Hverdagsrehabilitering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg. Et tverrfaglig team foretar systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagslivet.

Hvordan kan du søke?

Når du har spørsmål om kommunens helse og omsorgstjenester, eller lurer på hvordan du kan søke på de forskjellinge tjenestene, har alle ansatte plikt til å gi råd og veiledning.

Det er Tildelings- og koordinerende enhet som behandler alle søknader. For mer informasjon, eller om du ønsker å søke tjenester, ta kontakt på telefon eller oppsøk Tildelings- og koordinerende enhet. 

Kontaktinformasjon Tildelings- og korrdinerende enhet.

Søknadsskjema for Helse- og omsorgstjenester finner du i Skjemaportalen

Skjema for utskrift finner du i skjemaportalen Her


Publisert: 21.03.2018 12.44.13
Sist endret: 28.05.2018 12.17