Kommunale gebyrer og egenbetalinger

Kommunestyret har fastsatt satser for kommunale gebyrer og egenbetalinger. Nye satser med virkning fra 01.01.2021 finner du nedenfor.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barnehage og skolefritidsordning

Foreldrebetaling i barnehage

 

Pr. mnd.

Hel plass

3 230

4 og 5 dager per uke (90 % plass)= 92 % av full pris

2 972

4 dager per uke (80 % plass)= 84 % av full pris

2 713

3 og 4 dager per uke (70 % plass)= 76 % av full pris

2 455

3 dager per uke (60 % plass)= 68 % av full pris

2 196

2 og 3 dager per uke (50 % plass)= 60 % av full pris

1 938

2 dager per uke (40 % plass)= 50 % av full pris

1 615

Enkelt-dager, hel dag

241

Enkelt-dager, halv dag

118

Smøremat

277

Søskenmoderasjon første søsken

30 %

Søskenmoderasjon andre søsken

50 %

Foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO)

              

 

Pr måned

Hel plass

14 t/u til og med 26 t/u

2 605

Halv plass

7 t/u til og med 13 t/u

1 851

Kvart plass

Til og med 6 t/u

1 231

Enkeltdager

Hel dag i skolens ferier

361

 

Halv dag (4 timer eller mindre) i skolens ferier

180

 

Morgen før skolestart

111

 

Ettermiddag etter skoleslutt

153

Helse- og omsorgstjenester

Praktisk bistand og opplæring i hjemmet

Inntektsgrunnlag

 

 

Under 2 G

Pris pr time

82

 

Makspris pr måned

210

2-3 G

Pris pr time

400

 

Makspris pr måned

1 390

3-4 G

Pris pr time

400

 

Makspris pr måned

2 210

4-5 G

Pris pr time

400

 

Makspris pr måned

2 925

Over 5 G

Pris pr time

400

 

Makspris pr måned

3 745

Timepris for hjemmevaktmester og praktisk bistand og opplæring

Pris pr time kr 400. Minste betaling settes til 1 time, deretter regnes påbegynt ½ time.

Opphold eldresenteret

Fast opphold      

Pr mnd

Husleie pr måned, 1-roms leilighet

6 110

Husleie pr måned, 2-roms leilighet

6 580

Full kost

4 300

Korttidsopphold

Pr døgn

Husleie pr døgn, rom

65

Full kost pr døgn

140

Dagopphold på dagsenteret        

Pr dag

Pris pr dag inkl transport og mat

165

Dagopphold uten transport

115

Transport til dagopphold, tur/retur

50

Egenbetaling for transport kommunal bil, pris pr km.

4,03

Opphold sykehjem

Satser fastsatt i forskrift

 

Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold, pr mnd.

9 000 pr år

Fribeløp for beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom

42 900 pr år

Korttidsopphold i institusjon, pr døgn

175

Korttidsopphold, dag- eller nattopphold

95

Kjøkken Hovli

              

Pr porsjon

Hovedrett normal porsjon

78

Hovedrett stor porsjon

89

Dessert/suppe

17

Grøt

39

Trygghetsalarmer

 

Pr mnd

Trygghetspakke, trygghetsalsarm og røykvarsler koblet til denne

345

Utvidet trygghetspakke, mobilalarm og røykvarsler

375

Utendørs trygghet, mobil trygghetsalarm

300

Trygghetspakke familierabatt (der flere i husstanden deler en alarmsender men har hvert sitt utstyr for tilkalling av hjelp.

180 pr familiemedlem med vedtak

Leie av kommunal 4g utvendig antenne for økt signalkvalitet i boområder med redusert/lav GSM nett.

kr 60 i tillegg til trygghetspakkesats

Bevillingsgebyr salg og skjenking

Pris pr. bevilling for ambulerende salgs- og skjenkebevilling og skjenkebevillinger for enkeltanledinger: kr 350,-.

Kultur og fritid

Kulturskole

              

Pr halvår

Semesteravgift (halvår)

1 370

Dans 45

875

Dans 60

995

Dans 75

1 070

Kor

995

Søskenmoderasjon

25% kurs 2
50% kurs 3

Flerfagsrabatt

Søsken 2 25%
Søsken 3 50%

Søsken-og flerfagsrabatt er nytt i 2021. Moderasjonen gis på at søsken nr 2 får 25 % på sine tilbud og søsken nr 3 får 50 % på sine tilbud. Flerfagsrabatt beregnes etter søskenmoderasjon. 

Kinobilletter

Voksne over 18 år

100

Honnør over 70 år/Uførepensjon

80

Ungdom 11-18 år

90

Barn opp til 11 år (forestilling kl. 17.00 eller før)

80

Offentlig bading

Enkeltbillett, barn

30

Enkeltbillett, voksen

50

Klippekort - 10 klipp, barn

230

Klippekort - 10 klipp, voksen

360

Bibliotek

Erstatning for bøker/lydbøker - voksne

500

Erstatning for bøke/lydbøker - barn

300

Erstatning for filmer/cd/pc-spill/ds-spill

300 
Erstatning for tidsskrifter 100 
Bøker fra lokalsamlingen prises individuelt  

Det vil kun være aktuelt å kreve erstatning for et produkt dersom låntaker ikke leverer etter 3 purringer. Biblioteket vil først prøve å komme i kontakt med låntaker. Dersom materialet fortsatt ikke blir tilbakelevert vil det bli sendt erstatningskrav. 

