Nytt styre i Randsfjordforbundet

Randsfjordforbundet har valgt nytt styre for perioden 2023-2027.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Randsfjorden med Lyngstrand camping. Foto: Bjørn Stuedal


9. april 2024 ble det avholdt generalforsamling i Randsfjordforbundet på Odnes i Søndre Land.

Tilstede var ordfører for Nordre Land kommune, Ola Tore Dokken, samt representanter for ordførerne i kommunene Søndre Land, Jevnaker og Gran, og styremedlemmer i Randsfjordforbundet i perioden 2019-2023. Randsfjordforbundet består av 2 kommunestyrerepresentanter fra hver av de 4 kommunene. Det velges nye styremedlemmer i begynnelsen av hver kommunale valgperiode. De nye styremedlemmene vedtas på den årlige generalforsamlingen som holdes i april. Se liste nedenfor for oversikt over nyvalgte medlemmer.

Om Randsfjordforbundet
Randsfjordforbundet ble opprettet i 2001 og er et organ bestående av kommunene rundt Randsfjorden: Nordre Land, Søndre Land, Gran og Jevnaker. Randsfjordforbundet skal ivareta kommunenes og befolkningens interesser i vårt felles vassdrag Randsfjorden gjennom blant annet å fremme fiske og friluftsliv ved fjorden, fremme tiltak for å hindre forurensing og bistå overvåking av vannkvaliteten i fjorden, og påse at konsesjonsvilkårene for Randsfjorden overholdes. Randsfjordforbundet bidrar derfor årlig til flere prosjekter innenfor disse områdene, blant annet til tynningsfiske av sik, utsiktsrydding langs Randsfjorden, og opprydding av herreløst avfall. For eksempel organiserer Randsfjordforbundet i samarbeid med Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS ryddeaksjoner våren 2024, der over 1300 skoleelever fra de fire kommunene skal rydde avfall langs Randsfrjoden. Randsfjordforbundet har også en sentral rolle i arbeidet med å kreve revisjon av konsesjonsvilkårene for Randsfjorden.

Henvendelser til Randsfjordforbundet
Randsfjordforbundet er åpen for nye prosjekter og samarbeid som kan fremme og ivareta forbundets interesseområder. Dersom innbyggere i kommunene Gran, Jevnaker, Nordre Land og Søndre Land har et prosjekt de ønsker støtte til, eller ønsker å fremme et tema eller problem, som er relatert til fiske, friluftsliv, forurensing eller konsesjonsvilkår, oppfordres de til å ta kontakt på mail til randsfjordforbundet@gmail.com.

 

Nyvalgte medlemmer i Randsfjordforbundet

Nye styremedlemmer i Randsfjordforbundet for perioden 2023-2027:

Søndre Land kommune:
1. Mona Tønnesland Tholin
2. Tom Sørhagen
Vara:
1. Knut Fremstad
2. Anne Eli Olsby Hoff

Nordre Land kommune:
1. Geir Høitomt
2. Trygve Nybakke
Vara:
1. Magne Olav Sveen
2. Anna Ekrem

Gran kommune:
1. Terje Asprutsen
2. Roger Nyhus
Vara:
1. Ingrid Frydenlund
2. Pernille Alm

Jevnaker kommune:
1. Ole Martin Sagengen
2. Anne Marie Elnæs
Vara:
1. Sigri Rosø Pladsen
2. Ivar Anders Elnæs

Styreleder 2023-27: Ole Martin Sagengen (Jevnaker)
Styrenestleder 2023-27: Geir Høitomt (Nordre Land)


Publisert: 19.04.2024 16.50.28
Sist endret: 19.04.2024 16.50