Høring - endring av skolekretser

Forslag om å innlemme Vestsida i Odnes skolekrets

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?(Odnes skole 2020)

 

Formannskapet vedtok på sitt møte 21.02.24 å legge et forslag om endring av skolekretser ut på høring i 3 uker.

Endringen går ut på å legge Vestsida inn under Odnes skolekrets. Begrunnelse for dette er at det er på Odnes skolestartere fra Vestsida blir tildelt plass. Det har praksis vist de senere år.

Dersom du ønsker å uttale deg i denne saken er kommmun glad for å motta dine synspunkter. Du kan sende oss dette på epost til denne adressen:

epost@sondre-land.kommune.no


eller i posten til:

Søndre Land kommune
Hovsbakken 1
2860 Hov

Det går også an å levere dette i servicetorget/biblioteket.

Fristen er tre uker. Det vil si: 8.mars 2024 


Her kan du lese dokumentene i saken:


Publisert: 22.02.2024 11.02.53
Sist endret: 22.02.2024 11.03