Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skolestart

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år:

 • Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole.
 • Plikt til grunnskoleopplæring betyr at elevene må delta i grunnskoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Foreldre/foresatte kan i stedet velge en friskole (privat skole) eller hjemmeundervisning, altså at du underviser egne barn hjemme.
  Velger du å undervise ditt barn hjemme må du melde fra til kommunene om dette.
 • Grunnskoleopplæring i offentlig skole er gratis. Skolen kan ikke kreve betaling for undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoler, utflukter eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen. 

Skoleplass og innskriving

Du vil få brev fra kommunen i god tid før skolestart. I brevet får du vite hvilken skole det er reservert plass på og hva du skal gjøre for å bekrefte eller si fra deg plassen.  Skolen og barnehagene samarbeider for å sikre den gode overgangen. Dette innebærer bl. a. å invitere skolestarterne til besøksdager på våren. Du vil få beskjed om hvor og når dere skal møte opp, både til besøksdagene og til første skoledag.

Barn som ikke går i barnehage blir også invitert til besøksdager i skolen.

Har du ikke mottatt brev om innskriving, må du ta kontakt med nærskolen. 

Utsatt skolestart

Har barnet ditt behov for et ekstra modningsår, kan du søke skolen om ett års utsettelse av skolestarten. Skolen sender søknaden videre til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som vil vurdere hvor langt barnet har kommet i utviklingen. Dersom PPT konkluderer med at barnet har behov for et ekstra modningsår, besluttes det utsatt skolestart.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets:

 • Modenhet og kognitive nivå (evne til å forstå)
 • Språklige ferdigheter
 • Motorikk (beveglighet)
 • Sosiale ferdigheter

Barnehagen kan også ta direkte kontakt med PPT.

Får barnet ditt utsatt skolestarten, vil det vanligvis være et vilkår at barnet går i barnehage det ekstra året.

Hvem kan få utsatt skolestart?

Utsatt skolestart kan være aktuelt for:

 • Barn som vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen.
 • Barn som er født svært sent på året.

Skolen tilbyr spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging. Utsatt skolestart vil derfor ikke være like aktuelt for:

 • Barn med store og varige funksjonsnedsettelser.
 • Barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden.
Søknad

Du kan søke alene eller sammen med barnehagen. Skriv hvorfor du mener barnet bør utsette skolestarten og legg ved aktuell dokumentasjon. Send søknaden til den skolen der barnet ditt er skrevet inn. Skolen sender søknaden videre til PPT, som vil ta kontakt for en samtale og avtale observasjon og testing av barnet. Går barnet i barnehage, vil barnehagen også bli involvert.

Tidlig (fremskutt) skolestart

Mener du at barnet ditt bør begynne på skolen allerede det året det fyller fem, kan du søke skolen om tidlig (fremskutt) skolestart. Skolen sender søknaden videre til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som vil vurdere hvor langt barnet har kommet i utviklingen. Dersom PPT konkluderer med at barnet er klar for skolen, beslutter rektor tidlig skolestart.

For å få godkjent tidlig skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april i året du søker skolestart.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets utviklingsnivå og hjelpe deg å skrive søknaden. Barnehagen kan også ta direkte kontakt med PPT.

Søknad

Du kan søke alene eller sammen med barnehagen. Skriv hvorfor du mener barnet bør starte på skolen ett år tidligere, og legg ved aktuell dokumentasjon. Søknaden sendes til kommunen. Kommunen sender søknaden videre til PPT som vil ta kontakt for en samtale og avtale observasjon og testing av barnet. Går barnet i barnehage vil barnehagen også bli involvert.

Opplæringsloven setter ingen tidsfrist for å søke om tidlig (fremskutt) skolestart, men kommunen kan ha satt en frist for å sikre tilstrekkelig tid til vurdering og saksbehandling.

Nyttige lenker

Norsk hjemmeundervisningsforbund

Aktuelle lover og regelverk

Opplæringslova § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)

Opplæringslova § 2-15 (Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring)

Opplæringslova § 2-13 (Om bruk av opplæringslova for privat opplæring i hjemmet)

Opplæringslova § 8-1 (Skolen)

Friskolelova

Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen (Utdanningsdirektoratets nettsider)

 

 


Publisert: 29.09.2016 12.48.54
Sist endret: 05.06.2018 10.58