Statsforvalteren med ros til Søndre Land

Statsforvalter Knut Storberget var på besøk i Søndre Land tirsdag 6.februar. Han benyttet anledningen til å rose Søndre Land kommune både med håndteringen av pandemien og med uværet "Hans".

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Statsforvalter Knut Storberget roser Søndre Land kommune

 

 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter på Odnes
Statsforvalteren startet sitt besøk i Søndre Land på Dokkadeltaet Nasjonale våtmarkssenter på Odnes. Her fortalte flere av de ansatte hvilke viktige prosjekter de har  jobbet med siste året.

Naturrestaurering
Et tema som gikk igjen i flere av fordragene var naturrestaurering, altså tiltak som bidrar til å gjenopprette økosystemer som er blitt forringet eller ødelagt. Dette viktige arbeidet bruker våtmarkssenteret mye tid på. Naturrestaurering er helt nødvendig for å bremse, stoppe og aller helst snu den negative trenden med tap av natur.

Styrelederen i våtmarkssenteret, Kjetil Bjørklund fortalte at nye byggeprosjekter var på trappene. Senteret vokser og trenger mer kontorplass.

Han nevnte også mulighetene for at våtmarkssenteret kanskje kunne utvides i framtida til å bli et norsk senter for naturrestaurering. Dette var tanker som statsforvalter Storberget ga sin fulle tilslutning til. Han mente statsforvalterembedet burde engasjere seg i dette og sette ned en gruppe, som sammen med våtmarkssenteret kunne begynne å arbeide seriøst med tanke på faktisk å få realisert slike planer.

Vi vil kontakte departementet om denne saken, sa Storberget.

Det er beundringsverdig hvordan våtmarkssenteret har klart seg så langt uten noen form for økonomisk støtte fra det offentlige.


Her er ansatte og styreleder ved våtmarkssenteret sammen med statsforvalteren og ordfører. Fra venstre: Rådgiverne Andrea Rishatt og Lea Hoch, naturveilederne Elida Sandneseng og Eirik Andreas Klute Jensen, statsforvalter Knut Storberget, seniorrådgiver Geir Høitomt, styreleder Kjetil Bjørklund, daglig leder Magnus Nygård og ordfører Anne Hagenborg.

Her kan du lese mer om Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

 

Sølve AS

Turen gikk videre til Sølve AS i Kråkvika i Hov. Sølve er både en arbeidsplass og en læringsarena, der den enkelte får individuelt tilpassede oppgaver, og der det samtidig produseres nyttige produkter og tjenester som gir inntekter – og gir den enkelte en meningsfull og trivelig arbeidshverdag. Høres ut som en perfekt kombo.

Her ønsket daglig leder Rita Sandnes velkommen og startet med å presentere to gutter hun var meget stolte av. Det var Tidemann og Igor. De hadde begge fullført det 7 uker lange "FROG-kurset". FROG er et livsmestringsprogram som fremmer en god selvfølelse, livsglede, mestring og handlekraft.

Sandnes fortalte videre om Sølves 30 årige historie. Bedriften ble opprettet som et arbeidstilbud til beboerne på Grimebakken Hjem og Skole. Da denne institusjonen ble lagt ned i 1990, ble arbeidstilbudet videreført av Sølve for de av beboerne som ønsket å å bli boende i Søndre Land. Bedriften fikk navnet Sølve som er en forkortelse for Søndre Land Verksteder.

I dag er Sølve vokst til noe langt mer, og er et kompetansesenter for læring innen mange ulike områder og på mange nivåer. Sølve er fra 1. januar 2017 organisert i to datterselskap: Læring Pluss og Kompetanse Arbeid. Dette vil gi muligheter til videre satsning på flere områder i fremtiden, der Sølve vil være en positiv og innovativ bidragsyter i samarbeid med Søndre Land kommune, NAV og kundene sine.


Statsforvalteren ble imponert over Tidemann Vesterås som presenterte sine erfaringer med FROG-kurset.

 


Her får statsforvalter Storberget en monteringsanvisning av Odd Erik på monteringsavdelingen. Kommunestyrerepresentant Knut Fremstad følger nøye med i bakgrunnen.

 


Ordfører og statsforvalter i munter passiar med Anita Hagen på vaskeriet. 

Her kan du lese mer om Sølve AS


Publisert: 08.02.2024 17.13.24
Sist endret: 08.02.2024 17.16