Tilskuddsordning til opprydding av avfall etter flommen i 2023

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i august 2023.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Illustrasjonsfoto: Ivar Ødegård

 

Tilskuddsordningen skal bidra til opprydding av eierløst avfall som har havnet på privat grunn som følge av flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023 og redusere negative miljøkonsekvenser som følge av forsøpling.

Tilskuddet kan gis til grunneier (eller den med råderett over en eiendom) og som kan dokumentere kostnader knyttet til opprydding på denne eiendommen etter flommen.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen og finne søknadsskjema på sidene til Statsforvalteren i Innlandet.


Publisert: 04.04.2024 13.08.34
Sist endret: 04.04.2024 13.08