Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med fokus på Søndre Land kommunes levering av trygge og gode helse- og omsorgstjenester, samt kommunens systematiske styring og kvalitetsforbedringsarbeid i tråd med gjeldende regelverk. Tilsynet er gjennomført i Breskebakke og ved Hov bo.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I den foreløpige tilsynsrapporten går det fram at kommunen i stor grad har vist engasjement og innsats for å forbedre tjenestene innen miljøarbeidertjenesten. Kommuneledelsen har identifisert utfordringer og implementert tiltak for å imøtekomme disse, og det pågår en systematisk oppfølging av forbedringsarbeidet som en del av kvalitetssikringen av tjenesten. Dette er i tråd med Statsforvalterenes generelle beskrivelse i det oppsummerende møtet under tilsynet.

Imidlertid er det fortsatt forbedringsområder i tjenesten. Det mangler risikoanalyser når det gjelder samtidighetskonflikter som kan oppstå i Breskebakke. Samt at man sikrer systematisk opplæring og veiledning til alle ansatte og vikarer. Spesielle på tema førstehjelp, basal kompetanse hvordan det er å leve med psykisk utviklingshemming, samt somatiske utfordringer som kan oppstå.

Selv om kommunen har igangsatt mange tiltak for å rette opp disse forholdene, mener Statsforvalteren at det fortsatt er en betydelig risiko for at ikke alle brukernes individuelle behov blir tilstrekkelig ivaretatt. Dermed har Statsforvalteren konkludert med at det foreligger brudd på helse- og omsorgstjenesteloven, spesifikt knyttet til mangelfull kompetansesikring, samtidighetskonflikter og risiko for utilstrekkelig dekning av brukernes behov.

Kommunen erkjenner behovet for forbedring og vil rette fokus på disse forholdene på en grundig og effektiv måte.

Søndre Land kommune forplikter seg til å gjøre alt som er nødvendig for å forbedre tjenestene og sikre at alle brukernes individuelle behov blir tilstrekkelig ivaretatt. Dette inkluderer å implementere nødvendige tiltak for å styrke kompetansen blant personalet, ta tak i samtidighetskonflikter, samt sikre at tiltaksplaner utarbeides og gjennomføres i tråd med brukernes behov.

Kommunen setter stor pris på Statsforvalterens tilsyn og vil ta alle anbefalinger og påpekninger på alvor. Det er et mål for Søndre Land kommune å sikre at alle innbyggere mottar trygge, gode og kvalitetsmessige helse- og omsorgstjenester, og kommunen vil arbeide målrettet for å oppnå dette.


Publisert: 20.02.2024 17.55.31
Sist endret: 20.02.2024 17.55