Det er store snømengder og viktig å ta hensyn til vilt som har ekstra utfordringer nå. Særlig rådyr sliter med å ta seg fram på grunn av snøen. 

Hundeeiere minnes om å ta hensyn. Det er ikke innført ekstraordinær båndtvang i kommunen, dette vurderes fortløpende. Hunder som viser interesse for vilt og vil, eller kan komme til å jage vilt, skal være under kontroll, helst holdes i bånd. Dette er hundeeiers ansvar. 

Hundelovens § 3 og naturmangfoldslovens § 15 regulerer hundeeiers ansvar i forhold til vilt. 

Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) - Lovdata 

Utdrag fra hundeloven:

Hundeholderen skal:

a. forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting

b. sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, dyr, miljø eller andre interesser.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - Lovdata

Naturmangfoldloven § 15 sier at unødig jaging av dyr skal unngås.