Barnehagene i Søndre Land

Bilde av barn med lekespade

Velkommen til barnehagene i Søndre Land

I Søndre Land kommune er det 5 barnehager med plass til ca. 210 barn. Av disse er 4 kommunale barnehager, og 1 er privat.

Barnehageloven med forskrifter regulerer alle typer barnehagedrift, både formål, innhold og utforming. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave. Søndre Land kommune arbeider kontinuerlig for å sikre god barnehagekvalitet. 

Kommunale barnehager

Grettegutua barnehage

Hov barnehage

Svingen barnehage

Trevatn barnehage

Private barnehager

Land Montessoribarnehage (ekstern lenke)