Søknad og opptak i barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søke barnehageplass

Kommunen har ansvar for samordning av opptaket i kommunale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, med oppstart i august samme år. Søknader mottatt etter frist vurderes ved ledighet gjennom året.

Opptaket omfatter nye søkere og de som ønsker endring i nåværende barnehagetilbud. Alle som har søkt barnehageplass tidligere, men ikke fått plass, må søke på nytt.

Barnehageåret i Søndre Land starter i uke 33 (medio august).

Søknadsskjema

Oppsigelse og endring

Dersom det søkes om endring av barnehagetilbudet og endringen innfris medfører dette automatisk tap av eksisterende tilbud.

Skjema for endring og oppsigelse

Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra oppstart av  barnehageåret i den kommunen det er bosatt. Barn født i september,  oktober eller november har rett til plass innen utgangken av måneden de fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Jf. barnehageloven §12a.

Opptaket gjøres etter fastsatte kriterier. Kommunale og private barnehager har ulike kriterier for opptak. Kommunestyret har bestemt vedtekter for de kommunale barnehagene.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med barnevernsvedtak

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har fortrinnsrett til plass se Barnehagelovens § 13. Det forutsettes at dokumentasjon sendes kommunen før fortrinnsretten blir vurdert.

Aktuelle lover og regelverk

Barnehageloven § 13 (Prioriett ved opptak)

Barnehageloven § 12 a (Rett til plass i barnehage)


Publisert: 17.10.2016 10.17.42
Sist endret: 07.06.2018 10.39