Kommunale gebyrer og egenbetalinger

Kommunestyret har fastsatt satser for kommunale gebyrer og egenbetalinger. Nye satser med virkning fra 01.01.2022 finner du nedenfor.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barnehage og skolefritidsordning

Foreldrebetaling i barnehage

 Priser pr måned

Fra 01.01.2022

Fra 01.08.2022

Hel plass

3 315

3 050

4 og 5 dager per uke (90 % plass)= 92 % av full pris

3 050

2 806

4 dager per uke (80 % plass)= 84 % av full pris

2 785

2 562

3 og 4 dager per uke (70 % plass)= 76 % av full pris

2 520

2 319

3 dager per uke (60 % plass)= 68 % av full pris

2 254 2 074

2 og 3 dager per uke (50 % plass)= 60 % av full pris

1 989

1 830

Enkelt-dager, hel dag

248

 

Enkelt-dager, halv dag

121

 

Smøremat

285

 

Søskenmoderasjon første søsken

30 %

30 %

Søskenmoderasjon andre søsken

50 %

50 %

Foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO)

              

 

Pr måned

Hel plass

14 t/u til og med 26 t/u

2 683

Halv plass

7 t/u til og med 13 t/u

1 906

Kvart plass

Til og med 6 t/u

1 267

Enkeltdager

Hel dag i skolens ferier

371

 

Halv dag (4 timer eller mindre) i skolens ferier

185

 

Timesats enkelttimer

Pr time: 100

Helse- og omsorgstjenester

Praktisk bistand og opplæring i hjemmet

Inntektsgrunnlag

 

 

Under 2 G

Pris pr time

215

 

Makspris pr måned

215

2-3 G

Pris pr time

*

 

Makspris pr måned

1 410

3-4 G

Pris pr time

*

 

Makspris pr måned

2 240

4-5 G

Pris pr time

*

 

Makspris pr måned

2 970

Over 5 G

Pris pr time

*

 

Makspris pr måned

3 800

* Fastsettes av kommunestyret i møte 14.03.2022.

Hjelpemiddeltekniker

Pris pr time kr 467. Minste betaling settes til 1 time, deretter regnes påbegynt ½ time.

Opphold på dagsenteret

Dagopphold på dagsenteret        

Pr dag

Pris pr dag inkl transport og mat

170

Dagopphold uten transport

120

Transport til dagopphold, tur/retur

55

Egenbetaling for transport kommunal bil, pris pr km.

4,03

Opphold sykehjem og institusjonsplass i Hovlitunet

Satser fastsatt i forskrift

 

Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold, pr mnd.

9 100 pr år

Korttidsopphold i institusjon, pr døgn

180

Korttidsopphold, dag- eller nattopphold

100

Leilighet med heldøgns omsorg på Hovlitunet

Husleien reguleres i h.h.t. Husleielovens bestemmelser, altså i h.h.t. konsumprisindeksen. Regulering skjer fra 01.08.2022. Dersom konsumprisindeksen øker med 2,5%, tilsier dette en husleie på kr 8.200 pr måned. Dette er inkludert oppvarming og internett.

Dersom ektepar får tildelt hver sin leilighet, gis det kr 1.000 i rabatt for hver av leilighetene. 

Full kost: Kr 4 300 pr mnd
Kjøkken Hovlitunet

              

Pr porsjon

Hovedrett normal porsjon

81

Dessert/suppe

18

Grøt

41

Trygghetsalarmer

 

Pr mnd

Trygghetspakke, trygghetsalsarm og røykvarsler koblet til denne

350

Utvidet trygghetspakke, mobilalarm og røykvarsler

390

Utendørs trygghet, mobil trygghetsalarm

300

Trygghetspakke familierabatt (der flere i husstanden deler en alarmsender men har hvert sitt utstyr for tilkalling av hjelp.

