svarene ble lagt fram i plenum. 

Det er å håpe at disse to dagene med folkevalgtopplæring har gitt våre folkevalgte en god start på kommunestyreperioden, samarbeidet i kollegiet og mellom politikk og administrasjon, slik at de kan være trygge i rollen sin og med det kunne gjøre en god innsats for kommunen og dens innbyggere.


Publisert: 30.01.2024 14.42.28
Sist endret: 31.01.2024 09.35