Formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan med budsjett 2024-2027 legges ut til offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan med budsjett 2024-2027 legges med dette ut til offentlig ettersyn.

I henhold til Kommunelovens §14-3 legges formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan med budsjett
for perioden 2024-2027 og budsjett for 2024 ut til offentlig ettersyn på servicetorget/biblioteket og her på kommunens nettside.

Eventuelle merknader kan sendes: epost@sondre-land.kommune.no eller postadresse:
Søndre Land kommune
Hovsbakken 1
2860 Hov

Merknader må være kommunen i hende innen 09.12.2023.

Her kan du lese dokumentene:

Formannskapet vedtok rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett med de endringer som framkommer i forslaget fra Arbeiderpartiet og Søndre Land Bygdeliste. Begge dokumentene kan leses her:


Publisert: 22.11.2023 12.37.32
Sist endret: 22.11.2023 13.44