Taper anslagsvis 15 millioner på gammelt fordelingssystem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Ordfører Anne Hagenborg i Søndre Land kommune

 

Søndre Land, sammen med de andre kommunene i Gjøvikregionen, mener de taper 175 millioner av kroner på et utdatert fordelingssystem og geografiske betingelser. Med dagens system får man ikke lenger likeverdige tjenester, uavhengig av hvor man bor.

Det gamle systemet, fra midten av 80-tallet, bidrar til betydelig svekkede inntekter. Det er midler som kommunene i regionen kunne brukt til å styrke tjenestetilbudet. For Søndre Land kommune sin del utgjør dette anslagsvis 15 millioner kroner.

Mandag 22. januar var både administrativ ledelse og politikere i en rekke lavinntekstkommuner samlet i Larvik til møte om temaet.

Rådmann Arne Skogsbakken understreker behovet for kollektiv handling for å adressere underfinansieringen. Sammen med andre kommunedirektører jobber han for en omlegging av det kommunale inntektssystemet. De argumenterer for at kommuner som Søndre Land står overfor en økende inntektskløft og ulikhet, noe som skaper et betydelig forventningsgap. Skogsbakken betoner viktigheten av å formidle krisen til regjeringen og Stortinget når et nytt inntektssystem utformes.

Ordfører Anne Hagenborg leder an i et opprør med over 100 lavinntektskommuner, og protesterer mot ubalansen i kommunal finansiering. Spørsmålet om rettferdighet melder seg når for eksempel velstående kommuner som Stavanger og Bærum kan gi bedre tjenester sammenlignet med Søndre Land.

Kommunens arbeid med å snu negative trender og prioritere tidlig innsats, innovasjon, og økonomisk utvikling er en utholdenhetsidrett. Kommunen har allerede gjort kutt som svekker innsatsen, spesielt innen tidlig innsats for barn og ungdom. Dette truer økonomisk og sosial bærekraft som et levende lokalsamfunn.

Ordfører Hagenborg påpeker at en årlig underfinansiering på 15 millioner kroner svekker mulighetene betydelig sammenlignet med gjennomsnittskommunen.

Det er behov for et mer balansert og rettferdig kommunalt økonomisk inntektssystem og rammeverk.


Publisert: 23.01.2024 12.36.06
Sist endret: 23.01.2024 12.36