Kontaktinformasjon Avdelinger

På denne siden finner du kontaktinformasjon til avdelinger og tjenester i Søndre land kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjemmebaserte tjenester

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovlitunet, Fjordvegen 6A, 2860 Hov

Telefon: 976 96 532 

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Åpningsstider:

Mandag: 08:00 - 13:00
Tirsdag - fredag: 10:00 - 13:00

Telefontid:

Mandag - fredag 11:00 - 13:00

Utenom telefontid kan følgende benyttes:

  • SMS eller legg igjen beskjed på telefon 976 96 532. Beskjeder og SMS avleses kl 09, 14, 18, og 21.

Treffes mellom 08:00 - 14:30 på hverdager. Du blir oppringt om du ikke får svar. Demenskoordinator fungerer i 50 % stilling.

Telefon: Tlf: 900 14 850 

Epost: caroline.bakken@sondre-land.kommune.no

Treffes alle hverdager mellom 08.00 og 14.30

Telefon: Tlf: 975 15 540  

Helsestasjon

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Helsehuset, Hovsbakken 3, 2860 Hov

Telefon: 908 01 569

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 08:00-15:00.

Dienne Bjørneng leder helsestasjon 916 49 981
Lise Heimdal hjemveileder 918 56 399
Tuija Ekholm-Skaufel jordmor 902 95 612
Mette Høitomt Haugen sykepleier 476 13 225
Inger Lise Iverstuen helsesykepleier 476 18 022
Anne Frivoll Kyllingstad helsesykepleier 907 28 329
Karine Mjølstad Fossholt helsesykepleier 902 71 640
Tuula Margarethe Berntsen helsesykepleier 948 42 505

Jordmor har kontortid på onsdag, torsdag og fredag på helsestasjonen i Hov.

Mette Høitomt Haugen 
Inger Lise Iverstuen
Dienne Bjørneng

Anne Kyllingstad
Dienne Bjørneng

Åpningstider: Onsdag kl 15:00 - 17:00.

Fryal skole: 
Karine Mjølstad Fossholt
Tuula Margarethe Berntsen

Odnes skole:
Anne Kyllingstad
Dienne Bjørneng

Søndre Land ungdomsskole: 
Anne Kyllingstad
Dienne Bjørneng

Land Montessoriskole:
Dienne Bjørneng

NAV-kontoret

 Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Telefon: 55 55 33 33 (08.00 - 15.30)

 Telefaks: 61 41 79 21

 E-post: nav.sondreland@nav.no

Tildelings- og koordinerende enhet

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

epost: tildeling-koordinering@sondre-land.kommune.no

Telefontid: mandag -fredag 10.00- 13.00

Telefon: 482 18 181, 907 75 530, 481 26 842

Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag 10:00 -14:00 eller etter telefonisk avtale

Besøksadresse:
Hovlitunet, Fjordvegen 6A, 2860 Hov

Fysio, ergo, friskliv

Kommunale ergoterapeuter, fysioterapeuter og frisklivsveileder

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov 

Besøksadresse: Hovlitunet 1. etg. Fjordveien 6A, 2860 Hov 

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 08.00-15.00 

Avdelingstelefon: 468 96 164 (telefontid kl.12:00-13:00)

Fysioterapeuter med driftstilskudd:

B.K. Eng Fysioterapi

Fysioterapeut Bjørg Kristin Eng

Hovlitunet omsorgsenter 1. etg. Fjordveien 6A, 2860 Hov

Telefon: 929 60 519

Fysioterapeut Mikael Hoff

Fysioterapeut Mikael Hoff

Toten Treningssenter, Grettegutua 1A, 2860 Hov 

Telefon: 402 11 547 

Odnes fysioterapi

Fysioterapeut Lotte Thyssen Baricic 

Olagjerdet 1, 2879 Odnes (Steinhaug)

Telefon: 408 43 680

 

Hjelpemiddelteknikere

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Gamle eldresenteret v/Hovlitunet. Fjordveien 8, 2860 Hov

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 0800-1530.

Telefon: 908 57 955 / 905 61 506 / 468 96 164

 

Tilrettelagte tjenester

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Helsehuset, Hovsbakken 3, 2860 Hov

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 08.00 - 10.00 og 14:00 - 15:00.

Telefon: 61 12 66 20

Telefontider: 08.00 - 10:00 og 14:00 - 15:30.

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Hjemveileder

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 3, 2860 Hov

Telefon 611 26 576 / 91 85 63 99 / 611 26 550.

Gjøvik og Land barneverntjeneste

Postadresse: Postboks 630, 2810 Gjøvik

Besøksadresse: Strandgata 17, 2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 60

Se Gjøvik kommunes nettsider: 

https://www.gjovik.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barnevern/


Barnevernvakta i Gjøvik og Land barneverntjeneste

Telefonen er bemannet hele døgnet.

