Vann og avløp når du bygger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknadsplikt

Alle tiltak som berører kommunalt vann- og avløpsnett, herunder tilkobling, frakobling og reparasjoner, er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 

Her leser du mer om hvordan du går fram for å søke om tillatelse.

Også tiltak som normalt ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, kan bli søknadspliktig hvis de skal plasseres nærmere kommunalt VA-anlegg enn fire meter.  

Kart vann og avløp

Av sikkerhetsmessige grunner, viser vi ikke vann- og avløpsledninger på kartsidene våre. Ønsker du oversikt over vann- og avløpsledninger på din eiendom kan du kontakte teknisk drift.

Oppstartsmøte

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser, kan du begynne å bygge. Men først kan du ha et oppstartsmøte med kommunen, hvis du ønsker det. I så fall tar du kontakt med kommunen.

Test ledninger før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal vannledninger trykktestes og desinfiseres. Resultatet skal sendes inn til kommunen. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Ferdigattest

Før du kan søke om ferdigattest, må du ha sluttdokumentasjon klar - i henhold til Byggesaksforskriften § 8-1 og kommunens VA norm

Kommunal overtakelse

Offentlig veg og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er ferdig og godkjent, jfr Plan- og bygningsloven §18.

Tips til huskjøper

Når du skal kjøpe hus med privat vann- og/ eller avløpsløsning er det en del ting du bør vite.

Du kan lese mer om dette i brosjyren til Norsk Vann.


Publisert: 29.09.2016 13.45.21
Sist endret: 06.06.2018 16.35