LANDbruksnytt

Her finner du landbruksnyheter fra Landkommunene og fra sentrale myndigheter

Åpen brenning i Søndre Land kommune
Våren er her, og med den følger det gjerne en del behov for å bli kvitt forskjellig avfall.

Les saken her

Tilskuddsordning til opprydding av avfall etter flommen i 2023
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i august 2023.

Les saken her

 

 Ny strategi for bruk av tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL

Formannskapet vedtok 20.3.24 ny "SMIL – strategi for årene 2024 – 2027". Her kan du lese strategien:

Strategi for tildeling av SMIL-midler 2024-2027

 

 

Søndre Land kommune ønsker tilbakemelding på forslag til SMIL - strategi for 2024 - 2027

Hei - godt nytt år!
Vedlagt finner dere kommunens forslag til ny strategi for bruk av SMIL – midler for 2024 – 2027. Kommunen har fått noen innspill fra brukere av ordningen om endringer, og har også noen meninger selv, som er lagt inn som forslag i strategien.

SMIL betyr Spesielle miljøtiltak i landbruket/jordbruket. Dette er midler den som har jordbruksjord, som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke om tilskudd fra, til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Strategien sendes ut til alle som pr. 01.10.23 søkte om produksjonstilskudd via e-post, faglaga, og til dere som er beitelagsledere med invitasjon til å gi uttalelse til strategien innen fristen 31.januar 2024.

Uttalelser og innspill kan sendes til anette.sand@sondre-land.kommune.no

Her er dokumentet: Analyse av strategi og forslag til endring i 24 strategi

 

Til deg som venter på tilbakemelding på søknad om produksjonssvikt

Kommunen skal i løpet av inneværende uke ha behandlet alle søknader om produksjonssvikt.

Hvis du venter ekstra på pengene dine, send en e-post til anette.sand@sondre-land.kommune.no, og be om å bli prioritert.
For å se hvordan det ligger an med de økte tilskuddssatsene, og statsforvalterens saksbehandling, følg linken under:

Økte tilskuddssatser ved produksjonssvikt ikke satt i verk ennå | Statsforvalteren i Innlandet

 

 Avlingsskade

Tilskudd ved produksjonssvikt - frist 31.10.2023

Husk frist for å søke om tilskudd ved produksjonssvikt/avligssvikt

NY FRIST FOR Å SØKE MILJØTILSKUDD I JORDBRUKET– 29.10.23

Det har vært problemer for mange å søke Miljøtilskudd innen den opprinnelige fristen 15.10.2023
Landbruksdirektoratet løser dette på følgende måte:

  • Frist for å søke Miljøtilskudd i landbruket utsettes til 29.10.2023 uten at dere får trekk i tilskuddet.
  • 29.10.2023 er absolutt siste frist for å søke Miljøtilskudd
  • Systemet skal være i orden igjen pr. dags dato (18.10.2023)

Les mer her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb

 

 

Feil på erosjonskartet

Det har blitt en feil på det nye erosjonskartet for Søndre Land.
Feilen utbedres ved at det lyseorange feltet på Vestsida må jordsmonn-kartlegges på nytt. Jordkartleggere er klare for å foreta feltarbeidet så snart som mulig, helst oppstart i løpet av denne uka. Eiere av grunn i de lysebrune feltene vil snart få en sms fra Søndre Land kommune, eller Anette Sand med følgende tekst:
«I de nærmeste dagene vil NIBIO utføre jordkartlegging på dyrka mark i en avgrenset del av Søndre Land kommune. Hvis grunneiere motsetter seg dette, gi beskjed til landbrukskontoret så snart som mulig.»

Se større kart med tegnforklaringer her.


Publisert: 06.10.2023 12.09
Sist endret: 04.04.2024 13.22

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?