Kontaktinformasjon Avdelinger

På denne siden finner du kontaktinformasjon til avdelinger og tjenester i Søndre land kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjemmebaserte tjenester

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovlitunet, Fjordvegen 6A, 2860 Hov

Telefon: 976 96 532 

Telefaks: 61 12 58 00

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Åpningsstider:

Mandag: 08:00 - 13:00
Tirsdag - fredag: 10:00 - 13:00

Telefontid:

Mandag - fredag 11:00 - 13:00

Utenom telefontid kan følgende benyttes:

  • SMS eller legg igjen beskjed på telefon 976 96 532. Beskjeder og SMS avleses kl 09, 14, 18, og 21.

Tirsdag og torsdag

Telefon: Tlf: 900 14 850 

Mandag, tirsdag, torsdag, og fredag

Telefon: Tlf: 975 15 540  

Helsestasjon

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Helsehuset, Hovsbakken 3, 2860 Hov

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 0800-1500.

Telefonliste:
Dienne Bjørneng (leder helsestasjon) - 91 64 99 81
Lise Heimdal (hjemveileder) - 91 85 63 99
Tuija Ekholm-Skaufel (jordmor) - 90 29 56 12
Mari Braskerud Hagen (Helsesykepleier) - 47 61 32 25
Inger Lise Iverstuen (Helsesykepleier) - 47 61 80 22
Anne Frivoll Kyllingstad (Heslesykepleier) - 90 72 83 29
Karine Mjølstad Fossholt (Helsesykepleier) - 90 27 16 40
Tuula Margarethe Berntsen (Helsesykepleier) - 94 84 25 05

Jordmor har kontortid på onsdag,  torsdag og fredag på helsestasjon i Hov.

Telefon: 90 29 56 12

Timebestilling:

Tuula Margarethe Berntsen - 94 84 25 05
Inger Lise Iverstuen - 47 61 80 22
Dienne Bjørneng - 91 64 99 81

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Helsehuset, Hovsbakken 3, 2860 Hov

Anne Kyllingstad: 90 72 83 29
Dienne Bjørneng: 91 64 99 81

Åpningstider: Onsdag kl 15.00 - 17.00.

Fryal skole: 
Karine Mjølstad Fossholt - 90 27 16 40
Tuula Margarethe Berntsen - 94 84 25 05

Odnes skole:
Anne Kyllingstad: 90 72 83 29
Dienne Bjørneng: 91 64 99 81

Søndre Land ungdomsskole: 
Anne Kyllingstad: 90 72 83 29
Dienne Bjørneng: 91 64 99 81

NAV-kontoret

 Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Telefon: 55 55 33 33 (08.00 - 15.30)

 Telefaks: 61 41 79 21

 E-post: nav.sondreland@nav.no

Tildelings- og koordinerende enhet

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovlitunet, Fjordvegen 6A, 2860 Hov

Telefon: 482 17 906, 482 18 181, 907 75 530.

epost: tildeling-koordinering@sondre-land.kommune.no

Åpningsstider:

Mandag: 08:00 - 14:00
Tirsdag - fredag: 10:00 - 14:00

Telefontid:

Mandag - fredag 08:00 - 15:00

Fysio, ergo, friskliv

Kommunale Ergoterapeuter, Fysioterapeuter og Frisklivsveileder 

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov 

Besøksadresse: Fjordveien 6A, 2860 Hov 

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 08.00-15.00 

Avdelingstelefon: 46 89 61 64 (telefontid kl.12:00-13:00)

Fysioterapeuter med driftstilskudd:

Hoff Hansen fysioterapi

Fysioterapeut Mikael Hoff Hansen

Toten Treningssenter, Grettegutua 1A, 2860 Hov 

Telefon: 402 11 547 

Odnes fysioterapi

Fysioterapeut Lotte Thyssen Baricic 

Olagjerdet 1, 2879 Odnes (Steinhaug)

Telefon: 408 43 680

Fysioterapeut Stig Willassen

Hovlitunet 1.plan, Fjordveien 6A, 2860 Hov

Telefon: 926 44 749

 

Tilrettelagte tjenester

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Helsehuset, Hovsbakken 3, 2860 Hov

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 08.00 - 10.00 og 14:00 - 15:00.

