Biskopen kommer til Søndre Land

Biskop Ole Kristian Bonden kommer på bispevisitas til Søndre Land

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Biskop Ole Kristian Bonden. Foto: Kirkerådet

 

Biskopen i Hamar bispedømme, Ole Kristian Bonden, kommer på bispevisitas til Søndre Land kommune 28.-30.mai og 9.juni.

Hva er visitas?
Biskopen skal besøke det enkelte sokn i bispedømmet med en planlagt og forberedt visitas hvert 8. år, for å føre tilsyn med den kirkelige virksomheten. Formålet er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet.

I løpet av visitasen vil biskopen gjerne ha svar på:
- Hvordan er situasjonen for kirkens liv i soknet akkurat nå?
- Hva fungerer godt?
- Hva kan og vil en arbeide for å styrke og forbedre?

Visitasprogrammet går vanligvis over fire dager. Programmet skal gi et bilde av det lokalsamfunnet som kirken hører til i, og varierer fra sted til sted.

Visitasen i Søndre Land
I Søndre Land skal biskop Bonden besøke alle våre fem kirker med tilhørende menighetsråd og det kirkelige fellesrådet.

I tillegg skal han besøke flere kommunale virksomheter. Han skal også innom Sølve AS og Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter på Odnes.

Videre skal han ha møte med formannskapet og kommuneadministrasjonen, besøke Hovlitunet omsorgssenter, der han selv skal holde andakt, Ungdommens hus, Svingen barnehage og frivilligsentralen der han skal holde foredrag.

Som om ikke dette var nok skal han også få med seg en konsert i Fluberg forsamlingshus, kirkefest for barn og unge i Hov kirke og eurovisjonsgudstjeneste i Skute kirke. Eurovisjonsgudstjenesten kan du lese mer om på sidene til Kirken i Søndre Land.

Heldigvis går programmet over flere dager. Det hele begynner tirsdag 28.mai i Enger kirke og avsluttes søndag 9.juni med visitasgudstjeneste i Hov kirke og påfølgende visitasforedrag ved Søndre Land frivilligsentral.

 

Her er biskopens detaljerte program:

 

Tirsdag 28. mai

09.00

Åpning av bispevisitasen i Enger kirke

12.00

Hovlitunet – besøk og andakt v/biskop

15.00

Besøk på Søndre Land ungdomsklubb (Sluket)

17.00

Hov kirke – kirkefest for barn og unge

18.30

Møte med Søndre Land kirkelige fellesråd

 

 

 

Onsdag 29. mai

09.30

Start på dagen i Hov kirke

10.00

Møte med Søndre Land kommune (formannskap og administrasjon)

13.00

Besøk og omvisning i vekstbedriften Sølve

15.30

Møte i Søndre Land menighetsråd (Hov kirke)

18.30

Møte i Skute menighetsråd (Annas kafè)

19.30

Skute kirke - Eurovisiongudstjeneste

 

 

 

Torsdag 30. mai

08.30

Start på dagen i Fluberg kirke

09.30

Besøk i Svingen barnehage

10.45

Besøk til Dokkadeltaets våtmarkssenter - omvisning

14.00

Landåsbygda kirke - befaring

15.30

Møte i Fluberg menighetsråd (Fluberg forsamlingshus)

17.30

Konsert i Fluberg forsamlingshus

 

 

 

Søndag 9. juni

11.00

Visitasgudstjeneste i Hov kirke

12.30

Kirkekaffe og biskopens visitasforedrag – Søndre Land frivilligsentral

I tillegg til dette har biskopen møter og samlinger med kirkelig ansatte og andre gjennom visitasperioden.

Les mer om biskop Bonden på sidene til Hamar bispedømme


Publisert: 14.05.2024 12.40.30
Sist endret: 16.05.2024 13.21