Leie av kommunale lokaler

Svømmebassenget på Søndre Land ungdomsskole (Fryal)

Leie en gang pr uke, pris pr halvår (max 2 timer)

1 075

Leie to ganger pr uke, pris pr halvår (max 2 timer)

1 440

Søndre Land-hallen

 

Pr time

Lokale lag og foreninger

Gratis

Utenbygds, hel hall til trening

335

Utenbygds, hel hall til stevner

535

Kommersiell virksomhet og private

1 035

Gymsaler i Søndre Land

 

Pr time

Lokale lag og foreninger

Gratis

Utenbygds, hel hall til trening

170

Utenbygds, hel hall til stevner

270

Kommersiell virksomhet og private

520

Rådhuset

Kontakt kommunenes servicetorg for informasjon.

Utleiehytter

 

Pr døgn

Marithytta

220

Piggerud

170

Krokvasshytta

170

Snøploghytta

90Eiendomsgebyrer

Engangsbebyrer ved tilknytning av boliger, næringseiendommer og fritidsbebyggelse
 

eks mva

inkl mva

Tilknytning for vann

8 000 

10 000

Tilknytning for avløp

12 000

15 000

Årsgebyrer pr boenhet, næringseiendom og fritidsbebyggelse
 

eks mva

inkl mva

Abonnementsgebyr og minimumsgebyr for vann

  3 250

4 062,50

Abonnementsgebyr vann for utleie del av bolig (Ikke seksjonert matrikkel)

0

0

Abonnementsgebyr og minimumsgebyr for kloakk

  3 640

4 550,00

Forbruksgebyr pr m3 for vann  

  31,20

39,00

Forbruksgebyr pr m3 for avløp

  29,64

37,05

Diverse gebyrer for vann, avløp og bruk av vannmåler
 

eks mva

inkl mva

Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vann

650,00

812,50

Gebyr for manglende avlesing av vannmåler

275,00

343,75

Kontrollavlesing av vannmåler

650,00

812,50

Gebyr for ikke å etterkomme krav om montering av vannmåler beregnes ut fra stipulert forbruk + 50 % pr år

 

 

Gebyr for manglende plombering av vannmåler

650,00

812,50

Gebyrer for slamtømming

Gebyrordningen for slamtømming endres fra og med 2021. Ny ordning medfører et årlig løpende gebyr for alle abonnenter som har private avløpsanlegg. Tidligere ble disse abonnentene fakturert etter utført tømming. 

 

eks mva

inkl mva

Kontroll og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse

482,00

Ikke mva

Slamtømming for boenheter, fritidsbygg og næringsvirksomheter

 

 

Slamtømming ordinær: Løpende gebyr for slamtømming for septiktanker og gråvannstanker.  Gjelder slamavskillere som har tømming hvert 2 år, og som ikke har større tankvolum enn 4 m3. 

972,80

1 216,00

Slamtømming oppmøte: Løpende gebyr for tette tanker, minirenseranlegg og slamavskillere større enn 4 m3. Gjelder septikanlegg som skal tømmes hvert år. Årlig beløp fordelt på terminer. Gebyret skal dekke oppmøte og transport.  Gebyr for m3 tankvolum kommer i tillegg, minimum 4 m3 (se gebyret under)

972,80  1216,00 

Slamtømming pr m3: Løpende gebyr for m3 tankvolum. Gjelder abonnenter med større slamavskillere enn 4 m3, og tømming hvert 2 år. Gebyret vil også bli benyttet et tillegg til gebyret "oppmøte og transport" gjeldende for abonnenter med anlegg som skal tømmes årlig, dvs tette tanker, minirenseanlegg mm. (se gebyret over). Det vil bli lagt inn minimum 4 m3 tankvolum eller større.

243,20 304,00
 

eks mva

inkl mva

Abonnenter som har liten restavfallsbeholder, 80 l

1 804,72

2 255,90

Abonnenter som har normal restavfallsbeholder, 140 l

2 123,20

2 654,00

Abonnenter som har ekstra stor restavfallbeholder, 240 l

2 547,84

3 184,80

Abonnenter som samarbeider om beholdere: (Dunkstørrelser har ingen betydning)

1 804,72

2 255,90

Restavfall 660 liters dunk (Gjelder abonnenter med særskilte behov, disse abonnentene vil ikke få standardgebyret)

7 962,00

9 952,50

Restavfall 360 liters dunk (Gjelder abonnenter med særskilte behov, disse abonnentene vil ikke få standardgebyret)

4 777,20

5 971,50

Abonnementsgebyr fritidsbygg og hytter (50% av standard gebyr)

1 061,60

1 326,88

Fradrag for abonnenter med hjemmekompostering: (10 % av standard gebyr)

- 212,32

- 265,40

Feiegebyr
 

eks mva

inkl mva

Behovsprøvet feiing og tilsyn

336,00

420,00

Feiing av hytter og fritidsboliger

638,40

798,00

Engangsgebyr ved feiing på bestilling

638,40

798,00

Engangsgebyr ved ekstra tilsyn

638,40

798,00


Publisert: 06.03.2018 08.31.49
Sist endret: 22.01.2021 12.46