Telefon: 61 12 66 20

Telefontider: 08.00 - 10:00 og 14:00 - 15:30.

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Hjemveileder

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 3, 2860 Hov

Telefon 611 26 576 / 91 85 63 99 / 611 26 550.

Gjøvik og Land barneverntjeneste

Postadresse: Postboks 630, 2810 Gjøvik

Besøksadresse: Strandgata 17, 2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 60

Se Gjøvik kommunes nettsider: 

https://www.gjovik.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barnevern/


Barnevernvakta i Gjøvik og Land barneverntjeneste

Telefonen er bemannet hele døgnet.

Telefon: 61 18 95 44

E-post: Barnevernvakta@gjovik.kommune.no

Kommuneoverlegen

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Kontortid: Tirsdag og fredag, kl 08.00-15.30.

Telefon: 61 12 65 52

E-post: jens.morch@sondre-land.kommune.no

Hjelpemiddelteknikere

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Fjordveien 6A, 2860 Hov

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 0800-1530.

Telefon: 908 57 955 / 905 61 506

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

 Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Telefon sentralbord: 61 12  64 00 (08.00 - 15.30)

 E-post: epost@sondre-land.kommune.no

 

Folkehelse

Fagkoordinator nettverk for god helse og livsmestring: Roger Vestrum

Telefon: 95 85 77 40

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

 

Hovlitunet

Postadresse: Fjordveien 6A, 2860 Hov
Besøksadresse: Fjordveien 6A, 2860 Hov

Avdeling Telefon Navn Ringetider
Bjørkelunden 48158993 Bjørkelunden Bemannes hele døgnet, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker
  94151494 Bjørkelunden, fagansvarlig Bemannes kun mellom 08.00-15.00 
Dagtilbudet for personer med demens 48158993   Åpent man-ons-fre 
Rognlia 90223661 Rognlia, avd. A og B  Bemannes hele døgnet, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker
  90635245  Rognlia, avd. C og D Bemannes mellom 08.00-22.00, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker
  46840070 Rognlia, fagansvarlig  Bemannes kun mellom 08.00-15.00
       
Furubakken 94810667 Furubakken, 2.etg. Bemannes hele døgnet, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker 
  90538164 Furubakken, 3.etg.  Bemannes mellom 08.00-22.00, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker
  90847345 Furubakken, fagansvarlig Bemannes kun mellom 08.00-15.00
Dagtilbud Tunet 46839590   Man-fre
Rehabilitering og behandling 48291190 Rehabilitering og behandling Bemannes hele døgnet, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker
  46842010 Rehabilitering og behandling, fagansvarlig Bemannes kun mellom 08.00-15.00 

 

Næringsrådgiver

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (Sentralbord)

Telefon: 901 12 282 (Rådgiver Roger Fløttum)

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Arealforvaltning

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (Sentralbord)

Telefon: 61 12 64 23 (Leder Lars Harald Weydahl)

Kultur, idrett og fritid

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (sentralbord)

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Leder: Sander Willassen, 6112 6646 

e-post: sander.willassen@sondre-land.kommune.no

Beredskap

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon beredskapsansvarlig: 992 54 040

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Søndre Land bibliotek

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 469 51 148

E-post: sondreland.bibliotek@sondre-land.kommune.no

Facebook: Søndre Land bibliotek

Hov legesenter

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 3, 2860 Hov

Telefon: 61 12 99 20

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:

08:30 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Torsdag:

09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Telefontid:

08:30 - 11:00 og 13:00 - 14:30


 Søndre Land Kulturskole

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (sentralbord)

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Telefon: 922 87 117 (kulturskolerektor Solfrid Eriksen)

E-post: wenchesolfridnilsson.eriksen@sondre-land.kommune.no

Logopedtjenesten

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Barn 0 - 16 år

Besøksadresse: Fryal Skole, Randsfjordvegen 207, 2860 Hov

Telefon: 909 66 613 Kari Sofie Wilberg

Voksne

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 907 25 201 Eva Fløystad


Publisert: 26.02.2018 15.25.39
Sist endret: 05.07.2022 09.50