Fysioterapi

Fysioterapitjenesten består av helsefremmende og forebyggende arbeid samt rehabilitering og instituttbehandling. Fysioterapi tilbys i institusjon, institutt, skole, barnehage, helsestasjon samt i hjemmet. Nedenfor kan du se en hovedoversikt over tjenestetilbudet i Søndre Land kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fysioterapi for barn og unge

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole eller andre instanser. Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

 Vi kan tilby:

  • Undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
  • Veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • Veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesøster i kommunen.

Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år og har utfordringer etter sykdom eller skade, eller har sammensatte behov.

Vi kan tilby:

  • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
  • Behandling og opptrening

Dette er et gratis treningstilbud for deg som kjenner at du har blitt litt svakere og noe mer ustødig. Vi gjør ulike styrke- og balanseøvelser som har god fallforebyggende effekt. Ulike faggrupper fra avdelinga rullerer på å være instruktør.

Torsdager kl. 12:00-12:30.

Påmelding trengs ikke, bare møt opp med joggesko og treningstøy.

Hverdagsrehabilitering

Fysioterapitjenesten samarbeider med ulike tjenester om den kommunale tjenesten Hverdagsrehabilitering

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Private fysioterapeuter med driftsavtale

Søndre Land kommune har driftsavtale med tre private fysioterapeuter. Disse har driftstilskudd og du vil få dekket utgiftene med unntak av en egenandel frem til frikortgrensen er nådd (se mer info nedenfor)

Det er ikke lenger nødvendig med en henvisning til fysioterapeut. 

Du finner kontaktinfo til alle fysioterapeuter nedenfor. 

 

Pris/egenandel

Alle som får behandling hos fysioterapeut, må betale en egenandel, med unntak av

  • barn under 16 år
  • personer som får behandling for godkjent yrkesskade
  • soldater i førstegangstjenste i forsvaret

 

Kontaktinformasjon fysioterapi 

 

Nyttige nettsteder

Informasjon om egenandeler og frikort hos fysioterapeut (Helsenorge)


Publisert: 19.09.2016 13.27.56
Sist endret: 21.02.2022 13.19