Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjemmehjelp

Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Vurdering av hjelpebehov foretas som regel ved et vurderingsbesøk i ditt hjem. Etter vurderingsbesøket vil du få et skriftlig vedtak.

Hvem kan få tilbud om hjemmehjelp?

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker. Tjenesten skal være forebyggende og gi deg mulighet til å greie mest mulig selv.

Mer informasjon om, og kriterier for tildeling av tjenesten finner du HER.

Har du spørsmål?

Kontaktinformasjon Hjemmetjenesten

Satser for egenbetaling:

Satser for egenbetaling for Praktisk bistand og opplæring i hjemmet

Hvordan søke

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon Tildelings- og korrdinerende enhet.

Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester finner du i Skjemaportalen

Skjema for utskrift finner du i skjemaportalen Her

Aktuelle lover og regelverk

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 (Rett til nødvendig hjelp)

Lov om helse- og omsorgstjenester m.m § 3-1 (Kommunens avsvar)

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjeneste kapittel 2


Publisert: 20.09.2016 13.29.04
Sist endret: 26.11.2019 13.54