Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Adresser

Besøke:

Randsfjordvegen 207, 2860 Hov

Post:

Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon

61 12 91 91

E-post

fryal.skole@sondre-land.kommune.no

Ansatte

Ansatte Fryal skole

Velkommen til Fryal skole 

Skolen ligger idyllisk til ca. 2 km sør for Hov sentrum med nærhet til Randsfjorden og er bygd sammen med Søndre Land ungdomsskole. Skolen ble bygget i 1952 og er den største barneskolen i kommunen, med ca. 235 elever. Fryal skole ble totalrenovert i 2006 og framstår i dag som en velutstyrt og moderne skole.

Hvert klassetrinn består av to klasser, fordelt på 1.-7. trinn. 

Skolens motto er Fellesskap, Respekt, Ydmykhet, Ansvar og Læring (FRYAL).

Smitteberedskap på grønt nivå

Vi starter opp høstsemesteret i grønn smitteberedskap. Det betyr i hovedsak at elevene skal oppleve en tilnærmet ordinær skolehverdag – men fortsatt opprettholde tiltak i forhold til smittevern. Klassene organiseres på vanlig måte, og det gjennomføres normalt renhold. Vi skal imidlertid fortsette praksis med god håndhygiene og unngå håndhilsing og klemming. Både ansatte og elever skal fortsatt holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer. Ta kontakt med kommunens koronatelefon får råd om testing, symptomer eller annet (61 15 89 11, åpen kl 0830-2000).

Testing kan erstatte smittekarantene

Dersom det blir påvist smitte blant barn/voksne i skolen vil det bli håndtert slik:

  • Den smittede blir som tidligere satt i isolasjon
  • Den smittedes husstandsmedlemmer og nærmeste kontakter får ordinær smittekarantene
  • Det vil så raskt som mulig (dag 1) bli foretatt testing av de tradisjonelle nærkontaktene (klassen, aktuelle voksne/evt andre), med hurtigtest på teststasjonen på Odnes. Det er de foresattes ansvar å komme til teststasjonen. Skolen skal bistå i vurderingene av hvem som bør testes utover klassen. Ved negativ test unntas de smittekarantene.
  • Ved påvist smitte ved skolen vil den aktuelle klassen bli kontaktet og få informasjon om testing og hvordan dette skal gjennomføres. Testen som utføres er nasal hurtigtest. Prøvesvar vil komme innen 20 minutter, og ved negativt prøvesvar kan eleven gå tilbake til skolen.
  • Elever i barneskolen skal også ha en test nummer 2 på dag 3, 4 eller 5.
  • Testing i regi av kommunehelsetjenesten er å anse som helsehjelp og det kreves samtykke fra foreldre til barn under 16 år. Samtykkeskjema blir utdelt på teststasjonen ved test nummer 1.
  • Test nummer 2 vil foretas skolen i regi av skolehelsetjenesten med bistand fra de trygge voksne som er nærmest eleven.
  • Fullvaksinerte er unntatt fra smittekarantene. Man regnes som fullvaksinert en uke etter andre vaksinedose.
  • Merk at voksne som er beskyttet skal fortsette å jobbe som normalt selv om de har vært nærkontakt til smittet barn.

Er testene negative er smitteoppfølgingen over. Følges denne rutinen kan den berørte klassen fortsette sin vanlige virksomhet på grønt nivå under testperioden. De slipper dermed å være hjemme i smittekarantene. Tester noen positivt, vil testteamet/smittesporingsteamet håndtere det på vanlig måte.
Dersom foresatte ikke ønsker at barnet/eleven skal testes, må barnet/eleven holdes i karantene i inntil 10 dager.

Aktuelt

1.skoledag mandag 16.august 2021

Les mer »

Aktuelt skolene

Kalender

Se flere

Fryal Skole

Besøksadresse:

Randsfjordvegen 207
2860 Hov