Vannmåleravlesing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Avlesing av vannmåleren

Det har nå i flere år vært mulighet for digital avlesing av vannmålere i kommunen. Vi ønsker at våre abonnenter i størst mulig grad benytter denne løsningen.

Gå inn på kommunens hjemmeside når du har mottatt vannmålerskjema i posten. For å motta korrekt faktura, les av vannmåleren og rapporter ny målerstand til oss innen 31. desember hvert år.

Klikk på linken under for å registrere ny målerstand på vannmåleren din: (Denne er ikke åpen hele året, kun fra ca 10 desember til 15 januar.)

1. Klikk på linken for vannmåleravlesing.

2. Tast inn avtalenummeret  (Det samme som kundenummer)

3. Tast inn målepunkt ID, og følg veiledningen.

NB: Husk å kontrollere at målernummeret stemmer med nummeret som er preget i messingringen eller i plastlokket på måleren. 

Nyhet: I år kan du også scanne QR koden på avlesingskortet og komme direkte til siden for måleravlesing.

Vannmåleravlesing (Ekstern lenke)     

 

 

Du kan også registrere måleravlesingen ved å sende inn avlesingskortet du har fått i posten.

Har du spørsmål om måleravlesingen, ring oss på 948 80 863.

Vannmåler

Alle eiendommer i Søndre Land kommune som er tilknyttet kommunalt vann og avløpsnett, er pålagt å montere vannmåler. Hvis abonnenten kun er koblet til kommunalt avløpsnett, skal vannmåler etableres på vannledning fra privat vannkilde.

Vannmåleren skal leses av én gang pr år, og målerstand sendes kommunen på eget vannmålerskjema.

Ut fra innsendte målerstand blir vannforbruket avregnet og fakturert på 1 termin for kommunale gebyrer. Oversikt over alle kommunale huseiergebyrer finner du her:

Kommunale eiendomsgebyrer


Husk at abonnent er pliktig til å avlese og rapportere målerstand til kommunen. Ved manglende rapportering vil kommunen estimere vannforbruket. Hvis vannmåleravlesing ikke blir meldt inn 2 år på rad, medfører dette et straffegebyr for manglende avlesing.

Installering av vannmåler 

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma. Rørleggerfirmaet skal kvittere ut en kommunal vannmåler hos teknisk drift. Kommunale vannmålere bekostes av kommunen.

Sanitærmelding skal sendes inn ved denne type arbeider. Denne fylles ut av autorisert rørlegger.

Nødvendige skjemaer finner du her:

Skjemaer

  

Utskiftning av vannmåler - Innføring av målerleiegebyr

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, eventuellt at den skal kontrolleres. Nye krav fra i forskrift fra Justeervesenet krever at minst 50 vannmålere i SLK skal kontrolleres årlig.

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.


Publisert: 29.09.2016 13.44.13
Sist endret: 28.11.2023 14.25