Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vilkår som gir rett til gratis skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger en bestemt lengde, skoleveien er særlig trafikkfarlig, eleven har nedsatt funksjonsevne eller eleven har midlertidig skade eller sykdom.

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
  • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk. 

Går du på friskole/privat skole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor. 

Elever som ikke har rett til gratis skoleskyss

Elever som ikke har rett til gratis skoleskyss, kan også benytte seg av kollektivtransport til og fra skolen, men må da betale billetten selv.

Les mer om hvordan du kjøper billett og finn ut når bussen går på www.innlandstrafikk.no

Nyttige nettsteder

Skoleskyss i grunnskolen i Innlandet (innlandstrafikk.no)

Aktuelle lover og regelverk

Opplæringslova kapittel 7 (Skyss og innlosjering)

Opplæringslova § 13-4 (Ansvaret for skoleskyss m.m.)

Friskolelova § 3-7 (Skyss m.m.)


Publisert: 29.09.2016 09.45.20
Sist endret: 09.03.2022 11.11