180 pr familiemedlem med vedtak

Leie av kommunal 4g utvendig antenne for økt signalkvalitet i boområder med redusert/lav GSM nett.

kr 60 i tillegg til trygghetspakkesats

Bevillingsgebyr salg og skjenking

Pris pr. bevilling for ambulerende salgs- og skjenkebevilling og skjenkebevillinger for enkeltanledinger: kr 370,-.

Kultur og fritid

Kulturskole

              

Pr halvår

Semesteravgift (halvår)

1 370

Dans 45

875

Dans 60

995

Dans 75

1 070

Kor

995

Søskenmoderasjon

25% kurs 2
50% kurs 3

Flerfagsrabatt

Søsken 2 25%
Søsken 3 50%

Søsken-og flerfagsrabatt er nytt i 2021. Moderasjonen gis på at søsken nr 2 får 25 % på sine tilbud og søsken nr 3 får 50 % på sine tilbud. Flerfagsrabatt beregnes etter søskenmoderasjon. 

Kinobilletter

Voksne over 18 år

100

Honnør over 70 år/Uførepensjon

80

Ungdom 11-18 år

90

Barn opp til 11 år (forestilling kl. 17.00 eller før)

80

Offentlig bading

Enkeltbillett, barn

30

Enkeltbillett, voksen

50

Klippekort - 10 klipp, barn

230

Klippekort - 10 klipp, voksen

360

Bibliotek

Erstatning for bøker/lydbøker - voksne

500

Erstatning for bøke/lydbøker - barn

300

Erstatning for filmer/cd/pc-spill/ds-spill

300 
Erstatning for tidsskrifter 100 
Bøker fra lokalsamlingen prises individuelt  

Det vil kun være aktuelt å kreve erstatning for et produkt dersom låntaker ikke leverer etter 3 purringer. Biblioteket vil først prøve å komme i kontakt med låntaker. Dersom materialet fortsatt ikke blir tilbakelevert vil det bli sendt erstatningskrav. 

Leie av kommunale lokaler

Søndre Land svømmehall

Sesongleie

Pr. sesong

Lokale lag og foreninger - 2 timer pr uke*

2 200

Private arrangementer og/eller utenbygds lag og foreninger 

4 400

Komersiell virksomhet

6 600

* Gratis for foreninger som har vannaktivitet som sitt hovedvirke

Søndre Land-hallen

 Sesongleie

Pr sesong

Lokale lag og foreninger

Gratis

Private arrangementer og/eller utenbygds lag og foreninger 

10 000

Komersiell virksomhet

15 000

Gymsaler i Søndre Land

 Sesongleie

Pr sesong

Lokale lag og foreninger

Gratis

Private arrangementer og/eller utenbygds lag og foreninger

5 000

Komersiell virksomhet

7 500

   

Enkeltarrangement

Pr. arrangement

Lokale lag og foreninger Gratis
Private arrangementer og/eller utenbygds lag og foreninger 750 - 2 000

Komersiell virksomhet

3 300

Rådhuset og andre lokaler

Kontakt kommunenes servicetorg for informasjon.

Utleiehytter

 

Pr døgn

Marithytta

220

Piggerud

170

Krokvasshytta

170

Snøploghytta

90Eiendomsgebyrer

Engangsbebyrer ved tilknytning av boliger, næringseiendommer og fritidsbebyggelse

 

eks mva

inkl mva

Tilknytning for vann, lav sats

8 000 

10 000

Tilknytning for avløp, lav sats

12 000

15 000

Tilknytning for vann, høy sats

16 000

20 000

Tilknytning for avløp, høy sats

24 000

30 000

Årsgebyrer pr boenhet, næringseiendom og fritidsbebyggelse

 

eks mva

inkl mva

Abonnementsgebyr og minimumsgebyr for vann

  3 250

4 062,50

Abonnementsgebyr vann for utleie del av bolig (Ikke seksjonert matrikkel)

