Utvikling Hov Sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fladsrudtunet sett fra rådhuset med det nye biblioteket tenkt til høyre (Illustrasjon: White arkitekter)

 

Som et ledd i arbeidet med å utvikle Hov sentrum ble det høsten 2019 gjennomført et parallelloppdrag hvor 3 arkitektfirmaer laget forslag til den framtidige utformingen av Hov sentrum. Forslagene ble vurdert av en evalueringsgruppe i begynnelsen av 2020.

Formannskapet i Søndre Land kommune behandlet i mars evalueringsgruppas rapport, og vedtok at prosjektet skulle videreføres til en såkalt konseptfase.

På grunn av situasjonen knyttet til pandemien stoppet prosessen noe opp våren 2020, men ble tatt opp igjen etter sommerferien. En intern koordineringsgruppe har de siste månedene utarbeidet et forslag til prosjektplan for konseptfasen. Prosjektplanen skal opp til politisk behandling i februar 2021.

Politisk behandling våren 2022

Forslag til konsept for utvikling av Hov sentrum til politisk behandling.

Rådmannens forslag til konsept for utvikling av Hov sentrum legges fram til politisk behandling. Saken behandles i komité for lokalsamfunn 4. april, formannskapet 6. april og kommunestyret 25. april.

Konseptet består av tre hovedelementer:

  1. Tiltak for styrking av sentrum på tvers av fylkesvei 34, omfatter blant annet forslag til ny veiløsning.
  2. Videre utvikling av Fladsrudplassen
  3. Utvikle området mellom Hovlandsvegen og Grettegutua

De enkelte punktene er nærmere omtalt i sluttrapporten.

Etter behandlingen i kommunestyret skal konseptet detaljeres og konkretiseres sammen med befolkningen.

Rådmannens saksutredning og koordineringsgruppas rapport fra konseptfasen med vedlegg er tilgjengelig her:

Saksframlegg til politisk behandling:

Hovedrapport:

Vedlegg til hovedrapporten:

 

Video: Utvikling Hov sentrum, del 1:

Prosjektplan for sentrumsutvikling i Hov

Prosjektgruppas plan for sentrumsutvikling i Hov skal opp til politisk behandling i komité for lokalsamfunn 26.01.21 og i formannskapet 10.02.21.

Her kan du lese dokumentene:

Saksframlegg Sentrumsutvikling Hov

Prosjektplan sentrumsutvikling Hov

 

Evalueringsgruppas vurdering

Her er evalueringsgruppas vurdering av de innkomne løsningsforslagene:

Evalueringsgruppas rapport

 

Mottatte løsningsforslag

Her er innleverte dokumenter fra arkitekter i forbindelse med utvilking av Hov sentrum:

Bygdehovet - Asplan Viak

Livsnerven - Norconsult

White arkitekter

 

Dokumenter


Publisert: 07.01.2020 11.42.35
Sist endret: 29.03.2022 14.28