Kommunale gebyrer og egenbetalinger

Kommunestyret har fastsatt satser for kommunale gebyrer og egenbetalinger. Nye satser med virkning fra 01.01.2024 finner du nedenfor.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barnehage og skolefritidsordning

Foreldrebetaling i barnehage

 Priser pr måned

Fra 01.01.2024

Fra 01.08.24

Hel plass

3 000

2 000

4 og 5 dager per uke (90 % plass)= 92 % av full pris

2 760

1 840

4 dager per uke (80 % plass)= 84 % av full pris

2 520

1 680

3 og 4 dager per uke (70 % plass)= 76 % av full pris

2 280

1 520

3 dager per uke (60 % plass)= 68 % av full pris

2 040  1 360

2 og 3 dager per uke (50 % plass)= 60 % av full pris

1 800

1 200

Enkelt-dager, hel dag

300

300

Smøremat

370

370

Søskenmoderasjon første søsken

30 %

30 %

Søskenmoderasjon andre søsken

50 %

50 %

Søskenmoderasjon tredje søsken

Gratis

Gratis

Foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO)

              

 

Pr måned

Hel plass

15 t/u til og med 26 t/u

3 533

Halv plass

7 t/u til og med 14 t/u

 2 510

Kvart plass

Til og med 6 t/u

1 668

Enkeltdager

Hel dag i skolens ferier

489

 

Halv dag (4 timer eller mindre) i skolens ferier

244

 

Timesats enkelttimer

188

Helse- og omsorgstjenester

Praktisk bistand i hjemmet

Inntektsgrunnlag

 

 

Under 2 G

Pris pr time

230

 

Makspris pr måned

230

2-3 G

Makspris pr måned

1 595

3-4 G

Makspris pr måned

2 530

4-5 G

Makspris pr måned

3 375

5-6 G

Makspris pr måned 4 300

Over 6 G

Makspris pr måned

5 845

 

Timepris selvkost

510

Opphold på dagsenteret

Dagopphold på dagsenteret        

 

Pris pr dag inkl transport og mat (Hovlitunet)

255

Pris pr dag inkl transport og mat (Kråkvika)

240

Dagopphold uten transport

160

Transport til dagopphold, tur/retur

100

Egenbetaling for transport kommunal bil, pris pr km.

5,30

Opphold sykehjem og institusjonsplass i Hovlitunet

Satser fastsatt i forskrift

 

Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold

10 000

Korttidsopphold i institusjon, pr døgn

193

Korttidsopphold, dag- eller nattopphold

110

Leilighet med heldøgns omsorg på Hovlitunet

Husleien reguleres i h.h.t. Husleielovens bestemmelser, altså i h.h.t. konsumprisindeksen. Regulering skjer fra 01.08 hvert år. Dette er inkludert oppvarming og internett.

Dersom ektepar får tildelt hver sin leilighet, gis det kr 1.000 i rabatt for hver av leilighetene. 

Full kost

Full kost: kr 5 116 pr mnd.

Kjøkken Hovlitunet

              

Pr porsjon

Hovedrett middag pr porsjon

105

Trygghetsalarmer

 

Pr mnd

Trygghetsalarm (enten stasjonær eller mobil variant)

370

Trygghetsalarm Familie (der flere i husstanden deler en alarmsender, men har hver sitt alarmsmykke for tilkalling av hjelp)

210

Leie av kommunal 4g utvendig antenne for økt signalkvalitet i boområder med redusert/lav GSM nett.

85

Leie av Komp - Kommunikasjosskjerm for kontakt med pårørende

370

Bevillingsgebyr salgs- og skjenkebevillinger

Pris pr. bevilling for enkeltanledinger: kr 420,-.

