Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Adresser

Besøke:

Randsfjordvegen 207, 2860 Hov

Post:

Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon

61 12 91 91

E-post

fryal.skole@sondre-land.kommune.no

Ansatte

Ansatte Fryal skole

Velkommen til Fryal skole 

Skolen ligger idyllisk til ca. 2 km sør for Hov sentrum med nærhet til Randsfjorden og er bygd sammen med Søndre Land ungdomsskole. Skolen ble bygget i 1952 og er den største barneskolen i kommunen, med ca. 235 elever. Fryal skole ble totalrenovert i 2006 og framstår i dag som en velutstyrt og moderne skole.

Hvert klassetrinn består av to klasser, fordelt på 1.-7. trinn. 

Skolens motto er Fellesskap, Respekt, Ydmykhet, Ansvar og Læring (FRYAL).

Tilbake til en normal hverdag i skolen

Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom. Derfor er det ikke lenger nødvendig å ha de samme tiltakene som tidligere i skolen, men de grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt. 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
 2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
 3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

 Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Testing kan erstatte smittekarantene

Dersom det blir påvist smitte blant barn/voksne i skolen vil det bli håndtert slik:

 • Den smittede blir som tidligere satt i isolasjon
 • Den smittedes husstandsmedlemmer og nærmeste kontakter får ordinær smittekarantene
 • Det vil så raskt som mulig (dag 1) bli foretatt testing av de tradisjonelle nærkontaktene (klassen, aktuelle voksne/evt andre), med hurtigtest på teststasjonen på Odnes. Det er de foresattes ansvar å komme til teststasjonen. Skolen skal bistå i vurderingene av hvem som bør testes utover klassen. Ved negativ test unntas de smittekarantene.
 • Ved påvist smitte ved skolen vil den aktuelle klassen bli kontaktet og få informasjon om testing og hvordan dette skal gjennomføres. Testen som utføres er nasal hurtigtest. Prøvesvar vil komme innen 20 minutter, og ved negativt prøvesvar kan eleven gå tilbake til skolen.
 • Elever i barneskolen skal også ha en test nummer 2 på dag 3, 4 eller 5.
 • Testing i regi av kommunehelsetjenesten er å anse som helsehjelp og det kreves samtykke fra foreldre til barn under 16 år. Samtykkeskjema blir utdelt på teststasjonen ved test nummer 1.
 • Test nummer 2 vil foretas skolen i regi av skolehelsetjenesten med bistand fra de trygge voksne som er nærmest eleven.
 • Fullvaksinerte er unntatt fra smittekarantene. Man regnes som fullvaksinert en uke etter andre vaksinedose.
 • Merk at voksne som er beskyttet skal fortsette å jobbe som normalt selv om de har vært nærkontakt til smittet barn.

Er testene negative er smitteoppfølgingen over. Følges denne rutinen kan den berørte klassen fortsette sin vanlige virksomhet på grønt nivå under testperioden. De slipper dermed å være hjemme i smittekarantene. Tester noen positivt, vil testteamet/smittesporingsteamet håndtere det på vanlig måte.
Dersom foresatte ikke ønsker at barnet/eleven skal testes, må barnet/eleven holdes i karantene i inntil 10 dager.

Aktuelt

4. klasse ved Fryal i Kråkvika

4. klasse ved Fryal hadde en super dag i Kråkvika forrige uke

Les mer »

1.skoledag mandag 16.august 2021

Les mer »

Aktuelt skolene

Kalender

Se flere

Fryal Skole

Besøksadresse:

Randsfjordvegen 207
2860 Hov