Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Definisjon

Hvis en bygning skal tas i bruk til annet formål eller funksjon enn det opprinnelig er gitt tillatelse til, karakteriseres dette som en bruksendring. Det skal da tas hensyn til hva slags formål reguleringsplanen stiller opp, og det skal tas hensyn til omgivelser som trafikk, parkeringsarealer, påvirkning på nabolaget osv.

Du må sende søknad om bruksendring med hjelp fra fagfolk

i forbindelse med etablering av leilighet eller sekundærleilighet (ny boenhet, for eksempel til utleie). Du må også søke med ansvarlig foretak ved endring i bruk, for eksempel fra kontor til bolig eller fra bolig til forretning.

Det vil være søknadspliktig med ansvarlig foretak dersom du ønsker å endre en fritidsbolig (hytte) til bolig (helårsbolig).

Du kan sende søknad om bruksendring på egen hånd dersom

du skal ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende leilighet eller branncelle. Dette forutsetter at du ikke utfører søknadspliktige tiltak i bærende konstruksjoner ved for eksempel å senke gulv i kjeller.

Du trenger ikke sende søknad om bruksendring dersom

du skal sette inn en lettvegg. For eksempel lage ett ekstra kontor/hobbyrom/soverom i bruksenheten. Det avgjørende for søknadsplikten er hvilken bruk bygget/lokalet/rommet er godkjent for, og i hvilken grad ny bruk gir endrede forutsetninger. Du kan for eksempel sette opp en lettvegg som deler et soverom i to uten å søke.

Nyttige nettsider

Hva er en bruksendring? (dibk)

Direktoratet for byggkvalitet sin veileder for bruksendrin (dibk)


Publisert: 22.01.2024 11.43.41
Sist endret: 23.01.2024 09.39