Kultur og fritid

Kulturskole

              

Pr halvår

Semesteravgift (halvår)

1 385

Gruppeundervisning:

 

Dans 45

890

Dans 60

1 010

Dans 75

1 085

Kor

1 010

Søskenmoderasjon

25% kurs 2
50% kurs 3

Flerfagsrabatt

Søsken 2 25%
Søsken 3 50%

Moderasjonen gis på at søsken nr 2 får 25 % på sine tilbud og søsken nr 3 får 50 % på sine tilbud. Flerfagsrabatt beregnes etter søskenmoderasjon.

Kinobilletter

Voksne over 18 år

110

Honnør over 70 år/Uførepensjon

100

Ungdom 11-18 år

100

Barn opp til 11 år (forestilling kl. 17.00 eller før)

90

Offentlig bading

Enkeltbillett, barn

30

Enkeltbillett, voksen

50

Klippekort - 10 klipp, barn

230

Klippekort - 10 klipp, voksen

360

Bibliotek

Erstatning for bøker/lydbøker - voksne

500

Erstatning for bøke/lydbøker - barn

300

Erstatning for filmer/cd/pc-spill/ds-spill

300 
Erstatning for tidsskrifter 100 
Bøker fra lokalsamlingen prises individuelt  

Det vil kun være aktuelt å kreve erstatning for et produkt dersom låntaker ikke leverer etter 3 purringer. Biblioteket vil først prøve å komme i kontakt med låntaker. Dersom materialet fortsatt ikke blir tilbakelevert vil det bli sendt erstatningskrav. 

Leie av kommunale lokaler

Søndre Land svømmehall

Sesongleie

Pr. sesong

Lokale lag og foreninger - 2 timer pr uke*

2 200

Private arrangementer og/eller utenbygds lag og foreninger 

4 400

Komersiell virksomhet

6 600

* Gratis for foreninger som har vannaktivitet som sitt hovedvirke

Søndre Land-hallen

 Sesongleie

Pr sesong

Lokale lag og foreninger

Gratis

Private arrangementer og/eller utenbygds lag og foreninger 

10 000

Komersiell virksomhet

15 000

Rådhuset, gymsaler og andre lokaler

Kontakt kommunenes servicetorg for informasjon.

Utleiehytter

 

Pr døgn

Marithytta

250

Piggerud

190

Krokvasshytta

190

Snøploghytta

90Eiendomsgebyrer

Engangsbebyrer ved tilknytning av boliger, næringseiendommer og fritidsbebyggelse
 

eks mva

inkl mva

Tilknytning for vann, lav sats

8 000 

10 000

Tilknytning for avløp, lav sats

12 000

15 000

Tilknytning for vann, høy sats

16 000

20 000

Tilknytning for avløp, høy sats

24 000

30 000

Årsgebyrer pr boenhet, næringseiendom og fritidsbebyggelse

Vannforsyning:

Årsgebyret for vann i Søndre Land kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2024 er uendret fra 2023 på kr 4 063 inkl. mva. Forbruksgebyret økes fra 50,64 kr/m³– til 68,78 pr m³ inkl mva. Samlet årsgebyr blir da kr 10 940,-   inkl. mva. for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 100 m³. Dette tilsvarer en økning på 19,9 % fra 2023.

Avløp

Årsgebyret for avløp i Søndre Land kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2024 er uendret fra 2023 på kr 4 550 inkl. mva.  Forbruksgebyret økes fra 48,73 kr/m³ - til 67,73 kr/m³ inkl mva. Samlet årsgebyr blir da kr 11 323 inkl. mva for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 100 m³. Dette tilsvarer en økning på 20,2 % fra 2023.

Nytt gebyr fra 1 januar 2024, Vannmålerleie

Nye krav i ny forskrift fra Justervesenet, krever at kommunen etablerer et internkontrollsystem for alle vannmålere som benyttes til kjøp og salg. Forskriften krever at alle vannmålere skal kontrolleres eller skiftes ut med et fastsatt intervall.

Forskriften medfører en betydelig ekstra kostnad for kommunen, og det innføres derfor et gebyr som skal dekke de ekstra kosnadene de nye kravene påfører kommunen.

