Kommunale gebyrer og egenbetalinger

Kommunestyret har fastsatt satser for kommunale gebyrer og egenbetalinger. Nye satser med virkning fra 01.01.2019 finner du nedenfor.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barnehage og skolefritidsordning

Foreldrebetaling i barnehage

 

01.01.19 - 01.08.19

Pr. mnd.

01.08.19 - 31.12.19

Pr. mnd.

Hel plass

2 990

3 040

4 og 5 dager per uke (90 % plass)= 92 % av full pris

2 750

2 795

4 dager per uke (80 % plass)= 84 % av full pris

2 510

2 555

3 og 4 dager per uke (70 % plass)= 76 % av full pris

2 270

2 310

3 dager per uke (60 % plass)= 68 % av full pris

2 035

2 065

2 og 3 dager per uke (50 % plass)= 60 % av full pris

1 795

1 825

2 dager per uke (40 % plass)= 50 % av full pris

1 495

1 520

Enkelt-dager, hel dag

230

230

Enkelt-dager, halv dag

110

110

Smøremat

265

265

Søskenmoderasjon første søsken

30 %

30 %

Søskenmoderasjon andre søsken

50 %

50 %

Foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO)

              

 

Pr måned

Hel plass

14 t/u til og med 26 t/u

2 455

Halv plass

7 t/u til og med 13 t/u

1 745

Kvart plass

Til og med 6 t/u

1 160

Enkeltdager

Hel dag i skolens ferier

340

 

Halv dag (4 timer eller mindre) i skolens ferier

170

 

Morgen før skolestart

105

 

Ettermiddag etter skoleslutt

145

Helse- og omsorgstjenester

Praktisk bistand og opplæring i hjemmet

Inntektsgrunnlag

 

Pr. mnd.

Under 2 G

Pris pr time

80

 

Makspris pr måned

205

2-3 G

Pris pr time

370

 

Makspris pr måned

1 110

3-4 G

Pris pr time

370

 

Makspris pr måned

1 500

4-5 G

Pris pr time

370

 

Makspris pr måned

2 500

Over 5 G

Pris pr time

370

 

Makspris pr måned

2 900

Snømåking og vedhugging utført av hjemmevaktmester omfattes av denne ordningen når brukeren er tildelt hjelp til praktisk bistand og opplæring i hjemmet.

Hjemmevaktmester

Pris pr time kr 370. Minste betaling settes til 1 time, deretter regnes påbegynt ½ time.

Opphold eldresenteret

Fast opphold      

Pr mnd

Husleie pr måned, 1-roms leilighet

5 885

Husleie pr måned, 2-roms leilighet

6 420

Full kost

4 000

Korttidsopphold

Pr døgn

Husleie pr døgn, rom

60

Full kost pr døgn

134

Dagopphold på dagsenteret        

Pr dag

Pris pr dag inkl transport og mat

150

Dagopphold uten transport

110

Transport til dagopphold, tur/retur

40

Opphold sykehjem

Satser fastsatt i forskrift

Pr mnd 2019

Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold, pr mnd.

8 400

Korttidsopphold i institusjon, pr døgn

165

Korttidsopphold, dag- eller nattopphold

85

Middagsporsjoner på Hovli og matombringing

              

Pr porsjon

Liten porsjon

85

Normal porsjon

89

Trygghetsalarmer

 

Pr mnd

Trygghetspakke, trygghetsalsarm og røykvarsler koblet til denne

340

Utvidet trygghetspakke, mobilalarm og røykvarsler

370

Bevillingsgebyr salg og skjenking

Pris pr. bevilling for ambulerende salgs- og skjenkebevilling og skjenkebevillinger for enkeltanledinger: kr 330,-

Kultur og fritid

Kulturskole

              

Pr halvår

Semesteravgift (halvår)

1 360

Gruppeundervisning

610 -1 065

Kinobilletter

Voksne over 18 år

100

Honnør over 70 år/Uførepensjon

80

Ungdom 11-18 år

90

Barn opp til 11 år (forestilling kl. 17.00 eller før)

80

Offentlig bading

Enkeltbillett, barn

30

Enkeltbillett, voksen

50

Klippekort - 10 klipp, barn

230

Klippekort - 10 klipp, voksen

360

Leie av kommunale lokaler

Svømmebassenget på Søndre Land ungdomsskole

Leie en gang pr uke, pris pr halvår (max 2 timer)

1 040

Leie to ganger pr uke, pris pr halvår (max 2 timer)

1 395

Søndre Land-hallen

Lag og foreninger fra Søndre land har gratis leie

 

Pr time

Utenbygds, hel hall til trening

320

Utenbygds, hel hall til stevner

515

Kommersiell virksomhet

995

Rådhuset

Kontakt kommunenes servicetorg for informasjon.