Telefon: 61 18 95 44

E-post: Barnevernvakta@gjovik.kommune.no

Kommuneoverlegen

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Kontortid: Tirsdag og fredag, kl 08.00-15.30.

Telefon: 61 12 65 52

E-post: jens.morch@sondre-land.kommune.no

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

 Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Telefon sentralbord: 61 12  64 00 (08.00 - 15.30)

 E-post: epost@sondre-land.kommune.no

 

Folkehelse

Fagkoordinator nettverk for god helse og livsmestring: Roger Vestrum

Telefon: 95 85 77 40

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

 

Hovlitunet

Postadresse: Fjordveien 6A, 2860 Hov
Besøksadresse: Fjordveien 6A, 2860 Hov

Avdeling Telefon Navn Ringetider
Bjørkelunden 48158993 Bjørkelunden Bemannes hele døgnet, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker
  94151494 Bjørkelunden, fagansvarlig Bemannes kun mellom 08.00-15.00 
Dagtilbudet for personer med demens 48158993   Åpent man-ons-fre 
Rognlia 90223661 Rognlia, avd. A og B  Bemannes hele døgnet, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker
  90635245  Rognlia, avd. C og D Bemannes mellom 08.00-22.00, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker
  46840070 Rognlia, fagansvarlig  Bemannes kun mellom 08.00-15.00
       
Furubakken 94810667 Furubakken, 2.etg. Bemannes hele døgnet, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker 
  90538164 Furubakken, 3.etg.  Bemannes mellom 08.00-22.00, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker
  90847345 Furubakken, fagansvarlig Bemannes kun mellom 08.00-15.00
Dagtilbud Tunet 46839590   Man-fre
Rehabilitering og behandling 48291190 Rehabilitering og behandling Bemannes hele døgnet, men tjenesten oppfordrer til kontakt i tidsrommet 08.00-15.00 for ikke-akutte saker
  46842010 Rehabilitering og behandling, fagansvarlig Bemannes kun mellom 08.00-15.00 

 

Næringsrådgiver

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (Sentralbord)

Telefon: 901 12 282 (Rådgiver Roger Fløttum)

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Arealforvaltning

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (Sentralbord)

Telefon: 61 12 64 23 (Leder Lars Harald Weydahl)

Kultur, idrett og fritid

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (sentralbord)

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Leder: Sander Willassen, 975 06 902

e-post: sander.willassen@sondre-land.kommune.no

Beredskap

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon beredskapsansvarlig: 992 54 040

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Søndre Land bibliotek

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 469 51 148

E-post: sondreland.bibliotek@sondre-land.kommune.no

Facebook: Søndre Land bibliotek

Hov legesenter

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 3, 2860 Hov

Telefon: 61 12 99 20

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:

08:30 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Torsdag:

09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Telefontid:

08:30 - 11:00 og 13:00 - 14:30


 Søndre Land Kulturskole

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (sentralbord)

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Telefon: 922 87 117 (kulturskolerektor Solfrid Eriksen)

E-post: wenchesolfridnilsson.eriksen@sondre-land.kommune.no

Logopedtjenesten

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 909 66 613

E-post: karisofie.wilberg@sondre-land.kommune.no

Tverrfaglig drøftingsteam

Henvendelser

Henvendelser til teamet kan gjøres på e-post ida.storberget@sondre-land.kommune.no eller telefon 404 93 982.

Tverrfaglig drøftingsteam består av

Koordinator for teamet Ida Storberget
Helsesykpleiertjenesten Anne F. Kyllingstad
Psykisk helse Monica Kvarv/Per Arne Bjørneng
Spesialpedagog Barnehage Øystein Haugen
Miljøterapeut Skole Tommy Furuseth-Jacobsen
PPT Linda Gifstad/Eva Fløystad
Barne- og familiekoordinator Benta Hallingstad
Nav-kontoret Karoline Bruun Rønningsveen
Barneverntjenesten Marny Anita Solbrækken
BUP Mari Rabben/Beate Vollstad

Familiekoordinator

Barne- og familikoordinator Bente Hallingstad

Epost: bente.hallingstad@sondre-land.kommune.no

Spesialundervisning for voksne med nedsatt funksjonsevne

Sissel Moshagen Bjørgo, spesialpedagog
Telefon 415 75 468. Epost: sisselmoshagen.bjorgo@sondre-land.kommune.no

Marianne Klute, spesialpedagog
Telefon: 954 05 950. Epost: marianne.klute@sondre-land.kommune.no

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 HOV


Publisert: 26.02.2018 15.25.39
Sist endret: 23.04.2024 15.21