 

Gebyr for vann og avløp - 2023 og 2024:

  2023

2024

2024

% økning
 

inkl mva

eks mva

inkl mva

 

Abonnementsgebyr og minimumsgebyr for vann

4062,50

3 250

4 062,50

0%

Abonnementsgebyr vann for utleie del av bolig (Ikke seksjonert matrikkel)

0

0

0

 

Abonnementsgebyr og minimumsgebyr for avløp

4550

3 640

4 550

0%

Abonnementsgebyr avløp for utleie del av bolig (Ikke seksjonert matrikkel)    

Forbruksgebyr pr m3 for vann  

50,64 55,02 

68,78

35,8%

Forbruksgebyr pr m3 for avløp

48,73 54,18 

67,73

39,0%

Diverse gebyrer for vann, avløp og bruk av vannmåler

 

eks mva

inkl mva

Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vann

650,00

812,50

Gebyr for manglende avlesing av vannmåler (Gjelder manglende avlesning 2 år på rad)

500,00

625,00

Kontrollavlesing av vannmåler

650,00

812,50

Gebyr for manglende plombering av vannmåler

650,00

812,50

Nytt gebyr: Målerleie - vannmåler

350,00

437,50

Gebyrer for slamtømming/spredt avløp
 

eks mva

inkl mva

Slamtømming for boenheter, fritidsbygg og næringsvirksomheter

 

 

Kontroll og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse (Ikke mva på dette gebyret da det er et tilsynsgebyr)

423,00

 

Løpende gebyr for slamtømming for septiktanker og gråvannstanker mindre enn 4 m3.

614,40

768,00

Løpende gebyr for tette tanker, minirenseranlegg og slamavskillere større enn 4 m3. Gebyret skal dekke oppmøte og transport. Gebyr for m3 tankvolum kommer i tillegg (se gebyret under)

614,40 768,00

Løpende gebyr for m3 tankvolum. Kommer i tillegg til oppmøte og transport (se gebyret over). Pris pr m3

153,45 191,80
 

eks mva

inkl mva

Abonnenter som har liten restavfallsbeholder, 80 l

2 410,00

3 012,50

Abonnenter som har normal restavfallsbeholder, 140 l

2 835,00

3 544,00

Abonnenter som har ekstra stor restavfallbeholder, 240 l

3 344,00

4 180,00

Abonnenter som samarbeider om beholdere: (Dunkstørrelser har ingen betydning)

2 410,00

3 012,50

Restavfall 660 liters dunk (Gjelder abonnenter med særskilte behov, disse abonnentene vil ikke få standardgebyret)

10 632,00

13 290,00

Restavfall 360 liters dunk (Gjelder abonnenter med særskilte behov, disse abonnentene vil ikke få standardgebyret)

6 378,00

7 972,50

Abonnementsgebyr fritidsbygg og hytter (50% av standard gebyr)

1 418,00

1 772,50

Gebyrer som supplerer standard renovasjonsgebyr:

   

Fradrag pr abonnent som samarbeider om beholdere. (15 % av standard gebyr)

-425,00

-531,00

Fradrag for abonnenter som har liten restavfallsbeholder (80 l) (15 % av standard gebyr)

-425,00

-531,00

Fradrag for abonnenter med hjemmekompostering: (10 % av standard gebyr)

- 283,00

- 353,75

Tilleggsgebyr for abonnenter med stor beholder: (240 l) (20 % påslag av standardgebyr)

509,00

636,25

Feiegebyr
 

eks mva

inkl mva

Behopvsprøvd feiing og tilsyn

306,00

382,50

Feiing av hytter og fritidsboliger

611,00

736,75

Engangsgebyr ved feiing på bestilling

611,00

736,75

Engangsgebyr ved ekstra tilsyn

611,00

736,75


Publisert: 06.03.2018 08.31.49
Sist endret: 12.02.2024 10.57