Frisklivssentralen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frisklivssentralen

 

____________________________________________________________________

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en Frisklivssentral. Varighet på oppfølgingen varierer etter behov og type oppfølging.

Frisklivssentralen har også flere åpne gruppetreningstilbud. Les mer om disse nedenfor. 

All oppfølging og gruppetreningstilbud i regi av frisklivssentralen er kostnadsfrie. 

Hva kan du få hjelp til?

  • Bli mer fysisk aktiv

  • Få et sunnere kosthold

  • Slutte å snuse og røyke

Hvordan benytte seg av tilbudet ved Frisklivssentralen

Leger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til Frisklivssentralen. Du kan også selv ta kontakt med Frisklivssentralen. 

"Hjerteskole". Et kurs for deg med hjerte- og karproblematikk

Avdeling for fysio, ergo og friskliv gjennomfører jevnlig hjerteskole. Et forebyggende kurs for personer med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom eller etablert hjertesykdom. Det er et tverrfaglig tilbud ledet av fysioterapeut, ergoterapeut og frisklivsveileder. Kurset er en blanding av teori, gruppesamtaler, erfaringsutveksling og fysisk aktivitet. Kurset går over åtte uker, to dager per uke, på dagtid. Alle kursøktene er en blanding av teori og praksis, og foregår på Hovlitunet. 

Oppstart av neste hjerteskole er mandag 17. oktober 2022, med siste kursdag torsdag 8. desember. 

Påmeldingsfrist er fredag 7. oktober til avdeling for fysio, ergo, friskliv. Tlf 468 96 164 eller 958 57 740 eller mail til roger.vestrum@sondre-land.kommune.no

Før gruppeoppstart vil vi ha en individuell oppstartssamtale og vi kan hente informasjon fra fastlege ved behov. 

Temaer kurset vil inneholde er: 

- Hjerte- og karsystemets oppbygging og funksjon

- De vanligste hjertesykdommene inkludert risikofaktorer

- Hvordan forebygge hjertesykdom, og hvorfor forebygger det? 

- Røyk, snus og alkoholens innvirkning på hjerte- og karsystemet. 

- Motivasjon til å gjøre en endring. 

- Stress og psykiske belastninger

- Avspenningsøvelser

- Fysisk aktivitet (styrketrening, kondisjonstrening, inne og ute). 

 

Når kursstart nærmer seg vil et mer detaljert kursprogram legges ut her. 

Sterk og stødig i Odnes

Gruppetilbudet som går på torsdager på Hovlitunet tilbyr vi fra og med torsdag 15. september nå i gymsalen på Odnes skole i samarbeid med pensjonist-treffet i Odnes vel. 

Treninga består av enkle øvelser uten utstyr under kyndig veiledning av fysioterapeut, ergoterapeut og eller frisklivsveileder. 

Treninga er for deg "litt oppi åra" for å bli stødigere og sterkere, og med det unngå fallulykker eller å holde deg i god hverdagsfunksjon med å måke snø, bære ved, vaske og gå turer både sommer og vinter. 

Hver torsdag kl 14.30 i gymsalen på Odnes skole fra og med torsdag 15. september og frem til jul. 

 

Gruppetreninger i regi av frisklivssentralen

Tirsdager kl 14.45-16.00 Bassengtrening på Fryal (uke 42-20)

Timen består av ulike kondisjons-, styrke- og smidighetsøvelser i vann. Ingen krav til svømmeferdighet. Bassengtrening er en utmerket treningsform for deg med muskel- og skjelettplager eller er overvektig. Timen i bassenget er ledet av frisklivsinstruktør frem til kl 15.45, deretter er  badstua åpen for fri utfoldelse frem til kl 17.00. 

Vannet holder 32 grader og bassenget er 1,40 m på det dypeste. 

Dette er et gratis treningstilbud for deg som kjenner at du har blitt litt svakere og noe mer ustødig. Vi gjør ulike styrke- og balanseøvelser som har god fallforebyggende effekt. Ulike faggrupper fra avdelinga rullerer på å være instruktør.

 Påmelding trengs ikke, bare møt opp med joggesko og treningstøy.

Fredager kl 12.00-13.00 Styrkesirkel i treningssal på Hovlitunet. 

Styrkesirkelen består av ti ulike styrkeøvelser for hele kroppen. Deltagerne rullerer rundt mellom øvelsene med ca 45 sekunder innsats og 45 sekunder pause. Innsatsperiodene tilpasses de ulike formnivåene. 

Her er lenke til en hjemmebasert versjon av styrkesirkelen

Selvhjelpsgruppa "Trim for alle, Søndre Land"

En gjeng med ivrige "frisklivsambassadører" driver ei selvgående lavterskel treningsgruppe to ganger i uka. Denne gruppa er åpen for alle som vil, og foregår utendørs to dager i uka gjennom hele året. Gruppa koordineres gjennom facebookgruppa "Søndre Land frisklivssentrals turgruppe" 

 

Ta kontakt med frisklivssentralen for mer info, eller om du vil starte opp i en av gruppene.  

Du finner også en oversikt over alle aktivitetstilbud i vår oversikt her

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon finner du her

Til deg som henviser

Frisklivsresepten 

  • Fyll ut navn, adresse, fullt fødselsnummer og telefonnummer
  • Kryss av eller skriv deltagers behov/ hva han trenger hjelp til
  • Signer resepten
  • Ta kopi av resepten

Originalen sendes til Frisklivssentralen og kopien får deltageren. (Dette fordi vi ringer deltagerne hvis de ikke selv tar kontakt)

Nyttige nettsider

Diabetesforbundet

LHL

Helsedirektoratet

Helsenorge.no

Slutta.no

UT.no


Publisert: 19.09.2016 10.43.15
Sist endret: 18.01.2023 10.53