Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skal du sette opp et skilt eller en reklameinnretning? Da må du være oppmerksom på at dette kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 bokstav i, 20-2 og 20-3 (lovdata). Skilt og reklame langs offentlige veger behandles etter vegloven § 33 (lovdata).

Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i kommunen, jf pbl § 30-3 (lovdata).

Noen skilt kan være unntatt krav om søknad og tillatelse

Dette gjelder skilt- og reklameinnretning inntil 3 m2 som monteres flatt på vegg. Unntaket gjelder ikke hvis det monteres flere skilt samtidig på samme fasade.

Det er heller ikke sikkert unntaket gjelder dersom det monteres ytterligere et skilt på fasade som fra før har slike tiltak. Forutsetningen for unntak da er at det ikke kommer i konflikt med bestemmelsen om visuelle kvaliteter etter pbl. § 29-2.

Det er også en forutsetning at tiltaket ikke kommer i konflikt med skiltbestemmelser, der de finnes.

Skiltbestemmelser

Søndre Land kommune har egne reklameskiltbestemmelser for Hov sentrum. Disse er nedfelt i bestemmelsene til reguleringsplaner gjeldende for sentrumsområdet.

Byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav f nr. 4 (dibk), sier mer om skilt- og fasadeinnretninger som er unntatt søknadsplikt. 

Publisert: 22.01.2024 14.45.36
Sist endret: 23.01.2024 10.59