Skolefritidsordningen (SFO)


Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det inn i skolefritidsordningen (SFO).

Alle barneskolene i Søndre Land tilbyr skolefritidstilbud til elever på 1. - 4. trinn, samt barn på 5.-7. trinn med spesielle behov. Det er åpent inntak, slik at alle som ønsker får plass. Tjenesten ivaretas av den enkelte barneskole.

Priser

Foreldrebetaling faktureres månedlig med 11 betalingsterminer pr år.
 

Moderasjonsordninger

12 timer gratis SFO

Fra 1. august 2023 er det 12 timer gratis skolefritidsordning for elever på 1. og 2. årstrinn.

Inntektsgradert SFO-betaling

Det er en nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. Den innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en 100 % SFO-plass.

Ordningen gjelder for barn i 1. til 4. klasse.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Siste mottatte skattemelding må framlegges som dokumentasjon ved søknad (eget søknadsskjema) om gradert betaling. Dersom man har en vesentlig eller varig endring av inntekten i forhold til hva skattemeldingen viser, må det i tillegg legges ved f.eks. lønnslipp, vedtak fra Nav, eller annen dokumentasjon på endret inntekt.

SFO for barn med særskilte behov (etter enkeltvedtak) på 5.-7. trinn skal være gratis.

Les mer om moderasjonsordninger i SFO (UDIR).

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass

For å melde ditt barn på SFO, endre mellom heltids- og deltidsplass eller si opp plassen, bruker du vår foresattportal (ekstern lenke)

Hovedopptak gjennomføres på våren med søknadsfrist 22. mai. Søknad om plass skjer via foreldreportalen i IST. Inntak av barn i løpet av skoleåret kan også skje dersom det er plass innenfor etablert bemanning.

Påmelding SFO - ferier og fridager
Påmelding ved ferie og fridager skjer direkte til SFO ved den enkelte skole.

Aktuelle lover og regelverk

Vedtekter for skolefritidsordningen i Søndre Land

Opplæringslova § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Forskrift til Opplæringslova

Rammeplan for SFO


Publisert: 10.10.2016 09.17.45
Sist endret: 27.03.2024 12.52