Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er et anneks?

Anneks er et mindre, frittliggende bygg med mulighet for varig opphold, for eksempel overnatting. Som regel er det behovet for gjesterom, med flere soveplasser, som er hovedgrunnen til at man tenker på å bygge anneks. Kanskje skal annekset i tillegg ha eget bad, eller også ha plass for den badstuen du har ønsket deg.

Et anneks bør tilpasses eksisterende bebyggelse. Dessuten bør du tenke på hvilke funksjoner det skal ha: Skal det skapes en lun utekrok? Skal den flotte utsikten også nytes fra annekset? Takvinkel, kledning, vindustyper og fargevalg bør i alle fall tilpasses det som alt er bygget.

Det kan være enklere å plassere et anneks inn på tomten enn et tilbygg, ut ifra sol, utsikt og terrengmessige forhold. Det å bygge flere små bygninger, vil danne et tun som kan ligge godt i landskapet, der behovet for utgraving og terrengendringer reduseres.

Visse begrensninger med anneks

Alle eiendommer i Søndre Land kommune blir styrt av planer som angir hvilken bruk eiendommene kan ha, og hva og hvor mye som kan bygges på den enkelte eiendom. Dette reguleres gjennom kommuneplanen med tilhørende reguleringsplaner. Det er derfor viktig å sjekke gjeldende plan(er) for området.

Et anneks skal ikke være en selvstendig bruksenhet. Det vil i praksis si at du ikke får lov til å ha alle funksjoner som inngår i en bolig, for eksempel kjøkken.

Et anneks er et søknadspliktig tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 20-3 (lovdata)
For søknad om bygging av anneks gjelder samme regelverk som for fritidsbolig.

Publisert: 22.01.2024 11.29.36
Sist endret: 23.01.2024 09.36