Redusert foreldrebetaling barnehage/SFO

Samfunnsøkonomien og prisveksten fortsetter, og det kan være vanskelig økonomisk for mange barnefamilier.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barnehage

Vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage gjelder for ett barnehageår av gangen. 

Det må altså søkes på nytt for hvert barnehageår.

Dersom det skjer vesentlig og varige endringer i løpet barnehageåret skal det gis beskjed om dette, og vedtaket kan endres.

Frist for søknad gjennom året er 15. i hver måned, og blir behandlet med virkning påfølgende måned.

SØKNADSSKJEMA;

https://skjema.sondre-land.kommune.no/ekstern/skjema/SON016/Sknad_om_redusert_foreldrebetaling_i_barnehageSFO

Les mer; https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/infosider-barnehage/betaling-og-moderasjonsordninger/

SFO

Skolefritidsordning (SFO) skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder,

funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn.

Regjeringen innførte fra høsten 2022 tilbud om 12 timer gratis SFO i uken for alle førsteklassinger

I Søndre Land kommune vil det fra 1. august 2023 være 12 timer gratis skolefritidsordning for elever på 1. og 2. årstrinn.

SFO for barn med særskilte behov (etter enkeltvedtak) på 5.-7. trinn skal være gratis.

Foreldre kan også søke om inntektsgradert foreldrebetaling i SFO. 

Les mer; https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/infosider-skoler/sfo/

SØKNADSSKJEMA;

https://skjema.sondre-land.kommune.no/ekstern/skjema/SON016/Sknad_om_redusert_foreldrebetaling_i_barnehageSFO

Les mer; https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/infosider-barnehage/betaling-og-moderasjonsordninger/

 


Publisert: 13.09.2023 08.14.05
Sist endret: 13.09.2023 08.14