Har du forslag på kandidater til Folkehelseprisen og Demensprisen 2024?

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal også i år dele ut to priser; «Folkehelsepris 2024» og «Demenspris 2024» og de trenger vår hjelp til forslag på gode kandidater.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Illustrasjonsfoto: AdobeStock

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen beskriver prisene slik:

Demensprisen 2024:
Demensprisen skal gå til en ”hverdagshelt” og kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling.

Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sykehjemsavdeling tilrettelagt for personer med demens.

Folkehelseprisen 2024:
Prisen kan gå til en enkeltperson eller lag/foreninger. Innsatsen skal være på frivillig basis.
Ved vurdering av søknad vil det bli lagt vekt på at kandidaten oppfyller en eller flere av følgende områder:

  • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
  • Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet
  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
  • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner
  • Bidrar til/tilrettelegger for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet

FRIST:
Frist for forslag, med begrunnelse, er 31. januar 2024 på begge prisene og forslag sendes innlandet@nasjonalforeningen.no eller pr. post til Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kornsilovegen 54, 2316 Hamar.

Her er mer informasjon om prisene:

Invitasjon til forslag kandidater Demensprisen 2024

Invitasjon til forslag kandidater Folkehelsepris 2024


Publisert: 04.01.2024 13.43.17
Sist endret: 04.01.2024 14.03