Utleiehytter

 

Pr døgn

Marithytta

210

Piggerud

160

Krokvasshytta

160

Snøploghytta

80Eiendomsgebyrer

Engangsbebyrer ved tilknytning av boliger, næringseiendommer og fritidsbebyggelse
 

eks mva

inkl mva

Tilknytning for vann

8 000 

10 000

Tilknytning for avløp

12 000

15 000

Årsgebyrer pr boenhet, næringseiendom og fritidsbebyggelse
 

eks mva

inkl mva

Abonnementsgebyr og minimumsgebyr for vann

  3 250

4 062,50

Abonnementsgebyr og minimumsgebyr for kloakk

  3 640

4 550,00

Forbruksgebyr pr m3 for vann  

  26,70

33,38

Forbruksgebyr pr m3 for avløp

  24,26

30,33

Diverse gebyrer for vann, avløp og bruk av vannmåler
 

eks mva

inkl mva

Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vann

650,00

812,50

Gebyr for manglende avlesing av vannmåler

275,00

343,75

Kontrollavlesing av vannmåler

650,00

812,50

Gebyr for ikke å etterkomme krav om montering av vannmåler beregnes ut fra stipulert forbruk + 50 % pr år

 

 

Gebyr for manglende plombering av vannmåler

650,00

812,50

Gebyrer for slamtømming
 

eks mva

inkl mva

Kontroll og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse

545,00

681,25

Slamtømming av boenheter:

 

 

Slamavskillere med klosett, tømming hvert andre år. Pris pr. tømming.

1 350,40

1 688,00

Slamavskiller som er større enn 4 m3 faktureres etter kbm.

390,00

487,50

Gråvannstanker, tømming hvert andre år. Pris pr kbm

364,00

455,00

Tette tanker, tømming hvert år. Pris pr kbm.

364,00

455,00

Tømming anlegg hos abonnenter som er tilknyttet kommunalt nett og hvor årsaken er for dårlig kommunalt nett.

0

0

Slamtømming av fritidseiendommer:

 

 

Slamavskillere med klosett, tømming hvert andre år. Pris pr. tømming.

1 350,40

1 688,00

Slamavskiller som er større enn 4 m3 faktureres etter kbm.

390,00

487,50

Gråvannstanker, tømming hvert andre år. Pris pr kbm

364,00

455,00

Tette tanker, tømming hvert andre år. Pris pr kbm.

364,00

455,00

Slamtømming fra næringseiendommer:

 

 

Tømming av alle typer anlegg hvert annet år. Pris pr. kbm

364,00

455,00

For alle kategorier:

 

 

Minstegebyr når det betales etter antall kbm.

1 347,00

1 689,00

Akuttømming – mindre enn 24 timers varsel på hverdager. Faktureres av renovatøren direkte til abonnenten.

Ord. sats + 50% tillegg

Akuttømming- mindre enn 24 timer varsel på helge- og høytidsdager. Faktureres av renovatøren direkte til abonnenten.

Ord. sats + 50% tillegg

Avfallsgebyrer for husholdninger

Restavfall, papir og plast tømmes hver 4. uke, kjøkkenavfall hver 2. uke.

 

eks mva

inkl mva

Restavfall/kjøkkenavfall, 80/80 liters dunk

2 167,00

2 708,75

Restavfall/kjøkkenavfall, 140/80 liters dunk, standard

2 233,00

2 791,25

Restavfall/kjøkkenavfall, 240/80 liters dunk

2 716,00

3 395,00

Restavfall 660 liters dunk

8 934,00

11 167,50

Restavfall 360 liters dunk

5 592,00

6 990,00

Restavfall/kjøkkenavfall 240/80 liters dunk for 2 husholdninger. Pr husholdning.

2 061,00

2 576,25

Rabatt for fellesløsninger pr.abonnent. Vurderes særskilt

- 330,00

- 412,00

Rabatt for husholdninger med hjemmekompostering eller liknende ordning

- 300,00

- 375,00

Gebyr ved overgang til annen prisgruppe ved skifte av dunk

250,00

250,00

Fritidsrenovasjon
 

eks mva

inkl mva

Restavfallsdunk 140 liters standard

1 115,00

1 393,75

Restavfallsdunk 240 litersdunk

1 356,00

1 695,00

Restavfallsdunk etter avtale (gebyrfastsettes i hvert enkelt tilfelle) minimum

1 356,00

1 695,00

Containerrenovasjon, tømming hver uke

1 115,00

1 393,75

Feiegebyr
 

eks mva

inkl mva

Behovsprøvet feiing og tilsyn

352,00

440,00

Feiing av hytter og fritidsboliger

669,00

836,25

Engangsgebyr ved feiing på bestilling

609,28

761,60

Engangsgebyr ved ekstra tilsyn

609,28

761,60


Publisert: 06.03.2018 08.31.49
Sist endret: 07.01.2019 08.22