Slippedato for sau og storfe på utmarksbeite våren 2024

Husk å se over gjerdet ditt, lukke grinder osv. før beitesesongen tar til!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Under finner du tabell med slippedato for de forskjellige beitelagene i Søndre Land kommune. 

 

Beite / Sankelag

Slippested

Slippedato

Hov & Scheeskroken

Midtbergsetra, Øståsen

20.05.24

Lausgarda beite og sankelag v/ Arnfinn Narum

Nede i lia, Lausgarda og Fluberg

20.05.24

Trevatn beitelag

Sandsætra, Øståsen

20.05.24

Trevatn beitelag

Trevatna

20.05.24

Bergegarda beitelag v/ A Lindhjem

Bergegarda

01.06.24

Landåsbygda beitelag v/ Odd Espen Aashaug

 

01.06.24

Landåsbygda sau

 

26.05.24

Landåsbygda storfe

 

ca.08.06.24

Vestsida  ved Marcus Chr. Bull

Kallingen

01.06.24

 

 

 


Publisert: 14.05.2024 15.01.09
Sist endret: 15.05.2024 07.53