Skolefritidsordningen (SFO)


Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det inn i skolefritidsordningen (SFO).

Alle barneskolene i Søndre Land tilbyr skolefritidstilbud til elever på 1. - 4. trinn, samt barn på 5.-7. trinn med spesielle behov. Det er åpent inntak, slik at alle som ønsker får plass. Tjenesten ivaretas av den enkelte barneskole.

Priser

Foreldrebetaling faktureres månedlig med 11 betalingsterminer pr år.
 

Inntektsgradert SFO-betaling

En nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO er innført fra 1. august 2020. Den innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en 100 % SFO-plass.

Ordningen gjelder for barn i 1. til 4. klasse. Inntektsgrense er kr 583 650 kr.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Siste mottatte skattemelding må framlegges som dokumentasjon ved søknad (eget søknadsskjema) om gradert betaling. Dersom man har en vesentlig eller varig endring av inntekten i forhold til hva skattemeldingen viser, må det i tillegg legges ved f.eks. lønnslipp, vedtak fra Nav, eller annen dokumentasjon på endret inntekt.

SFO for barn med særskilte behov (etter enkeltvedtak) på 5.-7. trinn skal være gratis.

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass

For å melde ditt barn på SFO, endre mellom heltids- og deltidsplass eller si opp plassen, bruker du vår foresattportal (ekstern lenke)

Påmelding SFO - ferier og fridager

Påmelding ved ferie og fridager skjer direkte til SFO ved den enkelte skole.

Vedtekter

Vedtektene for skolefritidsordningen i Søndre Land ble sist revidert og vedtatt i Kommunestyret 22. mai 2017.

Aktuelle lover og regelverk

Vedtekter for skolefritidsordningen i Søndre Land

Opplæringslova § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Forskrift til Opplæringslova


Publisert: 10.10.2016 09.17.45
Sist endret: 24.02.2022 13.53