Planer, meldinger og rapporter

Her finner du kommunale planer og rapporter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan med budsjett 2021 - 2024

Handlings- og økonomiplan med budsjett 2020 - 2023

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi 2020 - 2023

Kommuneplanens arealdel 2016 - 2026

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026

Temaplaner og strategidokumenter

Boligsosial handlingsplan 2016 - 2019

Klima og energiplan 2019 - 2028

Kommunedelplan helse omsorg og velferd 2019 - 2025

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljoer 2019 - 2029

Utviklingsplan for grunnskolen 2019 - 2020

Kommunal kreftstrategi 2018 - 2021

Hovedplan vann og avløp 2018 - 2028

Demensplan 2017 - 2025

Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2021

Plan for psykisk helse og rusarbeid 2017 - 2020

Strategi og handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2016 - 2019

Digitaliseringsstrategi 2016 - 2023

Arbeidsgiverstrategi 2015 - 2023

Kommunikasjonsstrategi

Plan for bosetting og kvalifisering av innvandrere

Planstrategi 2016 - 2019

Strategisk-plan-for-hverdagsmestring-og-velferdsteknologi 2018 - 2020

Meldinger og rapporter

Tertialrapport pr 2. tertial 2020

Tertialrapport pr 1. tertial 2020

Årsmelding 2019

Søndre Land i møte med framtida - Telemarksforsking - rapport 481

Omstillingsbehov i Søndre Land - Telemarksforsking - rapport 478


Publisert: 02.12.2020 09.43.09
Sist endret: 08.01.2021 14.18