Kontaktinformasjon Avdelinger

På denne siden finner du kontaktinformasjon til avdelinger og tjenester i Søndre land kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hjemmesykepleien

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 65 40 

Telefaks: 61 12 58 00

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Åpningsstider:

Mandag: 08:00 - 14:00
Tirsdag - fredag: 10:00 - 14:00

Telefontid:

Mandag - fredag 10:00 - 14:00

Utenom telefontid kan følgende benyttes:

  • Telefonsvarer: 61 12 65 40 - legg igjen beskjed
  • SMS til 976 96 532

Tirsdag og torsdag

Telefon: Tlf: 900 14 850 

Mandag, tirsdag, torsdag, og fredag

Telefon: Tlf: 61 12 65 40 / 975 15 540  

Helsestasjon

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Helsehuset, Hovsbakken 3, 2860 Hov

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 0800-1500.

Telefon: 61 12 65 50 (08.00 - 15.30)

eller kontakt Hov legesenter for timebestilling tlf: 61 12 99 20.

Jordmor har kontortid på onsdager og torsdager på helsestasjon i Hov.

Telefon: 61 12 65 50, eller

Telefon: 61 12 99 20, Hov legesenter for timebestilling

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Timebestilling: Tlf 61 12 65 50

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Helsehuset, Hovsbakken 3, 2860 Hov

Telefon: 61 12 65 50

Åpningstider: Mandag kl 15.00 - 17.00.

Lege er tilstede første mandag i hver måned

Fryal skole: Tlf. 61 12 65 60

Odnes skole: Tlf. 61 12 66 48

Søndre Land ungdomsskole: Tlf. 61 12 65 60

NAV-kontoret

 Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Telefon: 55 55 33 33 (08.00 - 15.30)

 Telefaks: 61 41 79 21

 E-post: nav.sondreland@nav.no

Tildelings- og koordinerende enhet

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Sentrumsvegen 5, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 70, 61 12 64 71, 61 12 64 72

epost: tildeling-koordinering@sondre-land.kommune.no

Åpningsstider:

Mandag: 08:00 - 14:00
Tirsdag - fredag: 10:00 - 14:00

Telefontid:

Mandag - fredag 08:00 - 15:00

Fysioterapi

Hov fysikalske institutt 

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov 

Besøksadresse: Hovsbakken 3, 2860 Hov 

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 08.00-15.00 

Telefon: 61 12 65 45

Klinkenberg fysioterapi

Adresse: Klinkenbergvenen 2, 2860 Hov

Telefon: 900 98 254

Odnes fysioterapi

Adresse: Olagjerdet 1, 2879 Odnes (Steinhaug)

Telefon: 408 43 680

Frisklivssentralen

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 3, 2860 Hov

E-post: Roger Vestrum

Telefon: 958 57 740

Hjemmetjenesten

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Sentrumsvegen 5, 2860 Hov

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 08.00 - 10.00 og 14:00 - 15:00.

Telefon: 61 12 66 20

Telefontider: 08.00 - 10:00 og 14:00 - 15:30.

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Hjemveileder

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 3, 2860 Hov

Telefon 611 26 576 / 91 85 63 99 / 611 26 550.

Gjøvik og Land barneverntjeneste

Postadresse: Postboks 630, 2810 Gjøvik

Besøksadresse: Strandgata 17, 2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 60

Kontaktpersoner

Funksjon Telefon
Barnevernsjef Are Andersen 482 97 501
Assisterende barnevernsjef Elin Jøraasen 414 32 821
Avdelingsleder for Barnevernvakt og mottak Inger Ellen Ulsaker 994 67 320
Avdelingsleder for Undersøkelse Anette Rosenlund 918 72 822
Avdelingsleder for Tiltak Elin Sveum 917 75 891
Avdelingsleder for Plassering Bente Hallingstad: 469 41 376


Barnevernvakta i Gjøvik og Land barneverntjeneste

Telefonen er bemannet hele døgnet.

Telefon: 61 18 95 44

E.post: Barnevernvakta@gjovik.kommune.no

Kommuneoverlegen

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Kontortid: Tirsdag og fredag, kl 08.00-15.30.

Telefon: 61 12 65 52

E-post: jens.morch@sondre-land.kommune.no

Ergoterapi

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 3, 2860 Hov

Telefon: 61 12 91 48, 61 12 91 47, 905 12 534, 468 73 055

Synskontakt: 61 12 91 48, 905 12 134

Hørselskontakt: 61 12 91 47, 468 73 055

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Hjemmevaktmester

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Sentrumsvegen 5, 2860 Hov

Åpningstider: Mandag - fredag, kl 0800-1530.

Telefon: 908 57 955 / 905 61 506

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

 Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

 Telefon sentralbord: 61 12  64 00 (08.00 - 15.30)

 Avdelingsleder: Torunn Hansen Grimsbø, tlf. 906 51 820.

 E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Folkehelse

Folkelesestrateg: Pål Rønningen

Telefon: 992 54 040

E-post: pal.ronningen@sondre-land.kommune.no

Hovli sykehjem og eldresenter

Postadresse: Hovlivegen 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovlivegen 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 91 00

1. etasje:

Korttidsenhet: Tlf. 61 12 91 22

Langtidsenhet: Tlf. 61 12 91 23

Avdelingsleder: Tlf. 61 12 91 21

 2.etasje:

Vaktrom: Tlf. 61 12 91 30

Avdelingsleder: Tlf. 61 12 91 31

Eldresenter:

Vaktrom: Tlf. 61 12 91 40

Avdelingsleder: Tlf. 61 12 91 41

Næringsrådgiver

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (Sentralbord)

Telefon: 901 12 282 (Rådgiver Roger Fløttum)

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Arealforvaltning

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (Sentralbord)

Telefon: 61 12 64 23 (Leder Lars Harald Weydahl)

Kultur, idrett og fritid

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (sentralbord)

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Beredskap

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon beredskapsansvarlig: 992 54 040

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Søndre Land folkebibliotek

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 66 50

E-post: sondreland.bibliotek@sondre-land.kommune.no

Facebook: Søndre Land folkebibliotek

Hov legesenter

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 3, 2860 Hov

Telefon: 61 12 99 20

Åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:

08:30 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Torsdag:

09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Telefontid:

08:30 - 11:00 og 13:00 - 14:30

Kemnerkontoret

Postadresse: Postboks 34, 2831 Raufoss 

Telefon: 61 15 33 30

Besøksadresse:

Vestre Toten Kirkevegen 8, 2830 Raufoss
Søndre Land Hovsbakken 1, 2860 Hov

Åpningstider:

Vestre Toten Mandag - Fredag 08:00 - 15:00
Søndre Land Fredag 08:00 - 15:30

Søndre Land Kulturskole

Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Besøksadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov

Telefon: 61 12 64 00 (sentralbord)

E-post: epost@sondre-land.kommune.no

Telefon: 906 52 603 (kulturskolerektor Tone Gellein)

E-post: tone.gellein@sondre-land.kommune.no


Publisert: 26.02.2018 15.25.39
Sist endret: 28.08.2019 13.25