Valg av meddommere legges ut til alminnelig ettersyn

Formannskapet har foreslått meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2025-2028. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før sluttbehandling i kommunestyret.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?I medhold av domstollovens § 68, har formannskapet i møte 17.04.2024 foreslått kandidater som kan velges som meddommere i henholdsvis Vestre Innlandet tingrett, Eidsivating lagmannsrett og Vestre Innlandet Jordskifterett.

I samme møte har formannskapet også foreslått kandidater som skjønnsmedlemmer i Innlandet fylkeskommune. Alle valgene gjelder for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028.

I samsvar med domstollovens bestemmelser, skal forslagene legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I den forbindelse oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslagene om å melde det til kommunen innen 14. mai 2024.

Her er kandidatene:


Publisert: 30.04.2024 15.39.42
Sist endret: 30.04.2024 15.43