Kurs for foreldre med barn i alderen 6 måneder til 3 år

Nyttig foreldreveiledningskurs med oppstart 4.april-24

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Rettelse: I filmen blir det sagt at kurset er for barn fra 6 mnd - 8 mnd. Dette er nå endret: Fra 6 mnd - 3 år.

 

Trygghetssirkelen (COS-P) er et foreldreveiledningsprogram som skal hjelpe foreldre/omsorgspersoner til å forstå barn bedre. Modellen brukes over hele verden for å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn.

Programmet har som formål å bevisstgjøre de voksne på hvordan samspillet mellom dem og barna påvirker hverandre, og at den «usynlige trygghetssirkelen» finner sted hele tiden gjennom livene våre.

Bevisstgjøring av trygghetssirkelen gir foreldre en mulighet til å forstå barns behov enda bedre, og kan komme til gledelig nytte i alle relasjoner.

Dette er et foreldreveiledningsprogram for alle som skal bli eller er foreldre /omsorgspersoner.

Foreldreveiledningskurset går over 8 samlinger à 1,5 time. Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Hvordan fange opp, tolke og møte barnets behov.
 • Hvordan hjelpe barnet til å regulere egne følelser.
 • Hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende.
 • Hvordan takle egen frustrasjon i møtet med barnet.

Vi oppfordrer begge foreldrene til å delta.  Barnet kan være med på kurset.

Tidspunkt for kurs
Tirsdager og torsdager kl. 10.00 – 11.30 i uke 14 - 21.
Oppstart torsdag 4.april 2024. Kurset holdes på Familiebasen. Gamle Hovli eldresenter. Her er kursdagene:

 • Torsdag 4. april kl. 10.00 – 11.30
 • Torsdag 11. april kl. 10.00 – 11.30
 • Torsdag 18. april kl. 10.00 – 11.30
 • Tirsdag 23. april kl. 10.00 – 11.30
 • Torsdag 2. mai kl. 10.00 – 11.30
 • Tirsdag 7. mai kl. 10.00 – 11.30
 • Tirsdag 14. mai kl. 10.00 – 11.30
 • Torsdag 23. mai kl. 10.00 – 11.30

For spørsmål om kurset og påmelding:
Berit Eidstuen, telefon 99 15 63 39
berit.Eidstuen@sondre-land.kommune.no

Lise Heimdal, telefon 91 85 63 99
lise.RoisliHeimdal@sondre-land.kommune.no

Kurset er gratis!

«Folk om» har noen filmsnutter som kan gi en liten pekepinn om innholdet i kurset:
https://www.folkom.no/a-vaere-forelder

Velkommen!

 

Informasjon om Circle of security parenting COS-P, Trygghetssirkelen
Alle foreldre ønsker å gi barna sine trygghet, og alle foreldre opplever utfordringer i hverdagen på ulikt vis. COS –P er et relasjonsbasert foreldreveiledningsprogram, hvor målet er å fremme trygg tilknytning mellom forelder og barn.

Trygg tilknytning er en viktig beskyttelsesfaktor for barn. Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. Tilknytning er det emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonene, starter i spebarnstiden og utvikler seg gjennom hele barndommen. COS-P kurs støtter foreldre i det å forstå hvorfor barn oppfører seg som de gjør, hvilke behov de har, og hvordan man kan møte disse behovene på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte, og det å være gode nok foreldre.


Publisert: 16.04.2024 12.44.00
Sist endret: 16.04.2024 15.47