Solcellepaneler - solfangere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Energibehovet i Norge er stort siden vi har en lang og kald vinter. Tradisjonelle energikilder dekker det meste av behovet.

Flere små tiltak kan gjennomføres for å redusere bygningenes energiforbruk. Man kan eksempelvis senke temperaturen én grad eller to, regulere innetemperatur og huske å slå av lyset.

Energieffektivisering kan videre gjennomføres i bygg ved etterisolering, tette vinduslekkasjer, isolere varmerør, benytte energisparende lyspærer og bruke hvitevarer med lavt energiforbruk.

Det finnes flere muligheter for å dekke energibehovet ved hjelp av fornybare energikilder, blant annet solenergi.

Solcellepanel

Strålingsenergi fra solen omdannes direkte til elektrisk energi i en solcelle. Solceller sammenkoblet i et panel kan gi energi til avsidesliggende hytter, hus og tekniske anlegg, blant annet fyrlykter. Bruk av solceller er en god løsning der man ikke kan knytte seg til det ordinære strømnettet. Energien fra solceller brukes ofte til lys og elektriske apparater.

Solfanger

Strålingsenergi fra solen brukes til å varme opp en væske eller en gass. Denne varmen kan nyttes til oppvarming av rom, tappevann, prosessvarme eller produksjon av strøm.

Søknadsplikt

Plassering av solcellepaneler/solfangere på bygg kan påvirke bygningens estetikk og utseende.

I Søndre Land kommune fritar vi for søknadsplikt for solcellepaneler/solfangere som er godt integrert i fasaden og mindre anlegg.

Selv om solcellepanelene/solfangerne er godt integrert i byggverkets fasade, kan det likevel oppstå tilfeller hvor de blir søknadspliktige. Aktuelle kriterier som kan gjøre at de blir søknadspliktige er:

  • Plassering nærmere nabogrense enn 4 meter
  • Plassering på antikvariske byggverk og kulturminner
  • Plassering rett ved siden av viktige antikvariske byggverk og kulturminner
  • Installasjoner som skal gjelde for mer enn 1 boenhet

I tillegg kan større frittstående anlegg bli søknadspliktige.

I likhet med andre tiltak som er unntatt søknadsplikt, er du som tiltakshaver ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med de krav som følger av plan- og bygningslovgivningen. Det er en forutsetning at berørte naboer/gjenboere ikke har merknader.

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunens byggesaksavdeling for å avklare om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Det er en fordel om du har bilder/tegninger å vise frem.

For å støtte opp under det grønne skiftet har kommunen valgt å innføre et redusert gebyr for søknad om solceller/solfanger slik at dette ikke skal være til hinder for å gjennomføre prosjektet.


Publisert: 22.01.2024 14.56.05
Sist endret: 22.01.2024 14.56