Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det inn i skolefritidsordningen (SFO).

Alle barneskolene i Søndre Land tilbyr skolefritidstilbud til elever på 1. - 4. trinn, samt barn på 5.-7. trinn med spesielle behov. Det er åpent inntak, slik at alle som ønsker får plass. Tjenesten ivaretas av den enkelte barneskole.

Priser

Foreldrebetaling faktureres månedlig med 11 betalingsterminer pr år.
 

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass

Ønsker du å melde ditt barn på SFO, endre mellom heltids- og deltidsplass eller si opp plassen, kan du bruke skjemaet nedenfor.

Se detaljer om innmelding, endring av plass og oppsigelse av plass i vedtektene for skolefritidsordningen (SFO) i Søndre Land kommune før du benytter skjemaet under.

Søknadsskjema SFO 2019/2020

Påmelding SFO - ferier og fridager

Påmelding ved ferie og fridager skjer direkte til SFO ved den enkelte skole.

Vedtekter

Vedtektene for skolefritidsordningen i Søndre Land ble sist revidert og vedtatt i Kommunestyret 22. mai 2017.

Aktuelle lover og regelverk

Vedtekter for skolefritidsordningen i Søndre Land

Opplæringslova § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Forskrift til Opplæringslova


Publisert: 10.10.2016 09.17.45
Sist endret: 07.06.2019 12.04