Digital infotavle i sentrum

Til uka blir det gravearbeid på Fladsrudplassen, som ledd i arbeid med å montere en digital infotavle. I mange år har handelsstanden blitt lovet skilting, endelig kommer det en løsning, om enn noe alternativ til det opprinnelige.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det settes nå opp en stor levegg, som henvender seg inn mot plassen og bort fra fylkesvegen, etter samtaler med Statens Vegvesen. Den digitale infotavla skal monteres på denne veggen, men om selve infotavla monteres nå før jul eller på vårparten er det ikke tatt stilling til nå.

Adobe Stock illustrasjonsbilde av utendørs reklame og infortavle

Foto: Adobe Stock illustrasjonsbilde av utendørs infortavle

Stått på lager i over ett år

Helt siden Opptur-prosjektet har handelsstanden blitt lovet skilt i sentrum; ett i nord og ett i sør. Ei slags tavle med alle butikkene man finner i sentrum.

Det er viktig å holde driftskostander på lavest mulig nivå. Dette er et innkjøp som ble gjort for en god tid tilbake, i 2022, fra overførte midler etter koronaen, og i sambruk med noe DA-midler og sentrumsmidler. Det er ikke til å legge skjul på at en slik løsning har kostet penger; det var satt av drøyt 250.000 kr pluss noe bruk fra fond. Dette er altså midler som ikke kommer fra drift.

Neppe anskaffet i år

Med det budsjettet som er lagt fram for 2024 vil nok mange derfor synes det er noe umusikalsk at denne infotavla kommer opp nå. Saken er at infotavla har stått på lager lenge, og kommer sånn sett opp på et kanskje mindre gunstig tidspunkt.

Hadde denne anskaffelsen kommet opp i år, hadde det neppe blitt noe av.

Gammel lovnad innfries

Noe av det første som ble tatt opp med kommunens næringsrådgiver allerede i 2017, var «hvor blir det av skiltene»? Under Opptur var det avsatt midler til skilt eller infotavle. Ei på veggen til City-bygget og ei i søndre delen av Europris mot fylkesvegen.

Det er siden blitt mange runder, og ballen ble også i sin tid spilt videre til både handelsstanden selv og Søndre Land Næringsforening. Så endte den tilbake i kommunen. Opptur som prosjekt var avsluttet, og sluttrapport sendt – uten skiltløsning.

Korona- og DA-midler

Da konona’en kom rullende ble det politisk behandlet og vedtatt en større lokal tiltakspakke, der midler til skilt i sentrum var en liten del av dette. Det ble da gjort en del forundersøkelser, og også sendt ut en liten spørreundersøkelse til alle butikkene. Resultatet av denne viste at man fremdeles ønsket seg skilt, men den viste også en lav interesse for å ta del i driftskostnader knyttet til dette. En endelig avgjørelse lot da vente på seg, for å se om man kunne finne et alternativ.

Sambruk og flerbruk

Etter hvert ble det landet en digital løsning. For halvannet år siden ble det derfor hentet inn tilbud på en digital infotavle, som kunne knyttes sammen med kommunens eksisterende TV-system som man ser rundt om på rådhuset, i Søndre Land hallen, Hovlitunet og i noen butikker. I forhold til en del regelverk, blant annet fra Statens Vegvesen, måtte løses noe annerledes.

Den digitale infotavla vil ikke bare bli reklame for butikkene, men vil også bidra til å spre informasjon til de som bruker Fladsrudplassen. Her kan kommunen velge å vise informasjon om ikke bare handelssenteret, men også knytte sammen alt fra kinoreklame til å vise film fra den flotte kommunen vi bor i – og ja det er også mulig å bruke den mer direkte i tilknytning til arrangementer. Det kan være «live» overføring, resultater eller tilpasset innhold når det selges lokalmat.


Publisert: 03.12.2023 22.04.05
Sist endret: 03.12.2023 22.25