Pårørendeundersøkelsen

for alle over 18 år som er pårørende til noen som mottar kommunale helse og omsorgstjenester.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Som pårørende kan du gi anonym tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen du er pårørende i.
Undersøkelsen vil ligge åpen ut mars 2024.
Det tar ca.10 til 20 minutter å besvare undersøkelsen.

Formål med pårørendeundersøkelsen «IVARETATT?»
Pårørende er ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for pasienten eller brukeren. Derfor er det viktig at pårørende involveres i og opplever støtte fra helse- og omsorgstjenesten.
 

Undersøkelsen er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve hele livet, og er et verktøy i kommunens kvalitetsarbeid.
Her ønsker en informasjon om hva som er viktig for deg som er pårørende og du kan gi tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt som pårørende.

Besvarelsen er frivillig og anonym – les mer og start undersøkelsen her: Pårørendeundersøkelsen.no

Plakatbilde for pårørendeundersøkelsen "Ivaretatt". Grafikk.


Publisert: 25.01.2024 11.45.00
Sist endret: 25.01.2024 15.50