0

0

Abonnementsgebyr og minimumsgebyr for kloakk

  3 640

4 550,00

Forbruksgebyr pr m3 for vann  

  35,08

43,85

Forbruksgebyr pr m3 for avløp

  33,40

41,75

Diverse gebyrer for vann, avløp og bruk av vannmåler

 

eks mva

inkl mva

Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vann

650,00

812,50

Gebyr for manglende avlesing av vannmåler

500,00

625,00

Kontrollavlesing av vannmåler

650,00

812,50

Gebyr for ikke å etterkomme krav om montering av vannmåler beregnes ut fra stipulert forbruk + 50 % pr år

 

 

Gebyr for manglende plombering av vannmåler

650,00

812,50

Gebyrer for slamtømming/spredt avløp

 

eks mva

inkl mva

Slamtømming for boenheter, fritidsbygg og næringsvirksomheter

 

 

Kontroll og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse

338,00

 

Løpende gebyr for slamtømming for septiktanker og gråvannstanker mindre enn 4 m3 - som tømmes hvert 2. år

584,00

730,00

Løpende gebyr for oppmøte og transport – gjelder kun abonnenter med tett tank og minirenseanlegg med årlig tømming. Gebyr for m3 tankvolum tilkommer.

584,00 730,00 

Løpende gebyr for pris pr m3 septikslam. (Tankvolum) Gebyret benyttes for abonnenter med tette tanker, minirenseanlegg og slamavskillere med høyere tankvolum enn 4 m3. Pris pr m3 tankvolum. Legges inn som tilleggsgebyr til oppmøte og transport gebyret. Gjelder anlegg som skal tømmes årlig og abonnenter som har større slamavskiller enn 4 m3.

146,00 182,50
 

eks mva

inkl mva

Abonnenter som har liten restavfallsbeholder, 80 l

1 895,00

2 368,75

Abonnenter som har normal restavfallsbeholder, 140 l

2 229,00

2 786,25

Abonnenter som har ekstra stor restavfallbeholder, 240 l

2 674,00

3 342,50

Abonnenter som samarbeider om beholdere: (Dunkstørrelser har ingen betydning)

1 895,00

2 368,75

Restavfall 660 liters dunk (Gjelder abonnenter med særskilte behov, disse abonnentene vil ikke få standardgebyret)

8 359,00

10 448,75

Restavfall 360 liters dunk (Gjelder abonnenter med særskilte behov, disse abonnentene vil ikke få standardgebyret)

5 015,00

6 268,75

Abonnementsgebyr fritidsbygg og hytter (50% av standard gebyr)

1 115,00

1 393,75

Gebyrer som supplerer standard renovasjonsgebyr:

   

Fradrag pr abonnent som samarbeider om beholdere. (15 % av standard gebyr)

-334,00

-417,50

Fradrag for abonnenter som har liten restavfallsbeholder (80 l) (15 % av standard gebyr)

-334,00

-417,50

Fradrag for abonnenter med hjemmekompostering: (10 % av standard gebyr)

- 223,00

- 278,75

Tilleggsgebyr for abonnenter med stor beholder: (240 l) (20 % påslag av standardgebyr)

445,00

556,25

Feiegebyr

 

eks mva

inkl mva

Behovsprøvet feiing og tilsyn

355,00

443,75

Feiing av hytter og fritidsboliger

674,00

842,50

Engangsgebyr ved feiing på bestilling

674,00

842,50

Engangsgebyr ved ekstra tilsyn

674,00

842,50

 

 Sesongleie

Pr sesong

Lokale lag og foreninger

Gratis

Private arrangementer og/eller utenbygds lag og foreninger

5 000

Komersiell virksomhet

7 500

Enkeltarrangement

Pr. arrangement

Lokale lag og foreningerGratisPrivate arrangementer og/eller utenbygds lag og foreninger750 - 2 000

Komersiell virksomhet

3 300


Publisert: 06.03.2018 08.31.49
Sist endret: 27.04.2022 08.26