Åpen brenning i Søndre Land kommune

Våren er her, og med den følger det gjerne en del behov for å bli kvitt forskjellig avfall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Miljøstasjonen i Kråkvika, Hov

https://www.hiks.no/stasjoner/hov/ er åpen torsdager fra kl. 13-19, og lørdager fra kl.9-14.

Søppelbrenning utenom godkjente anlegg er forbudt i henhold til Forurensningsloven.
Følgende er forbudt å brenne - og må leveres til egnede mottak:

 • Produksjonsavfall/ næringsavfall / impregnert og malt treverk/rivingsavfall.
 • Husholdningssøppel, plast, matavfall. Horisont sørger for innsamling av kildesortert søppel.
 • Landbruksplast. Dette kan leveres til RagnSells i Glaruddalen etter avtale.
 • Husholdningsavfall – Horisont sørger for innsamling av dette.
 • Spesialavfall (malingrester, oljeholdige produkter). Dette skal leveres til godkjent mottak.

Hva kan du gjøre med hageavfall?

Kompostering er et enkelt miljøvennlig alternativ til åpen brenning, der mye av hageavfall kan gjenbrukes. Alternativt kan du levere rent hageavfall gratis på Miljøstasjonen i Kråkvika i Hov.


Hageavfall kan leveres GRATIS i Kråkvika


Unntak fra forbudet mot åpen brenning:

 • Halmbrenning på dagtid. Jordarbeiding skal være gjennomført i ytterkant av arealet.
 • MERK at unntakene kun gjelder for halm som er spredt utover jordet (ikke oppsamlet, i halm-, rundballer, i hauger eller tilsvarende - dette regnes som produksjonsavfall)
 • Tørt hageavfall, kvist og rydningsvirke på dagtid
 • Flatebrenning i skogbruket meldes særskilt. Brannvesenet krever en plan for gjennomføring av flatebrenning som skal beskrive f.eks. avstand til hus, tilgang på vann til slokking, mannskap tilgjengelig osv.

Nødvendige sikringstiltak skal være etablert og oppgis ved melding til brannvesenet. Ta hensyn til vær og vindforhold og utvis aktsomhet, slik at brenningen til enhver tid er under kontroll. Unngå brenning på helligdager og offentlige høytidsdager.

Naboer som kan bli berørt/sjenert av røyk skal varsles før brenning finner sted.

Brannvesenet skal alltid varsles i rimelig tid før brenningen finner sted, ved melding til 110-sentralen.

Melding om gjennomføring av åpen brenning

Melding om brenning gis til 110-sentralen for Innlandet på telefon 61 14 80 00, eller på eget skjema for Registrering av brenning på 110-sentralens hjemmesider.

Du skal oppgi:

 • Hva som skal brennes - halm og/eller kvist og rydningsvirke, anslått areal/mengde
 • Navn på ansvarlig for brenningen
 • Telefonnummer som ansvarlig kan nås på mens brenning pågår
 • Dato og klokkeslett/tidsrom
 • Sted, dvs. adresse og så eksakt lokasjon for brenningen som mulig, gjerne kartreferanse
 • Sikringstiltak

110-sentralen registrerer opplysningene og brenningen i sitt kartverk.

MERK at varslet brenning ikke er noen garanti mot at brenningen kan medføre utrykning fra brannvesenet, dersom noen, for eksempel tilfeldig forbipasserende, av ulike årsaker likevel melder fra om det de kan oppfatte som en brann.

 

Bålbrenning i eller i nærheten av skog og mark 15. april - 15. september

I tidsrommet fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen (brannvesenet).

 

Åpen brenning og miljøet

Kommunene i Gjøvikregionen har, i samarbeid med Horisont Miljøpark IKS og Dokkadeltaet Nasjonale våtmarkssenter utviklet tre faktaark om denne tematikken. Disse finner du her:


Ta hensyn til dine omgivelser, helsa og miljøet og la være å brenne avfall

Kompostér gjerne organisk materiale som er egnet for det og lever ellers alt avfall på godkjent mottaksplass for en trygg og forsvarlig håndtering. Det er i tillegg gratis for privatpersoner som kildesorterer avfallet (unntatt for restavfall).

 

Gebyr for brannvesenets utrykning

Brenning som medfører utrykning fra brannvesenet, kan medføre ileggelse av gebyr til dekning av utrykningskostnader.

 

Lurer du fortsatt på noe om åpen brenning?


Publisert: 04.04.2024 10.39.36
Sist endret: 04.04.2024 14.28