LANDbruksnytt

Her finner du landbruksnyheter fra Landkommunene og fra sentrale myndigheter

Til deg som venter på tilbakemelding på søknad om produksjonssvikt

Kommunen skal i løpet av inneværende uke ha behandlet alle søknader om produksjonssvikt.

Hvis du venter ekstra på pengene dine, send en e-post til anette.sand@sondre-land.kommune.no, og be om å bli prioritert.
For å se hvordan det ligger an med de økte tilskuddssatsene, og statsforvalterens saksbehandling, følg linken under:

Økte tilskuddssatser ved produksjonssvikt ikke satt i verk ennå | Statsforvalteren i Innlandet

 

 Avlingsskade

Tilskudd ved produksjonssvikt - frist 31.10.2023

Husk frist for å søke om tilskudd ved produksjonssvikt/avligssvikt

NY FRIST FOR Å SØKE MILJØTILSKUDD I JORDBRUKET– 29.10.23

Det har vært problemer for mange å søke Miljøtilskudd innen den opprinnelige fristen 15.10.2023
Landbruksdirektoratet løser dette på følgende måte:

  • Frist for å søke Miljøtilskudd i landbruket utsettes til 29.10.2023 uten at dere får trekk i tilskuddet.
  • 29.10.2023 er absolutt siste frist for å søke Miljøtilskudd
  • Systemet skal være i orden igjen pr. dags dato (18.10.2023)

Les mer her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb

 

 

Feil på erosjonskartet

Det har blitt en feil på det nye erosjonskartet for Søndre Land.
Feilen utbedres ved at det lyseorange feltet på Vestsida må jordsmonn-kartlegges på nytt. Jordkartleggere er klare for å foreta feltarbeidet så snart som mulig, helst oppstart i løpet av denne uka. Eiere av grunn i de lysebrune feltene vil snart få en sms fra Søndre Land kommune, eller Anette Sand med følgende tekst:
«I de nærmeste dagene vil NIBIO utføre jordkartlegging på dyrka mark i en avgrenset del av Søndre Land kommune. Hvis grunneiere motsetter seg dette, gi beskjed til landbrukskontoret så snart som mulig.»

Se større kart med tegnforklaringer her.


Publisert: 06.10.2023 12.09
Sist endret: 04.12.2023 15.31

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?