Regler for vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regler for vann og avløp

VA-norm

Søndre Land kommune har i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen og kommuner på Hadeland utarbeidet en felles VA norm. Normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann- og avløpsanlegg. Normen er behandlet administrativt og vedtatt i den enkelte kommune. Dokumentet ligger som lenke nedenfor.

VA-norm GLT_Hadeland.pdf

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et sentralt regelverk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS). Vann- og avløpssektoren er omfattet av et omfattende regelverk som kan være vanskelig for en abonnent å sette seg inn. Abonnementsvilkårene er i stor grad en sammenstilling, tolkning og omsetning av gjeldende regelverk til praksis som abonnenten kan dra nytte av for å sikre sine verdier mot skader.

 

Innmåling av vann- og avløpsanlegg

Alle kommunale ledninger og kummer i kommunen skal måles inn. Innmåling skal skje med GPS nøyaktighet. Åpne vann og avløpskummer skal fotograferes digitalt orientert mot nord og bildene leveres sammen med de øvrige dataene fra innmålingen. Innmålingsdataene skal leveres i det offisielle referansesystemet til kommunen. I Søndre Land kommune benyttes EUREF1989 Sone 32, 2000 høyder.

Aktuelle lover og regelverk

Forskrift for vann og avløpsgebyrer i Søndre Land

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker etc. i Søndre Land 

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdige og/eller industrielt avløpsvan i Søndre Land


Publisert: 29.09.2016 13.46.40
Sist endret: 02.01.2020 12.09