Vannmåler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vannmåler

Alle eiendommer i Søndre Land kommune som er tilknyttet kommunalt vann og avløpsnett, er pålagt å montere vannmåler. Hvis abonnenten kun er koblet til kommunalt avløpsnett, skal vannmåler etableres på vannledning fra privat vannkilde.

Vannmåleren skal leses av én gang pr år, og målerstand sendes kommunen på eget vannmålerskjema.

Ut fra innsendte målerstand blir vannforbruket avregnet og fakturert på 1 termin for kommunale gebyrer. Oversikt over alle kommunale huseiergebyrer finner du her:

Kommunale eiendomsgebyrer


Husk at abonnent er pliktig til å avlese og rapportere målerstand til kommunen. Ved manglende rapportering vil kommunen estimere vannforbruket eller sende ut personell for kontrollmåling.

Installering av vannmåler 

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma. Rørleggerfirmaet skal kvittere ut en kommunal vannmåler hos teknisk drift. Kommunale vannmålere bekostes av kommunen.

Sanitærmelding og ferdigmelding av sanitærmelding skal også sendes inn ved denne type arbeider.

Nødvendige skjemaer finner du her:

Skjemaer

Slik leser du av vannmåleren

Vannmåleren skal leses av en gang i året, i desember. Dette får du varsel om. Vannmåleravlesningen skal du rapportere til kommunen innen fristen du har fått oppgitt. Ta straks kontakt med kommunen dersom måleravlesningen din er unormal. Årsaken kan være en vannlekkasje.

Søndre Land kommune arbeider med en digital løsning i forbindelse med avlesing av vannmålere. Målsettingen er at denne skal være klar i løpet av 2018.

Utskiftning av vannmåler

Vannmålere eies av kommunen. Du vil få beskjed fra kommunen når det er tid for å skifte måleren, du vil også få en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres. Du har ansvar for å følge med vannmåleren og ta kontakt med kommunen dersom du oppdager noe du tror kan være feil.

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Sørg for å lese av vannmåler ved eierskifte der det er vannmåler. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.


Publisert: 29.09.2016 13.44.13
Sist endret: 06.06.2018 16.15