Skogbrannfare

For tiden er det mye tørr vegetasjon, og skogbrannfaren er enkelte steder i Innlandet høy. Det er meldt om noe spredt nedbør som medfører at det lokalt kan være store variasjoner i skogbrannfaren. Brannsjefene i Innlandet er bekymret for utviklingen, da det allerede har vært mange skogbrannhendelser den siste uka. Brannvesenene i Innlandet har vært på 57 hendelser relatert til skog og innmark så langt i år.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Brannsjefene i Innlandet minner om at det generelle bålforbudet gjelder nå. Det betyr at det er forbudt med bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og utmark. Utvalget oppfordrer også til å være forsiktig i hager eller annen innmark.

Tørt flere steder
Den tørre vegetasjonen bidrar til at det skal lite til før det oppstår brann i vegetasjonen. Brannsjefutvalget advarer mot å bruke åpen ild. Med åpen ild menes alt som involverer åpen flamme, for eksempel bål, bålpanne, engangsgrill, turbrennere, etc. Dette betyr at det ikke automatisk er tillatt å bruke tilrettelagte bålplasser selv om disse er tilrettelagt. Selv om man tenner opp på ubrennbar grunn kan glør fly langt og antenne vegetasjonen rundt.

Din ild – ditt ansvar
Det er den som gjør opp ild som har ansvaret dersom det begynner å brenne.
Den som ønsker å gjøre opp ild må selv vurdere faren, og brannsjefutvalget i Innlandet råder alle til å gjøre gode vurderinger. Aktsomhetsplikten gjelder uansett hvor du befinner deg, også på egen eiendom, spesielt om den grenser til skog og utmark. Dersom du er usikker på om det er trygt å gjøre opp ild, skal du ikke gjøre opp ild. Vær varsom!

Brannvesenet trenger din hjelp
Ser du at det ryker eller brenner uten at brannvesenet er på stedet, ikke nøl med å ringe 110. Mange branner oppdages tidlig av folk som er på tur. Dette er til stor hjelp for oss!

Brannsjefutvalget i Innlandet fylke
Utvalget er ett tverkommunalt samarbeidsråd der alle brannsjefer og leder for 110- sentralen i innlandet fylke deltar, der det drøftes felles utfordringer og løsninger.

Kontaktperson
Kontakt brannsjef i kommunen.

Med hilsen brannsjefene og 110 Innlandet

Publisert: 22.05.2024 13.53.12
Sist endret: 22.05.2024 13.53