Søknad og opptak i barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Slik søker du barnehageplass

For å søke barnehageplass bruker du vår barnehageportal. Du kan søke om plass i inntil fem barnehager i prioritert rekkefølge.
 
Søk barnehageplass
 
Søkere fra Søndre Land kommune anbefales å logge inn med ID-porten. På den måten er vi sikre på å få korrekte opplysninger om deg og din familie.
 
Søkere fra utenfor Søndre Land kommune søker uten å logge inn. Du vil bli bedt om å oppgi ditt eget og barnets fødselsnummer. Du kan logge inn etter å ha registrert søknaden for å lagre kontaktopplysningene dine.

Fristen for hovedopptaket er 1. mars, men du kan søke om plass hele året.

I mars og april tildeles barnehageplassene som blir ledige fra august, når de eldste slutter i barnehagen og starter på skolen. Plassene som blir ledige ellers i året tildeles fortløpende.

Opptaket omfatter nye søkere og de som ønsker endring i nåværende barnehagetilbud.

 

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass mottar du brev med beskjed om å logge deg på barnehageportalen og svare på tilbudet.

Har du søkt før 1. mars vil du få svar i løpet av mars og april.

  • Takk ja. Da vil du ikke lenger stå på venteliste og får plassen du har blitt tilbudt.
  • Takk ja, men beholde ventelisteplassen. Det kan du gjøre om du fortsatt vil stå på venteliste til en høyere prioritert plass enn den du har fått.
  • Takk nei. Da blir du stående på venteliste til plassen som er høyere prioritert enn den du har fått.

Har du fått tilbud om ditt førstevalg kan du ikke fortsette å stå på venteliste.

Har jeg rett på barnehageplass?

Alle barn som har søkt plass innen 1. mars og som er født innen 30. november året før, har rett til å få tildelt barnehageplass i hovedopptaket med oppstart fra august og senest innen den måneden barnet fyller ett år.

Barnehagetilbudet fra høsten 2021

Fra barnehageåret 2021/2022 kan du søke på disse barnehagene. Klikk på lenke for informasjon om den enkelte barnhagen.

Kommunale barnehager

Grettegutua barnehage

Hov barnehage

Svingen barnehage

Trevatn barnehage

Vestsida barnehage

Private barnehager

Land Montessoribarnehage (ekstern lenke)

Minstemann barnehage (ekstern lenke)

Oppsigelse og endring

Dersom det søkes om endring av barnehagetilbudet og endringen innfris medfører dette automatisk tap av eksisterende tilbud.

Oppsigelse og søknad om endring gjør du i vår barnehageportal (esktern lenke).

Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra oppstart av  barnehageåret i den kommunen det er bosatt. Barn født i september,  oktober eller november har rett til plass innen utgangken av måneden de fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår.

Opptaket gjøres etter fastsatte kriterier. Kommunale og private barnehager har ulike kriterier for opptak. Kommunestyret har bestemt vedtekter for de kommunale barnehagene.

Prioriteringer ved tildeling av barnehageplass

Når det er flere søkere enn plasser, legges følgende kriterier til grunn for opptak:

01:       Barn med nedsatt funksjonsevne.

02:       Barn, anbefalt plass av sakkyndige

03:       Sykdom i hjemmet.

04:       Barn som trenger trening/opplæring i norsk

05:       Enslige forsørgere under utdanning/arbeid utenfor hjemmet

06:       Søsken skal prioriteres i samme barnehage

07:       Andre:  Under ellers like vilkår vektlegges alder.

Ved like vilkår prioriteres det eldste barnet først. I søknaden oppgir du hvilken kode som gjelder for ditt barn.


Publisert: 17.10.2016 10.17.42
Sist endret: 08.02.2021 07.59