Tilbygg/påbygg/underbygg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Definisjoner

 • Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg.
 • Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate (fotavtrykk).
 • Underbygg er en utvidelse av bygget nedover (for eksempel kjeller)

Følgende krever søknad med hjelp av fagfolk:

 • Alle påbygg krever søknad med hjelp av fagfolk.
 • Alle tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 kvadratmeter må søkes om med hjelp av fagfolk.

Se plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-1, 20-2 og 20-3 (lovdata)

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom:

 • du skal sette opp et enkelt tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller.

Se plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 (lovdata) og

og byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1 bokstav (dibk).

Følgende krever ikke søknad:

 • Oppføring av tilbygget hvor hverken bruksareal eller bebygd areal er over 15 kvadratmeter.

Se pbl. § 20-5 (lovdata) og

SAK10 § 4-1 første ledd bokstav b (dibk).


Her må du være oppmerksom på noen viktige forutsetninger:

 • Tilbygget må være understøttet.
 • Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.
 • Tilbygg kan heller ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet).
 • Avstand fra nabogrensen må være minimum 4 meter.
 • Tiltaket må ikke komme i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende arealplaner eller annet regelverk som veglova og jernbanelovens bestemmelser.
 • Om du tilhører et boligsameie eller et borettslag, må styret godkjenne det du søker om.

Hva er bruksareal og bebygd areal?

Bruksareal er det arealet som ligger innenfor ytterveggene. Boder og trappeganger skal regnes med i bruksarealet.
Bebygd areal er det arealet som bygningen opptar av terrenget (bygningens fotavtrykk).


Publisert: 23.01.2024 09.26.39
Sist endret: 23.01.2024 09.26