Pårørendeskole våren 2024

Et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Undersøkelser viser at pårørende til personer med demens nyttiggjør seg av kunnskap, som hjelp og støtte til å være pårørende. Gjennom pårørendeskole kan du tilegne deg dette, og du får mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende. Vi skaper sammen et nettverk og et fellesskap.

Sted: Hovlitunet, Dagtilbud Tunet   

Når: 7/3, 14/3, 21/3, 4/4, 11/4
Tid: Kl 16-19 alle dager        

Påmeldingsfrist:     28/2-24

Pris:Kr. 300,00 pr. deltager (faktura tilsendes)

 

Informasjon/påmelding:

- Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fylkeskontoret for Innlandet

Tlf.: 62 51 79 10 / innlandet@nasjonalforeningen.no

-      Åse Raa, Søndre Land demensforening

Tlf.: 950 52 767

-      Caroline Bakken, demenskoordinator

Tlf.: 900 14 850
caroline.bakken@sondre-land.kommune.no

 

HVORFOR PÅRØRENDESKOLE?

Undersøkelser viser at pårørende til personer med demens nyttiggjør seg av kunnskap, som hjelp og støtte til å være pårørende. Gjennom pårørendeskole kan du tilegne deg dette, og du får mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende. Vi skaper sammen et nettverk og et fellesskap.

MÅLSETTING FOR PÅRØRENDESKOLEN

 • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap om og forståelse for demenssykdommene.
 • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
 • Å gi grunnlag for livskvalitet – også  med sykdom i livet.
 • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

 I Søndre Land kommune har vi mange kompetente fagfolk, og noen av disse er invitert til å forelese på pårørendeskolen. Vi vil favne fokus fra sykdomsbilde og pasient, via «å bo trygt hjemme» til det å være pårørende. Vi kommer innom følgende tema:

 • Sykdomslære
 • Utfordrende atferd
 • Kommunikasjon
 • Aktiviteter
 • Lovverk, kommunalt tilbud
 • Pårørendefortelling
 • Velferdsteknologi
 • Samtalegrupper

Det er selvsagt avsatt tid til den gode samtale blant deltagerne, pauser og servering underveis.


Publisert: 12.02.2024 09.51.16
Sist endret: 12.02.2024 09.51