Feil på det nye erosjonskartet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det har blitt en feil på det nye erosjonskartet for Søndre Land.
Feilen utbedres ved at det lyseorange feltet på Vestsida må jordsmonn-kartlegges på nytt. Jordkartleggere er klare for å foreta feltarbeidet så snart som mulig, helst oppstart i løpet av denne uka. Eiere av grunn i de lysebrune feltene vil snart få en sms fra Søndre Land kommune, eller Anette Sand med følgende tekst:

«I de nærmeste dagene vil NIBIO utføre jordkartlegging på dyrka mark i en avgrenset del av Søndre Land kommune. Hvis grunneiere motsetter seg dette, gi beskjed til landbrukskontoret så snart som mulig.»

Tegnforklaring: brunt = jordsmonndata og temakart foreligger, lys oransje = AR5, artype 21 og 22 (denne fila har gått tapt og må kartlegges på nytt nå).


Publisert: 16.10.2023 14.05.40
Sist endret: 16.10.2023 14.05