Kvalitet i barnehagen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kvalitet i barnehagen

Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder.

Alle barnehager må følge barnehagelovens bestemmelser og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir barnehagene en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Med utgangspunkt i rammeplanen må hver enkelt barnehage lage egen årsplan for sitt arbeid. Årsplanene for den enkelte barnehage finner du på barnehagenes egen hjemmeside.

Mer informasjon om den enkelte barnehage kan du også finne på Utdanningsdirektoratets side barnehagefakta.no

Tilsyn av barnehage

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i kommunen. Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet gir kommunen pålegg om at dette skal rettes innen en gitt frist.

Brannvesen, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt lovområde.

Godkjenning

Kommunen er godkjenningsmyndighet for alle barnehagene i kommunen.

Aktelle lover og regelverk

Barnehageloven

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler


Publisert: 17.10.2016 10.29.16
Sist endret: 26.09.2022 12.36