Besøk av statsråd Tonje Brenna

Den 28. mai hadde Søndre Land kommune gleden av å ønske arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna velkommen til Sølve og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tonje Brenna ankom Sølve sammen med sin politiske rådgiver, samt stortingsrepresentant fra Opplands-benken, Rigmor Aaserud. Fra kommunen deltok ordfører Anne Hagenborg, varaordfører Erik Bjørnsveen, Erik Hagaseth Haug og Arne Skogsbakken.

Deltakerne i møtet er samlet rundt møtebordet hos Sølve

Søndre Land kommune har dessverre en høy grad av utenforskap, blant de høyeste i Innlandet. Kommunen arbeider målrettet for å tilrettelegge for at flere innbyggere skal delta i arbeidslivet ut fra sine forutsetninger.

Statsrådens besøk startet på Sølve, hvor de fikk en grundig gjennomgang av bedriftens tilbud, spesielt rettet mot ungt utenforskap. Sølve, som er 100 % eid av Søndre Land kommune, har i mer enn 30 år fungert som en kombinasjon av arbeidsplass og læringsarena. Her får den enkelte individuelt tilpassede oppgaver, samtidig som nyttige produkter og tjenester produseres, noe som gir både inntekter og en meningsfull arbeidsdag.

Blant de viktige tiltakene som drives gjennom Sølve, er livsmestringskurset Frog og PitStop-programmet. Under besøket fikk statsråden mulighet til å snakke med deltakere i disse programmene, samt en ansatt på Trox fra Ukraina, som lærte seg norsk og fikk jobb på mindre enn seks måneder. Brenna fikk også høre fire inspirerende historier fra personer som er i ulike løp på Sølve.

- Vi må gjøre mer av det som fungerer, og her på Sølve ser vi mye bra. Jeg har tro på tilpasset oppfølging og tilrettelegging helt inn i varig arbeid, sa Brenna i møtet.

Statsråden snakker med to av deltakerne i programmene fra Sølve

Arbeids- og inkluderingsministeren ble sterkt inspirert av møtet med de unge deltakerne som har fått en ny start på Sølve.

- Utenforskap og isolasjon er over, nå er vi klare til utdanning, sa ungdommene til Brenna.

Deretter gikk turen videre til Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV). Her fikk delegasjonen mye informasjon om senterets arbeid både lokalt og nasjonalt. DNV er en regional kompetansebedrift, eid av Søndre Land og Nordre Land kommuner, og ble etablert i 2008. I dag har bedriften rundt 20 ansatte og en omsetning på over 20 millioner kroner.

Tonje Brenna ser i kikkert utover våtmarksområdet

Dokkadeltaet tilbyr tjenester som naturkartlegging, konsekvensutredninger, artskartlegging, skjøtsel, fremmedartbehandling, naturrestaurering, naturovervåkning og ornitologiske tjenester, blant annet.

DNV fungerer også som et nasjonalt kompetansesenter med undervisnings- og forskningsvirksomhet innen miljø og våtmarksrestaurering samt tilgrensende fagområder som landbruk og naturforvaltning. Senteret tilbyr ulike etterutdanningskurs innen biologiske temaer knyttet til læreplanen i naturfag og biologi, særlig rettet mot pedagoger i barnehager og lærere på barne-, ungdoms- og videregående skole.

Tonje Brenna og Anne Hagenborg ute ved DNV


Publisert: 29.05.2024 16.03.24
Sist endret: 29.05.2024 16.05