Søknad og opptak i barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Slik søker du barnehageplass

For å søke barnehageplass bruker du vår barnehageportal. Du kan søke om plass i inntil fem barnehager i prioritert rekkefølge.
 
Søk barnehageplass

Fristen for hovedopptaket er 1. mars

Trenger du barnehageplass fra høsten må du søke innen 1. mars!

I hovedopptaket tildeles barnehageplasser som blir ledige fra august, jfr. vedtekter og barnehagenlovens  §§ 17 og 18.

Opptaket omfatter nye søkere og de som ønsker endring i nåværende barnehagetilbud.

Barn som søkes inn etter hovedopptaket har rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år, (jfr. vedtak i kommunestyret 14.06.21). Plass blir tildelt i den barnehagen det er ledige plasser.

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass mottar du brev med beskjed om å logge deg på barnehageportalen (ekstern lenke) og svare på tilbudet.

Har du søkt før 1. mars vil du få svar innen utgangen av mars.

  • Takk ja. Da vil du ikke lenger stå på venteliste og får plassen du har blitt tilbudt.
  • Takk ja, men beholde ventelisteplassen. Det kan du gjøre om du fortsatt vil stå på venteliste til en høyere prioritert plass enn den du har fått.
  • Takk nei. Da blir du stående på venteliste til plassen som er høyere prioritert enn den du har fått.

Har jeg rett på barnehageplass?

Alle barn som har søkt plass innen 1. mars og som er født innen 30. november året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket med oppstart fra august og senest innen den måneden barnet fyller ett år.

Barnehagetilbudet fra høsten 2024

Fra barnehageåret 2024/2025 kan du søke på disse barnehagene. Klikk på lenke for informasjon om den enkelte barnhagen.

Kommunale barnehager

Grettegutua barnehage

Hov barnehage

Svingen barnehage

Trevatn barnehage

Private barnehager

Land Montessoribarnehage (ekstern lenke)

Oppsigelse og endring

Dersom det søkes om endring av barnehagetilbudet og endringen innfris medfører dette automatisk tap av eksisterende tilbud.

Oppsigelse og søknad om endring gjør du i vår barnehageportal (ekstern lenke).

Prioriteringer ved tildeling av barnehageplass

Når det er flere søkere enn plasser, legges følgende kriterier til grunn for tildeling av plass ved hovedopptak:

01:       Barn med nedsatt funksjonsevne.

02:       Barn, anbefalt plass av sakkyndige

03:       Sykdom i hjemmet.

04:       Barn som trenger trening/opplæring i norsk

05:       Enslige forsørgere under utdanning/arbeid utenfor hjemmet

06:       Søsken skal prioriteres i samme barnehage

07:       Andre:  Under ellers like vilkår vektlegges alder.

Ved like vilkår prioriteres det eldste barnet først. I søknaden oppgir du hvilken kode som gjelder for ditt barn.


Publisert: 17.10.2016 10.17.42
Sist endret: 08.02.2024 10.23