Fysioterapi

Fysioterapitjenesten består av helsefremmende og forebyggende arbeid samt rehabilitering og instituttbehandling. Fysioterapi tilbys i institusjon, institutt, skole, barnehage, helsestasjon samt i hjemmet. Nedenfor kan du se en hovedoversikt over tjenestetilbudet i Søndre Land kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fra 20. april vil Fysioterapien starte opp igjen i henhold til veilederen «smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med en-til-en kontakt (covid-19)»

Inngangsdøren til 2. etg på helsehuset vil fortsatt være stengt, og alle henvendelser må gjøres per telefon. Det vil vurderes om fysisk konsultasjon er nødvendig, eller om videokonsultasjon eller lignende kan benyttes. Utendørs oppfølging vil også være mulig.

Verken ansatte, pasienter, ledsagere eller andre besøkende skal være i lokalene ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon.

For å komme i kontakt med tjenesten ber vi om at dere ikke møter direkte opp på døra, men ringer numrene i lenkene nedenfor:

Hov fysikalske – fysioterapi

 

Fysioterapi for barn og unge

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole eller andre instanser. Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

 Vi kan tilby:

  • Undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
  • Veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • Veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesøster i kommunen.

Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år og har utfordringer etter sykdom eller skade, eller har sammensatte behov.

Vi kan tilby:

  • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
  • Behandling og opptrening

Dette er et gratis treningstilbud til deg fra ca 65 år og oppover.

Fallforebyggende sirkeltrening. Ulike faggrupper rullerer på å være instruktør. Torsdager kl. 12:00-12:30. Påmelding trengs ikke, bare møt opp med joggesko og treningstøy.

Hverdagsrehabilitering

Fysioterapitjenesten samarbeider med ulike tjenester om den kommunale tjenesten Hverdagsrehabilitering

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Pris/egenandel

Alle som får behandling hos fysioterapeut, må betale en egenandel, med unntak av

  • barn under 16 år
  • personer som får behandling for godkjent yrkesskade
  • soldater i førsteganstjenste i forsvaret

Kontaktinformasjon fysioterapi 

Nyttige nettsteder

Informasjon om egenandeler og frikort hos fysioterapeut (Helsenorge)


Publisert: 19.09.2016 13.27.56
Sist endret: 24.04.2020 11.50