Fysioterapi

Fysioterapitjenesten består av helsefremmende og forebyggende arbeid samt rehabilitering og instituttbehandling. Fysioterapi tilbys i institusjon, institutt, skole, barnehage, helsestasjon og i hjemmet. Nedenfor kan du se en hovedoversikt over tjenestetilbudet i Søndre Land kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Kontaktinformasjon fysioterapi

 

Fysioterapi for barn og unge

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole eller andre instanser. Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

 Vi kan tilby:

  • Undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
  • Veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • Veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapeutene samarbeider tett med andre instanser og faggrupper.

Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 16 år og har utfordringer etter sykdom eller skade, eller har sammensatte behov.

Vi kan tilby:

  • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
  • Behandling og opptrening

Fysioterapeutene samarbeider tett med andre instanser og faggrupper.

Du betaler en egenandel frem til frikortgrensen er nådd (se mer info lenger ned på siden)

Fysioterapeuter med driftsavtale

Søndre Land kommune har driftsavtale med tre  fysioterapeuter. Disse har driftstilskudd og du vil få dekket utgiftene med unntak av en egenandel frem til frikortgrensen er nådd (se mer info nedenfor)

Det er ikke lenger nødvendig med en henvisning til fysioterapeut. 

Du finner kontaktinfo til alle fysioterapeuter øverst på siden.  

 

Gruppetrening Sterk og stødig

Dette er et gratis treningstilbud for deg som kjenner at du har blitt litt svakere og noe mer ustødig. Vi gjør ulike styrke- og balanseøvelser som har god fallforebyggende effekt. Ulike faggrupper fra avdelinga rullerer på å være instruktør.

Torsdager kl. 12:00-12:30.

Påmelding trengs ikke, bare møt opp med joggesko og treningstøy.

For flere gruppetreningstilbud, se her

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg. 

Fysioterapitjenesten samarbeider med ulike tjenester om hverdagsrehabilitering. Du finner mer info om dette her: Hverdagsrehabilitering 

Pris/egenandel

Alle som får behandling hos fysioterapeut, må betale en egenandel, med unntak av

  • barn under 16 år
  • personer som får behandling for godkjent yrkesskade
  • soldater i førstegangstjenste i forsvaret

 

Informasjon om egenandeler og frikort hos fysioterapeut (Helsenorge)

 

Nyttige nettsteder

 


Publisert: 19.09.2016 13.27.56
Sist endret: 21.02.2024 08.30